FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TORSDAG 24. APRIL  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
fiskebat.no
Nyheter
-Krevjande pelagiske forhandlingar
-Tråltokt viktig
Ny minstepris for nordsjøsild
Ønskjer seg gytefelttokt
Sildelags-årsmøte i Alta
Også de minste må forhåndsmelde
Vellykka møte med statsministeren
Vil foreslå auka kvotetak
God påske!
Moderat kolmule-uke
Fiskebåt møter statsministeren
Fiskeriministeren vil bli fylkesmann-senere
Gjennomslag i blåkveitesak
Dronning Sonja åpner Nor-Fishing
Fish&chips-fest på 17.mai
-Todelingen stadig mer synlig
-Kan bli alvorlig for fiskeeksporten
Ny, god kolmuleuke
Oljetopp advarer
Eventyrlig eksportøkning
Tidenes torskeeksport
Tobiskvote på 15 000 tonn
Brennaktuelt medlemsmøte
Kadettportalen avvikla
Skreitoktet avsluttet
Sikkerhet
Utsetter ISM-innføring
Problematisk overgang
Teknologi
Teknologikonferanse i Ålesund
Organisasjon
Brennaktuelt medlemsmøte
Stor interesse for Fiskebåt-årsmøte
Spennende sakliste klar
Årsrapport 2013
To nye innstilte til styret
Årsmøte-delegatane
Omorganisering i hamn
Leinebø leiar Fiskebåt Vest
-Kostar landet dyrt
Årsmøte i vest
Årsmøte i sør
Tilfreds med omorganisering
Lundberg i Fiskebåt Nord
Årsmøte i Sogn og Fjordane
Klart for årsmøte i nord
Ingebrigtsen overtar roret
Klart for landsmøte
Snart historiske årsmøte
Fellesmøte i vest
Felles styremøte i sør
Klart for tre medlemslag
Spanande tema på medlemsmøte
Vellykket medlemsmøte i Haugesund
Fiskebåt-styremøte i Oslo
Positivt medlemsmøte
Eksport
Redusert torskeeksport i oktober
Rekordhøy eksport i mai
Økning for fersk og fryst torsk
Redusert klippfiskeeksport
Reduksjon for sild og makrell
Nedgang i sjømateksporten
Størst i Russland og EU
Redusert torskeeksport
Nedgang, men nest beste år
Nedgang i sjømateksporten
Torskeeksporten økte
Nedgang for fersk og fryst torsk
Opp for sild - ned for makrell
Opp for saltfisk-ned for klippfisk
Sild drar opp eksport-tallene
Fangst
Haster med selfangst-avklaring
God sesong i Vestisen
Line tilbake på Flemish Cap
Forsøk med fangstbegrensning
Ingen kvalitetsforskjell
Fire skuter på selfangst
Selfangstopplegget klart
Fiskeri
Full fart i kolmulefisket
Loddefisket over
Norge presser på for avtaler
Ny, bra kolmuleuke
-Viktig å prioritere internasjonalt
Beste kolmule-veke på mange år
Tredje i Gadus-serien døpes
God fart i kolmulefisket
Loddefisket ved Island slutt
Godt kolmulefiske
Norsk fiske etter makrellstørje ?
Fiskebas døypt
Loddefisket verhindra
Nye Fiskebas klar for fiske
Ber om aktsomhet
Atlantic på Flemish Cap
Fleire overfører sildekvote
Gadus Poseidon med fangstrekord
Gadus Njord døpt
Ulike rekevilkår i Smutthullet
God veke på silda
Rekordstor øyepålfangst
Nokre få fangstar med "hest"
Godt sildefiske
Sildefisket godt i gang
Forhandlingar
-EU og Island ville ha tilleggskvote
Ingen makrellavtale
Nytt makrellforsøk
Ingen makrellavtale
Nytt forsøk - no i Bergen
Ber Norge vise fasthet
Forhandlingskøyr i januar
Norsk-grønlandsk avtale
Ny runde om kolmule
Ingen sildeavtale
Forhandlinger
Kolmule- og sildeavtale klar
Makrell inn i EU-forhandlingene
Forhandlingskøyr i januar
Samordnet makrellstrategi
Makrellforhandlinger i London
Ingen sildeavtale foreløpig
Vil reforhandle Smutthullavtalen
-Sonetilhørighet må avgjøre
Ønsker bedret farvannsadgang
Kolmuleavtale klar
-Avklaring nødvendig no
Avtalen med EU klar
Avsluttende runde med EU
Makrellmøte i Frankrike
Ny runde om sild og kolmule
Forskning
Vil leie ringnotfartøy
Verdensrekord i gyting
Frigir data til forskning
Mindre dyreplankton i Barentshavet
Dybdekartlegging av fiskebanker
Dugnad for kvalregistrering
Vil ha dialog om fangst- og toktdata
Ny makrellvurdering i neste uke
Jomfruelig sildenyhet
Droner skal telle sel
Forsøk utvides
Torsken har aldri vært lenger nord
Faktarapport om sjømat og olje
Mye torskeyngel
Rekordvarm overflate, normal bunn
Mer sildeyngel i Barentshavet
-Mer hensyn til usikkerhet
Øvre grense for torsk?
Fiskebåt om forskningsavgift
Også sildeøkning
Historisk stor bestand
-Mulig med kraftig vekst
Tar økosystem-initiativ
Kamera avslører rask makrell
Makrell overalt i norsk sone
Helse
Fiskeforbruket opp 7%
Helsefordeler skal dokumenteres
Internasjonalt
Ber om Smutthull-initiativ
Norge presser på for avtaler
EU og Norge forhandler
Dansk ros til Norge
Nye forhandlingsrunder
Dansk frustrasjon
Makrellforhandlingane held fram
Nytt makrellmøte onsdag
Må kunne islandsk
Damanaki på sanksjonssporet igjen
-Uryddig og useriøst
Nye makrellsamtalar med EU
Ny makrellrunde
Makrell i fokus på møte med EU
Norsk-færøysk møte
-EU må ta hele kostnaden
49 000 t Islandslodde
Forhandlingsstart i Russland
Ingen Færøyavtale for 2014?
Vil ha gjensidig soneadgang
Vil ha endret loddeavtalen
Rapportering utanfor NØS
Utestenger Færøyene
Enighet om tiltak mot Færøyene
Tettpakka forhandlingshaust
Juss
-Grunnlovsendring må til
Hekktind-skipper frifunnet
Volstad tapte knapt
Spenning om Volstad-dom
Volstad-dom i veke 43
Ny Høgsterettsrunde om Volstad
Roaldsnes om kvotesaka
Volstad-saka i gang
Volstad-saka i Høgsterett
-Fiskeridirektoratet melde ikkje saka
Marked
Ny minstepris for nordsjøsild
-Kan bli alvorlig for fiskeeksporten
Eventyrlig eksportøkning
Tidenes torskeeksport
Pelagisk økning i januar
Tidenes største torskeeksport
Sterk sjømatvekst
Markedsfører norsk opphav
-Tok store deler av regningen
Pelagisk fisk for 5,8 mrd.
-Torsk for dårlig betalt
Rekordstor torskeeksport
Nedgang i pelagisk eksport
Sjømateksport opp 17%
Brudd i prisforhandlingene
Garanterer fosfatfri klippfisk
-Ikke lageroppbygging av hvitfisk
Pelagisk økning
Lavere torskeeksport i november
Ny eksportrekord for sjømat
Økning for pelagisk
Stor klippfiskeksport i september
Forsiktig økning av minsteprisen
Ny fusjon i pelagisk industri
God torskeeksport i august
Marknad
Fish&chips-fest på 17.mai
Mange på torskeoppdrag i London
Torske-PR i London
Ramoen-filet på britisk prisutdeling
Vinnar kjøper fisk frå Geir og Ramoen
Prisdryss i London i dag
Samde om minsteprisar
Fiskeriministeren til Tyrkia
Britisk linebesøk
Minstepris som før på nvg-sild
Ny kvalitetsforskrift
Sjømatrådets mann i London
-Torskeprisen skal noko opp
God prisutvikling for hyse
Ny fiskesalslagslov
Omsette for sju milliardar
Media
NRK-innslag om nybygg
Redningshelikopter-kjøp tar 25 år
Ustoppelege Inge H.
-Feil i framstillingen
Ny pris til "Havets sølv"
Vinn tur for to til UK
Klippfiskhistoria på TV2
Miljø
-Kan få store følger for kystsamfunn
Kritisk til ny oljeleting
Nei til oljebasert kaks
Døgnvakt på korallrevet
Ingen overgangsordning for freon
Store verneområde i Antarktis?
Skarp kritikk av fiskerikyndige
Standard for klimaspor frå sjømat
Oljeutslipp hver eneste dag
Mer bunnkartlegging
Åpner Barentshavet sørøst
Plan for Nordsjøen og Skagerrak
-Grunn til uro
Nei til Jan Mayen-boring
Vil stanse seismikk
Atomavfall fraktet langs kysten
Havforskningsrapporten 2013 klar
-Miljørisikoen er stor
Viktig oppvekstområde
-Større fare for miljøskader
Krever oljeboring utsatt
Fikk flyttet stort havvindanlegg
Mye mindre dyreplankton
Skeptisk til oljeaktivitet i Barentshavet
Advarer mot hastverk
Politikk
-Nyttig møte
Møter ministeren
Sjømat i nytt departement
Aspaker til Fiskebåt-årsmøtet
Statsbudsjettet for 2014
Reduserer forskningsavgift
Informerte Finanskomiteen
Første møte med statsråden
-Begrenser ikke regjeringen
Fiskebåt-brev om statsbudsjettet
Rådgjevarar utpeika
To milliardar til marin forsking
Forskingsavgift frå 2014
Den nye fiskeripolitikken
-Ønskjer Havdepartement
Sparer gyteområde
-Ikke grunnlag for nye rekeløyve
Kven tar over?
Torskepakke på 85 millioner
Fiskeriduell i Ålesund
Forenklar eigarendringar
Fiskeripolitisk duell i Ålesund
Fiskeripolitikk på Solstrand
Partia om fiskerispørsmål
Leveringsplikten endres ikke nå
Regulering
Økte kolmulekvoter
Kvotebyte i loddefisket
Lodderegelverk på norsk
Auka torskekvotar
Fjordlinjereglene endres
Økte torskekvoter
Seikvote på 119 000 tonn
Trålforbod oppheva
Ønsker lik kvotefleksibilitet
Opnar for makrellauke
Tiltak for å spare liten sei
Kvotefleks i torskefisket?
Færøykvote til line
Leiefartøyregler på høring
Møte om uerforvaltningen
Regulering av loddefisket ved Island
Nordsjøsild: 138 000 tonn førebels
Ønsker annen periode
Førebels kolmulekvote
Førebels sildekvote
Førebels makrellkvote
Regulering av øyepålfisket
Reguleringer 2013
Uer-regulering klar
Ønsker felles øyepål-strategi
Rekruttering
Eineståande ungdomsmønstring
Klart for rekordstor mønstring
Sjømatfagene populære
Nordnes årets lærebedrift
Fokus på sjømatyrke
Offisersbehovet undersøkes
Kjemper for maritime fag
Fiskebåt på messe
Økonomi
-Næringas viktigaste oppdrag
Uendret styringsrente
Også verft reagerer
Sjømat med mest verdiskaping
-Lønnsomheten må bedres
Vil likestilles med offshore
Full seier til rederne i skattesak
Uendret styringsrente
Auka produktavgift
Uendret styringsrente
Forsking
Rapport om friare reiskapsval
Meir til makrellforsking
Lovande for kolmule
-Svært positivt
Varslar torskenedgang
-Snart stabilisert hysebestand
Vil ha lågare seikvote
Nok mat til silda?
-Overvaking på minimumsnivå
Vil løyve ein million til forsking
Nytt forskingsprosjekt for trål
Vil ikkje spekulere
Sildenedgangen bremsa
Loddebestand som i fjor
Torsk langt mot nord
Meir lodde i nord og aust
Forskar på samspel i Barentshavet
God utvikling for lange og brosme
-Kvoten attspeglar sildebestanden
Ny makrellvurdering i neste uke
Nytt makrellråd i april eller mai
Møte om auka ressursforsking
Makrellen tar for seg av sild
Ønskjer seg gytefelttokt
-Tråltokt viktig
Kommentar
-Kan fisk spises?
Media
Kontakt oss
For medlemmer
FISKE
Smutthullet: Kart og posisjoner
Fiske utanfor NØS
Smutthullet: Kart og posisjoner
Fiske utanfor NØS
Reguleringar 2014
2014-reguleringane
Kommersielle fiskeslag
Aktuelle lover og forskrifter
Aktuelle lover og forskrifter
Elektronisk rapportering
Elektronisk rapportering i NØS
Elektronisk rapportering utenfor NØS
Aktuelle kart
Aktuelle kart
ORGANISASJON
Om Fiskebåt
Fiskebåt
Fiskebåt-synspunkt
Fiskebåt-synspunkt
Lokallag
Tre lokallag i Fiskebåt
Årsmøte i Fiskebåt
Årsmøtevedtak
-Takk for innsatsen!
Roaldsnes attvald
Underhaldning
Samrøystes om struktur
Talane
-Gledeleg forskingsinitiativ
Vil finansiere forskarstillingar
Spennende sakliste klar
Årsrapport 2013
Årsmøte 2014
Tariffavtalar
Hovud- og tariffavtalar
LENKER
Internasjonale fiskerisider
Interasjonale fiskerisider
Norske fiskerisider
Norske fiskerisider
Rederi
Rederi
Vær
Vær
ANNET
Utdanning
Mange muligheter i havfiskeflåten
Sertifikatkrav
Aktuelle skular
Tilskudd til opplæringsstillinger
Finn ditt Opplæringskontor!
Karrieremuligheter i fiskeriene
Fagbrev utan vidaregåande skule
Havfiskeflåten: Action, high-tech og god lønn
NOx-avtalen
NOx-avtalen
Medlemsfartøy
Medlemsfartøy i Fiskebåt
Hvitfisktrålere
Andenesfisk I
Arctic Swan
Atlantic Star
Atlantic Viking
Båtsfjord
Doggi
Gadus Neptun
Gadus Njord
Gadus Poseidon
Granit
Haltentrål
Havbryn
Havstrand
Havtind
Hermes
Hopen
J. Bergvoll
Jergul
K.Arctander
Kasfjord
Kongsfjord
Kågtind
Langenes
Langøy
Molnes
Krillfartøy
Juvel
Kystfartøy
Ambassador
Ganthi
Koralen
Lønningen 1
Nordsild
Salvøy
Silvervåg
Skude
Skude Senior
Veagutt
Linefartøy
Atlantic
Brimøy
Carisma Star
Carisma Viking
Fiskenes
Fjellmøy
Frøyanes
Frøyanes Senior
Geir
Geir II
Husby senior
Keltic
Leinebris
Loran
Nesbakk
O. Husby
Polarbris
Seir
Seljevær
Sjøvær
Stattegg
Torita
Urvaag
Veidar 1
Veststeinen
Pelagiske trålere
Cetus
Gambler
Gollenes
Havstål
Hellevig
Herøyfjord
Håflu
Johan Feyer
K. M. Østervold
Leik
Liafjord
Lønningen
Lønningen 1
Lønnøy
Magnarson
Morten Einar
Mostein
Norafjell
Odd Lundberg
Piraja
Rødholmen
Sille Marie
Svanavåg
Sævikson
Traal
Reketrålere
Arctic Swan
Olympic Prawn
Remøy
Ringnotfartøy
Birkeland
Bjarne Nilsen
Christina E
Eros
Fiskebas
Fiskeskjer
Gambler
Gardar
Gerda Marie
Gunnar Langva
H. Østervold
Hardhaus
Hargun
Harmoni
Haugagut
Havglans
Havskjer
Havstål
Herøy
Herøyhav
Ingrid Majala
Kings Bay
Knester
Kvannøy
Liafjord
Selfangstskuter
Havsel
Kvitbjørn
Kvitungen
Meredian
Stålbas
Fakta
Fangstmetodar
Pelagisk trål
Fiske med ringnot
Fiskeri
Berekraft
Verdiskaping
Historia
Om Fiskebåt
OM FISKEBÅT
KONTAKT
STYRE
ADMINISTRASJON
Fiskebåt
Kalender
Dom i Volstad-saka
Fish&chip Awards
Fiskeriforhandlingar Noreg-EU
Fiskerimessa i Brussel
Forslag til statsbudsjett
Internasjonale uerforhandlingar
Kolmule- og sildeforhandlingar
Kolmuleforhandlingar
Kvoteråd for lodde
Kyststatmøte om makrell
Kyststatmøte om makrell
Kyststatmøte om makrell
Landsmøte i Fiskarlaget
Makrellforhandlingar
Makrellforhandlingar
Makrellforhandlingar
Makrellforhandlingar Noreg-EU
Medlemsmøte, torsketrål
Nor-Fishing
Noreg/EU-forhandlingar
Norsk-russiske fiskeriforhandlingar
North Atlantic Seafood Forum
Pelagisk medlemsmøte
Pelagisk samling
Pelagiske kvoteråd
2008
Nytt og aktuelt
Fiskeripolitisk toppmøte
Brei støtte til omorganisering
Velkommen!
Regulering av øyepålfisket
Reguleringer 2013
Norge og Grønland enige
Uer-regulering klar
Kjøper seg opp på Shetland
Nye minstepriser for torsk
Ber om meir havforsking
Torskeeksporten økte
Omlegging av fiskebat.no
Spør om havforsking
-Moderat fiskepress viktigast
-Undervurdert makrellbestand
-Gamaldagse metodar
Krever større makrellkvote
Ingen avtale med EU før neste år
Tre gonger så mykje makrell som i 2007
-Vanskeleg å forstå
Vil ha mer forskning på sild, torsk og makrell
Stort vindkraftprosjekt skrinlegges
Eksportøkning i november
-Milliardverdier i spill
Torskeauke for trål og line
Videoarkiv
Videosnuttar
Makrellfiske
Sildefiske
Kalender
Kalender
Bildeseriar
Ising i Barentshavet (foto: Romund Åsheim)
Færingehavn i forfall
Den Norske Matfestivalen 2009
Sildelandligge
Representantskapsmøtet 2008
Samba og fiskeripolitisk debatt
Trålgjengen på fjordtur
Rosshavet
Representantskapsmøtet 2007
Aalesunds Rederiforening 100 år
Båtparade i Ålesund
Uerfiske i Smutthavet
Norske modellbåtar frå Island
Media
Abonnér
Bildearkiv
Kontakt oss
Fiskebåtredernes Forbund
Administrasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Styre
Fiskebåtredernes Forbund
Ordførar
Ordførar i representantskapet
Reguleringar 2012
Reguleringa av fisket i 2012
Videoar
Storbølga

 
KalenderKALENDER
24
APR
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 24. april
Link
30
APR
Årsmøte i Surofi
Ålesund, 30. april 2014
Link
06
MAI
Fiskerimessa i Brussel
Brussel, 6.-8. mai 2014
Link
14
MAI
Sildelagets årsmøte
Alta, 14. og 15. mai 2014
Link
21
MAI
Årsmøte i Råfisklaget
Tromsø, 21.-22. mai 2014
Link
10
JUN
Styremøte i Fiskebåt
Oslo, 10. juni
Link
19
AUG
Nor-Fishing
Trondheim, 19.-22. august 2014
Link
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september
Link
Se alle arrangement

Årsmøte 2014

Bilde: ÅrsmøtevedtakÅrsmøtevedtak
Les hele saken
Bilde: -Takk for innsatsen!-Takk for innsatsen!
Les meir
Bilde: Roaldsnes attvaldRoaldsnes attvald
Les heile saka
Bilde: -Konkurransekrafta må aukast-Konkurransekrafta må aukast
Les meir
Bilde: UnderhaldningUnderhaldning
Les hele saken
Bilde: Samrøystes om strukturSamrøystes om struktur
Les heile saka
Bilde: TalaneTalane
Les meir
Bilde: -Gledeleg forskingsinitiativ-Gledeleg forskingsinitiativ
Les meir
Bilde: Vil finansiere forskarstillingarVil finansiere forskarstillingar
Les meir
Bilde: Spennende sakliste klarSpennende sakliste klar
Les hele saken
Bilde: Årsrapport 2013Årsrapport 2013
Les meir
Bilde: To statsrådar til årsmøtetTo statsrådar til årsmøtet
Les meir
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag
17.01.2014Må kunne islandsk
17.12.2013Damanaki på sanksjonssporet igjen

MILJØ

31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?
18.06.2013Skarp kritikk av fiskerikyndige
18.06.2013Standard for klimaspor frå sjømat
17.06.2013Oljeutslipp hver eneste dag
14.05.2013Mer bunnkartlegging

FISKERI

31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt
10.03.2014Beste kolmule-veke på mange år
06.03.2014Tredje i Gadus-serien døpes
05.03.2014God fart i kolmulefisket
24.02.2014Loddefisket ved Island slutt
24.02.2014Godt kolmulefiske