Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 24. OKTOBER  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L
Ringnotbåten M. Ytterstad på makrellfiske. Foto: Petter Heppsø/Norges Sildesalgslag.

Beste makrell-uke i høst

Sist uke ble den beste makrell-uken så langt i høst. Hele 46 200 tonn ble tatt i land, ifølge Norges Sildesalgslag.
Tirsdag var den beste dagen med 11 500 tonn, mens det onsdagen bare ble levert 3600 tonn. Det er stor aktivitet med flere båter. Fangstene er meldt inn fra 132 forskjellige båter. I tillegg kommer mellom 35 og 40 fra dorgegruppen, som ikke melder inn fangst.

Norskehavet
Hovedfiske har foregått i norsk sone i Norskehavet. Dette er et område som bare nord-sør strekker seg over 190 nautiske mil. Makrellen har hatt et tydeligere trekk mot sør, med periodevis god fart. Om dette fortsetter så vil den være i Nordsjøen innen kort tid, skriver Sildesalgslaget på sin nettside.

Ser vi på kvotebildet så er det nå fisket knapp 126 000 tonn av årets kvote på 234 472 tonn. I ringnotgruppen har knappe 20 båter tatt kvote, og for de største kystbåtene er 14 båter ferdige.

Nordsjøsild
Tre båter har fisket nordsjøsild i EU sonen med til sammen 930 tonn. I tillegg er det fisket 100 tonn på kysten, samt 70 tonn som bifangst i fisket etter øyepål/ kolmule. Silda fra Nordsjøen har snittstørrelser i område 185- 198 gram.
 
NVG-sild
En båt, «Knester» har etter endt makrellfiske, hatt seg en runde i Norskehavet på jakt etter NVG-sild. I norsk sone og Smutthavet registrerte ikke de noe sild og avsluttet derfor søket.

Kystbrisling
Det er bare meldt inn to fangster fra Lærdal i Sogn med totalt 55 tonn. Det er registrert godt med brisling i Sognefjorden men vanskelig lag på brislingen, og mye vind har hemmet fiske.

Båtene som var i Hardanger har foreløpig avsluttet sitt fiske der.
 

NYHETER

Skal kartlegge marint avfall

En omfattende spørreundersøkelse skal kartlegge omfanget av marint avfall. Både norske og russiske fiskere blir invitert med for å gi sin mening.Les hele saken
NYHETER

ICES trekker kvoteråd

Det internasjonale havforskingsinstituttet ICES trekker tilbake kvoterådet for NVG-sild for 2018.Les hele saken
NYHETER

Høstværet demper fisket

Høstværet har lagt en demper på makrellfisket. Sist uke ble det landet beskjedne 20 900 tonn.Les hele saken
NYHETER

Sildeforhandlinger i London

Denne uken pågår det internasjonale forhandlinger om neste års kvoter for kolmule og norsk vårgytende sild. Forhandlingene foregår i London.
Les hele saken
NYHETER

Norsk-russisk kvoteavtale

Norge og Russland har blitt enige om kvoter på torsk, hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, samt forbedrede vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner. Avtalen ble signert i Kazan, Russland, 12. oktober.Les hele saken
NYHETER

Ingen store endringer i budsjettet

Statsbudsjettet for 2018 avdekker ingen store endringer for fiskeflåten. – Vi er positive til hovedlinjene som sikrer stabil kronekurs og rente, sier adm.dir. Audun Maråk.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
26
OKT
Medlemsmøte snøkrabbe
Tromsø, 26. oktober.
Link
27
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Oslo, 27. oktober
Link
01
NOV
Landsmøte i Norges Fiskarlag
Trondheim 1. -2. november
Link
23
NOV
Årsmøte i Fiskebåt Nord
Tromsø 23. - 24. november
Link
01
DES
Årsmøte i Fiskebåt Vest
Link
05
DES
Årsmøte Fiskebåt Sør
Link
07
DES
Klimarin - Trondheim
Link
10
JAN
Ombordfryst 2018
10. januar i Ålesund
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket