Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
MANDAG 23. JANUAR  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L

Youtubevideoar og oppdateringar på Facebook er avgjerande for omdømmebygginga til reiarlaget Hermes.
- Vi brukar sosiale medium aktivt for å nå fram med vår bodskap og vise korleis livet er på sjøen, seier Jan Roger Lerbukt, dagleg leiar i Hermes.

Nye metodar
På ombordfrystkonferansen i Ålesund i dag, viste han korleis reiarlaget brukar nye metodar for å nå ut til både kundar og publikum. Eit viktig tiltak både for å drive kundekonktakt og med tanke på rekruttering.

- Vi brukar Facebook som vår hovudkanal og har i dag rundt 3500 følgarar som følgjer oss dagleg. I tillegg legg vi ut videoar på Youtube, seier Lerbukt

BBC-program
Desse videoane har også før til at reiarlaget har fått plass i britiske BBC. I programserien ”verdas tøffaste jobbar” har reiarlaget fått vist seg fram.

- Vi viser folka og fiskarane og i svært liten grad fisk. Det kan vere vakre nordlysbilde, ei helsing på 17. mai eller bilde der vi brukar humor, seier Lerbukt.

Stor interesse
Interessa for ombordfryst er aukande. I dag har rundt 250 personar frå alle delar av sjømatnæringa samla seg til konferanse i Ålesund. Det er andre året at denne konferansen blir arrangert som eit samarbeid mellom Nordea, Norges Sjømatråd og Fiskebåt.

Aktuelle problemstillingar
Temaet med ombordfryst har også blitt meir aktualisert den siste tida. Før jul vedtok stortinget at det skal vere fritt fram for ombordproduksjon på torsketrålarane. I sitt innlegg på konferansen, sa statssekretær Roy Angelvik i Næings- og fiskeridepartementet, at det ikkje lenger er produksjon om bord i båtane som er den største utfordringa for den norske landbaserte fiskeindustrien. Konkurransen kjem frå utanlandsk fiskeindustri.
 

NYHETER

Skal fiske laksefôr

16 ringnotbåtar frå Hordaland skal prøvefiske på lysprikkfisk. Denne fisken kan løyse utfordringar for oppdrettsnæringa i forhold til marine oljar og protein.Les hele saken
FORSKING

Kartlegg lodda rundt Island

Islandske forskarar er i gang med å kartlegge loddebestanden rundt Island. Arbeidet starta sist veke. Toktet vil truleg vare ut denne veka skriv det islandske fiskeritidsskriftet, Fiskifrettir.Les hele saken
KVOTEAVTALER

Færøyane trappar kraftig opp sildefisket

Færøyane har fastsett ei kvote på 125 597 tonn for norsk vårgytande sild. Det tilsvarar eit uttak på 19,4 prosent av totalkvota. Også for kolmule er det lagt opp til ein stor auke i uttaket. Dette skjer i strid med vitskaplege data.Les heile saka
FORSKNING

Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet

Siden 2004 har biomassen i Barentshavet økt som følge av varmere temperaturer. Det går fram av en doktorgradsavhandling som har studert vannmassene i perioden 1980 – 2013.Les hele saken
NYHETER

Latvisk farty tatt for ulovleg fangst i Svalbardsona

Kystvakta med KV Svalbard tok mandag morgon arrest i eit latvisk fiskefarty i Svalbardssona. Båten er tatt for å ha drive ulovleg fangst av snøkrabbe.Les heile saka
NYHETER

Sildefisket godt i gang i nord

Det blir meldt om svært godt NVG-sildefiske i nord. Og makrellflåten i vest har blitt hindra av dårlig vær.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
22
JAN
Arctic Frontiers
Tromsø 22.- 27. januar 2017
Link
25
JAN
Norwegian Cod & Haddock Conference
London 25. jan 2017, 14:00 - 19:00
Link
26
JAN
Klippfiskseminar i Portugal
26. jan 2017, 14:30 - 22:00
Link
31
JAN
Uvisse i fiskerirådgivinga
Ope møte i Myre i Øksnes kommune i Vesterålen.
Arrangør: Havforskringsinstituttet.
Link
15
FEB
Årsmøte i Fiskebåt
Oslo 15.-16. februar 2017
Link
18
APR
Eidesens-utvalet, høyringsfrist
Link
25
APR
Fiskerimessa i Brussels
Brussels, 25.-27. april 2017
Link
03
MAI
Årsmøte i SUROFI
Ålesund
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt
11.04.2016Onsdag siste frist for sildemøtet

MARKED

04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa
21.04.2016Slår alarm om eksportløyve

FISKERI

23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket
12.09.2016Makrellsesongen er i gang