Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
S�NDAG 26. FEBRUAR  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L

Youtubevideoar og oppdateringar på Facebook er avgjerande for omdømmebygginga til reiarlaget Hermes.
- Vi brukar sosiale medium aktivt for å nå fram med vår bodskap og vise korleis livet er på sjøen, seier Jan Roger Lerbukt, dagleg leiar i Hermes.

Nye metodar
På ombordfrystkonferansen i Ålesund i dag, viste han korleis reiarlaget brukar nye metodar for å nå ut til både kundar og publikum. Eit viktig tiltak både for å drive kundekonktakt og med tanke på rekruttering.

- Vi brukar Facebook som vår hovudkanal og har i dag rundt 3500 følgarar som følgjer oss dagleg. I tillegg legg vi ut videoar på Youtube, seier Lerbukt

BBC-program
Desse videoane har også før til at reiarlaget har fått plass i britiske BBC. I programserien ”verdas tøffaste jobbar” har reiarlaget fått vist seg fram.

- Vi viser folka og fiskarane og i svært liten grad fisk. Det kan vere vakre nordlysbilde, ei helsing på 17. mai eller bilde der vi brukar humor, seier Lerbukt.

Stor interesse
Interessa for ombordfryst er aukande. I dag har rundt 250 personar frå alle delar av sjømatnæringa samla seg til konferanse i Ålesund. Det er andre året at denne konferansen blir arrangert som eit samarbeid mellom Nordea, Norges Sjømatråd og Fiskebåt.

Aktuelle problemstillingar
Temaet med ombordfryst har også blitt meir aktualisert den siste tida. Før jul vedtok stortinget at det skal vere fritt fram for ombordproduksjon på torsketrålarane. I sitt innlegg på konferansen, sa statssekretær Roy Angelvik i Næings- og fiskeridepartementet, at det ikkje lenger er produksjon om bord i båtane som er den største utfordringa for den norske landbaserte fiskeindustrien. Konkurransen kjem frå utanlandsk fiskeindustri.
 

NYHETER

Godt loddefiske ved Island

Den siste uka har det vært meget godt loddefiske ved Island, mens det er mindre aktivitet i fisket etter NVG-sild og kolmule.Les hele saken
NYHETER

Regjeringens havstrategi

Regjeringen legger frem sin havstrategi tirsdag 21. februar. Strategien blir presentert i Tromsø, Bergen og Stavanger.Les hele saken
ÅRSMØTE

Små glimt frå årsmøte

Vi har samla nokre små glimt frå årsmøtet i Fiskebåt. Klikk på lenka under og bruk eit par minutt på å sjå videoen.Les heile saka
ÅRSMØTE

Fiskebåt skal bli meir synleg

Fiskebåt skal bli meir synleg og vere meir til stades der viktige avgjerder blir fatta. Å etablere eit eige kontor i Oslo er eit av forslaga som årsmøte diskuterte.Les heile saka
NYHETER

Tilrår økning i tobis-kvoten

Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote i norsk økonomisk sone på inntil 50 000 tonn i 2017. Dette er en oppgang på 10 000 fra 2016, da det endelige rådet var 40 000 tonn.Les hele saken
ÅRSMØTE

Innlegg frå årsmøtet i Fiskebåt

I lenkene under har vi lagt innlegga til Arild Eidesen, Ingrid Heggø og Geir Huse. Og sjølvsagt talen til styreleiar Jonny Berfjord.Les heile saka
 
KalenderKALENDER
07
MAR
How much can we increase the sustainable harvest from the ocean?
Bergen 7. mars, kl. 09.00 - 16.00
Link
09
MAR
Medlemsmøte Fiskebåt Nord
Tromsø kl. 1100 til 1600.
Tema: Innspel til behandling av Eidesenutvalet.
Link
10
MAR
Medlemsmøte i Fiskebåt Sør
Sildelaget, Bergen, kl. 11.00-ca 13.30.
Tema: Innspel til behandling av Eidesenutvalet.
Link
14
MAR
Medlemsmøte Fiskebåt Vest
Ålesund, Scandic Parken Hotel, 11.00-15.00
Tema: Innspel til behandling av Eidesenutvalet.
Link
19
APR
Årsmøte i Vest-Norges Fiskesalslag
Link
21
APR
Årsmøte i Rogaland Fiskesalgslag
Link
25
APR
Fiskerimessa i Brussels
Brussels, 25.-27. april 2017
Link
28
APR
Eidesens-utvalet, høyringsfrist
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa
21.04.2016Slår alarm om eksportløyve

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket