Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 24. OKTOBER  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L

Fisker nordsjøsild

Fisket etter nordsjøsilda er i full gang. Det meste av fisken går til filet.
Så langt der det registrert vel 18 100 tonn i innmeldingsjournalen melder Sildelaget.
Det er i hovedsak på to felt at fisket har foregått selv om det er tatt noen fangster mellom disse hovedområdene. I sør har fisket foregått vest på Patchbanken og vestover mot grensen til EU, mens i nord er det på Vikingbanken. En norsk båt har vært i EU sonen, rute 4244, og tatt en fangst på 265 tonn med 153 grams sild der, skriver Sildelaget på sin nettside.

Fra det sørligste feltet er det matjessilden kommer fra, men også en del sild går til filet fra dette området. På det nordligste feltet er silden noe større og selvfølgelig mer ettertraktet som filetsild. 11 fangster er kommet på framvisningauksjonen, men ikke alle kunne brukes til matjes og noen fangster gikk derfor til filet. Den riktig gode matjessilda er ikke på plass enda, men god mattilgang, mye åte, gjør at det forventes å starte for fult med første.

Det gode fisket resulterte i at på torsdag med 4800 tonn på et døgn ble det mer enn hva som gikk unna på kveldsauksjonen. Heldigvis løste dette seg neste morgen og alle fangstene ble solgt.

Størrelsen på silda varierer fra 147- til 191 gram, totalt snitt alle områder 167 gram. Fra sørfeltet er snittet 156 gram og fra nordfeltet er snittet 171 gram. Dette snittet er ikke et vektet snitt, men ut fra antall fangster.

Tobis
Også denne uken har det vært gode forhold for tobisfiskerne. Vel 24 000 tonn er meldt inn og fisken har vært svært tilgjengelig, båter har lastet opp på et til to døgn alt etter hvor stort kvantum de skulle ha med seg. 

Fisket har i hovedsak foregått på Engelsk Klondyke, men det er også tatt noen fangster på Inner Shoal. Fisken er av god kvalitet og det at det er mindre åte i fisken gjør at det er gått en del fangster eller deler av fangster til «konsum». 8 båter har kvote igjen noen en tur mens det også er noen som må dele det opp på flere turer for å få opp sin respektive kvote. Med det gode fisket er det blitt litt ventetid ved fabrikkene, to til tre døgn for lossing, men med fisk som er fanget i løpet av en dag har ikke dette skapt noe problem. 

Makrell
Vel 100 tonn makrell er låssatt denne uke og det er her på sørvestlandskysten at fisket har foregått.

Størrelsen på fisken varierer fra 360 til 500 gram alle fangster beregnet for omsetning til ferskmarkedet. Som nevnt er det fanget vel 100 tonn mens det er solgt mellom 80 og 90 tonn, per i dag står det nesten 240 tonn usolgt i lås.

Fra Nord-Norge har det så langt vært stille om «makrellsyner», noe kan vel skyldes at værforholdene for dette fisket har vært svært dårlig i uken som gikk. Vi får bare fortsatt vente i spenning på om det er noe som kommer inn Vestfjorden eller andre områder der nord.
 

NYHETER

Skal kartlegge marint avfall

En omfattende spørreundersøkelse skal kartlegge omfanget av marint avfall. Både norske og russiske fiskere blir invitert med for å gi sin mening.Les hele saken
NYHETER

ICES trekker kvoteråd

Det internasjonale havforskingsinstituttet ICES trekker tilbake kvoterådet for NVG-sild for 2018.Les hele saken
NYHETER

Høstværet demper fisket

Høstværet har lagt en demper på makrellfisket. Sist uke ble det landet beskjedne 20 900 tonn.Les hele saken
NYHETER

Sildeforhandlinger i London

Denne uken pågår det internasjonale forhandlinger om neste års kvoter for kolmule og norsk vårgytende sild. Forhandlingene foregår i London.
Les hele saken
NYHETER

Norsk-russisk kvoteavtale

Norge og Russland har blitt enige om kvoter på torsk, hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, samt forbedrede vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner. Avtalen ble signert i Kazan, Russland, 12. oktober.Les hele saken
NYHETER

Ingen store endringer i budsjettet

Statsbudsjettet for 2018 avdekker ingen store endringer for fiskeflåten. – Vi er positive til hovedlinjene som sikrer stabil kronekurs og rente, sier adm.dir. Audun Maråk.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
26
OKT
Medlemsmøte snøkrabbe
Tromsø, 26. oktober.
Link
27
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Oslo, 27. oktober
Link
01
NOV
Landsmøte i Norges Fiskarlag
Trondheim 1. -2. november
Link
23
NOV
Årsmøte i Fiskebåt Nord
Tromsø 23. - 24. november
Link
01
DES
Årsmøte i Fiskebåt Vest
Link
05
DES
Årsmøte Fiskebåt Sør
Link
07
DES
Klimarin - Trondheim
Link
10
JAN
Ombordfryst 2018
10. januar i Ålesund
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket