FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
LRDAG 30. AUGUST  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Img L

Måtte vike for seismikk

Linefartyet Vestfisk måtte i helga vike for seismikkskipet Ramford
Vanguard, som starta seismikkskyting på Gamlembanken sørvest av Røst, der Vestfisk dreiv aktivt fiske. Kapteinen på seismikkskipet nekta halde ein avstand til fiskeriaktiviteten på 18 nautiske mil, som styresmaktene oppmodar til. No kan forholdet bli meldt til politiet.
Det var laurdag 7. juli Ramford Vangard informerte Vestfisk om at dei skulle skyte 3D-seismikk (mykje kraftigare enn 2D-seismikk) i området. Skipper Geir Borgundvåg på Vestfisk protesterte både til den fiskerikyndige om bord i seismikkfartyet og til Kystvakta. Via den fiskerikyndige om bord fekk Borgundvåg vite at skytinga ville starte med ein avstand på seks nautiske mil til fiskeriaktiviteten. Borgundvåg blei bedt om å godta dette, noko han ikkje gjorde.

Etter ein dag med seismikkskyting gjekk fisket ned med 30-50%, og Vestfisk såg ikkje anna utveg enn å forlate det beste fiskefeltet og flytte nordover.

Fiskebåt har tatt opp saka skriftleg med Oljedirektoratet, og skriv at saka kan bli meldt til politiet på vegne av farty og reiarlag. Fiskebåt stiller seg sterkt tvilande til om Ramford Vanguard i dette tilfellet heldt seg til gjeldande lover og reglar.

Fiskebåt stiller to konkrete spørsmål til Oljedirektoratet:

-Skal ikkje seismisk aktivitet stansast eller ikkje settast i gang, dersom det enten går føre seg eller kjem i gang aktivt fiske i innsamlingsområdet?
-Skal ikkje seismisk farty vike for fiskefarty med reiskap i sjøen , eller som i dette tilfellet fastståande reiskap som vil bli øydelagt saman med fangst?
Img LiSRamford VanguardImg LiSVestfisk er eit av fartya til Ervik Havfiske.
 

NYHETER

Brei støtte til omorganisering

Alle fem medlemslaga som har behandla spørsmålet om færre medlemslag i Fiskebåt støttar framlegget om tre.Les heile saka
NYTT OG AKTUELT

Velkommen!

Fiskebåt har frå i dag ny design på nettsidene. Samstundes lanserer Fiskebåt ein spesialtilpassa versjon for smarttelefonar og lesebrett.Les heile saka
REGULERING

Regulering av øyepålfisket

Øyepålbestanden hadde svært sterk rekruttering i 2012, og etter råd fra ICES er det åpnet for fiske fra 1. mars til og med 30. september 2013. Den norske kvoten er foreløpig satt til 100.000 tonn.Les hele saken
REGULERING

Reguleringer 2013

Oversikt over reguleringer for 2013 samles på nettsidene til Fiskeri- og kystdepartementet.Les hele saken
INTERNASJONALT

Norge og Grønland enige

Kvotenivået fra 2012 blir stort sett videreført, men Norges kvote for pelagisk uer økes med 300 tonn. Tilsvarende økes Grønlands torskekvote med 300 tonn.Les hele saken
REGULERING

Uer-regulering klar

Fiskeri- og kystdepartementet har vedtatt regulering av fisket etter uer i internasjonalt farvatn neste år.Les heile saka
 
KalenderKALENDER
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september
Link
04
SEP
Pelagisk dag
Bergen, 4. september 2014
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
London, 30. september 2014
Link
03
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
London, 3. oktober 2014
Link
08
OKT
Statsbudsjettet for 2015
Oslo, 8. oktober 2014
Link
22
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Tromsø, 22. oktober
Link
23
OKT
Torskekonferansen
Tromsø, 23. oktober 2014
Link
05
NOV
Reguleringsmøte
Bergen, 5.-6. november 2014
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

05.08.2014Spenning om kvoteråd
23.04.2014-Krevjande pelagiske forhandlingar
24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag

MILJØ

06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?
18.06.2013Skarp kritikk av fiskerikyndige

FISKERI

10.07.2014Loddefisket i gang
07.07.2014Bra loddeinteresse
26.05.2014Klart for matjes
19.05.2014Østanger med rekord
09.05.2014Ser mye tobis
31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt