FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 02. SEPTEMBER  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
fiskebat.no
Nyheter
Makrellstørje ved Hamarøy
Nye prisforhandlingar om makrell
Opprensking i gamle synder
Godt med torskeyngel
Stappfullt på ministermøte
Fortsatt rekordhøy makrellbestand
Storstilt ungdomsmønstring
Solberg til Fiskebåt-årsmøtet
Klart for ny ungdomsmønstring
Samla sjømatnæring for frihandel
Innfører utvidet kvotefleks
Ønsker økt kvotefleks
Miljøpris til Nofir
-Usikkerhet for sei
Fabrikk for 90 tonn i døgnet
Klart for Nor-Fishing
Overtar i dag
Fortsatt plass på skippermøtene
De første tiltakene klare
Omfattende økosystemtokt
Foreslår garanti-tiltak
Møte om Russlands importforbod
-Svært uheldig
-Urimelig importforbud
-Utfordrende situasjon
Sikkerhet
Utsetter ISM-innføring
Problematisk overgang
Teknologi
Teknologikonferanse i Ålesund
Organisasjon
Stappfullt på ministermøte
Sildelagets årsmøte i gang
Brennaktuelt medlemsmøte
Stor interesse for Fiskebåt-årsmøte
Spennende sakliste klar
Årsrapport 2013
To nye innstilte til styret
Årsmøte-delegatane
Omorganisering i hamn
Leinebø leiar Fiskebåt Vest
-Kostar landet dyrt
Årsmøte i vest
Årsmøte i sør
Tilfreds med omorganisering
Lundberg i Fiskebåt Nord
Årsmøte i Sogn og Fjordane
Klart for årsmøte i nord
Ingebrigtsen overtar roret
Klart for landsmøte
Snart historiske årsmøte
Fellesmøte i vest
Felles styremøte i sør
Klart for tre medlemslag
Spanande tema på medlemsmøte
Vellykket medlemsmøte i Haugesund
Eksport
Redusert torskeeksport i oktober
Rekordhøy eksport i mai
Økning for fersk og fryst torsk
Redusert klippfiskeeksport
Reduksjon for sild og makrell
Nedgang i sjømateksporten
Størst i Russland og EU
Redusert torskeeksport
Nedgang, men nest beste år
Nedgang i sjømateksporten
Torskeeksporten økte
Nedgang for fersk og fryst torsk
Opp for sild - ned for makrell
Opp for saltfisk-ned for klippfisk
Sild drar opp eksport-tallene
Fangst
Haster med selfangst-avklaring
God sesong i Vestisen
Line tilbake på Flemish Cap
Forsøk med fangstbegrensning
Ingen kvalitetsforskjell
Fire skuter på selfangst
Selfangstopplegget klart
Fiskeri
Loddefisket i gang
Bra loddeinteresse
Klart for matjes
Østanger med rekord
Ser mye tobis
Full fart i kolmulefisket
Loddefisket over
Norge presser på for avtaler
Ny, bra kolmuleuke
-Viktig å prioritere internasjonalt
Beste kolmule-veke på mange år
Tredje i Gadus-serien døpes
God fart i kolmulefisket
Loddefisket ved Island slutt
Godt kolmulefiske
Norsk fiske etter makrellstørje ?
Fiskebas døypt
Loddefisket verhindra
Nye Fiskebas klar for fiske
Ber om aktsomhet
Atlantic på Flemish Cap
Fleire overfører sildekvote
Gadus Poseidon med fangstrekord
Gadus Njord døpt
Ulike rekevilkår i Smutthullet
Forhandlingar
-EU og Island ville ha tilleggskvote
Ingen makrellavtale
Nytt makrellforsøk
Ingen makrellavtale
Nytt forsøk - no i Bergen
Ber Norge vise fasthet
Forhandlingskøyr i januar
Norsk-grønlandsk avtale
Ny runde om kolmule
Ingen sildeavtale
Forhandlinger
Kolmule- og sildeavtale klar
Makrell inn i EU-forhandlingene
Forhandlingskøyr i januar
Samordnet makrellstrategi
Makrellforhandlinger i London
Ingen sildeavtale foreløpig
Vil reforhandle Smutthullavtalen
-Sonetilhørighet må avgjøre
Ønsker bedret farvannsadgang
Kolmuleavtale klar
-Avklaring nødvendig no
Avtalen med EU klar
Avsluttende runde med EU
Makrellmøte i Frankrike
Ny runde om sild og kolmule
Forskning
Godt med torskeyngel
Fortsatt rekordhøy makrellbestand
Sjømatnæringens bidrag til verdiskaping øker
Etterlyser mer hvitfiskforskning
-Stemmer ikkje med observasjonane
Vil leige 15 fartøy
-Større tobiskvote i 2015
Vil leie ringnotfartøy
Verdensrekord i gyting
Frigir data til forskning
Mindre dyreplankton i Barentshavet
Dybdekartlegging av fiskebanker
Dugnad for kvalregistrering
Vil ha dialog om fangst- og toktdata
Ny makrellvurdering i neste uke
Jomfruelig sildenyhet
Droner skal telle sel
Forsøk utvides
Torsken har aldri vært lenger nord
Faktarapport om sjømat og olje
Mye torskeyngel
Rekordvarm overflate, normal bunn
Mer sildeyngel i Barentshavet
-Mer hensyn til usikkerhet
Øvre grense for torsk?
Helse
Fiskeforbruket opp 7%
Helsefordeler skal dokumenteres
Internasjonalt
Spenning om kvoteråd
-Krevjande pelagiske forhandlingar
Ber om Smutthull-initiativ
Norge presser på for avtaler
EU og Norge forhandler
Dansk ros til Norge
Nye forhandlingsrunder
Dansk frustrasjon
Makrellforhandlingane held fram
Nytt makrellmøte onsdag
Må kunne islandsk
Damanaki på sanksjonssporet igjen
-Uryddig og useriøst
Nye makrellsamtalar med EU
Ny makrellrunde
Makrell i fokus på møte med EU
Norsk-færøysk møte
-EU må ta hele kostnaden
49 000 t Islandslodde
Forhandlingsstart i Russland
Ingen Færøyavtale for 2014?
Vil ha gjensidig soneadgang
Vil ha endret loddeavtalen
Rapportering utanfor NØS
Utestenger Færøyene
Juss
-Grunnlovsendring må til
Hekktind-skipper frifunnet
Volstad tapte knapt
Spenning om Volstad-dom
Volstad-dom i veke 43
Ny Høgsterettsrunde om Volstad
Roaldsnes om kvotesaka
Volstad-saka i gang
Volstad-saka i Høgsterett
-Fiskeridirektoratet melde ikkje saka
Marked
De første tiltakene klare
-Utfordrende situasjon
Stanser importen av fisk
Eksporten øker fortsatt
Spenning om kvoteråd
Vil ha like konkurransevilkår
Tidenes torskeeksport
Økning i pelagisk eksport
Eksportrekord i første halvår
Tror på prisøkning uansett
Eksportøkning også i mai
Reklamerte for norsk torsk
Polen topper
Norske fiskediskar i Polen
Norsk sjømat på fasjonable Ritz
Vil satse på torsk i Kina
Portugal sulten på norsk torsk
Sterk eksportøkning
Torsken i siget
Ny minstepris for nordsjøsild
-Kan bli alvorlig for fiskeeksporten
Eventyrlig eksportøkning
Tidenes torskeeksport
Pelagisk økning i januar
Tidenes største torskeeksport
Marknad
Geir II-torsk på Egon-menyen
Fish&chips-fest på 17.mai
Mange på torskeoppdrag i London
Torske-PR i London
Ramoen-filet på britisk prisutdeling
Vinnar kjøper fisk frå Geir og Ramoen
Prisdryss i London i dag
Samde om minsteprisar
Fiskeriministeren til Tyrkia
Britisk linebesøk
Minstepris som før på nvg-sild
Ny kvalitetsforskrift
Sjømatrådets mann i London
-Torskeprisen skal noko opp
God prisutvikling for hyse
Ny fiskesalslagslov
Omsette for sju milliardar
Media
NRK-innslag om nybygg
Redningshelikopter-kjøp tar 25 år
Ustoppelege Inge H.
-Feil i framstillingen
Ny pris til "Havets sølv"
Vinn tur for to til UK
Klippfiskhistoria på TV2
Miljø
Opprensking i gamle synder
Barentshavet: Fisken har det bra
Ønsker kandidater til miljøpris
Anbefaler fortsatt tildekking
-Kan få store følger for kystsamfunn
Kritisk til ny oljeleting
Nei til oljebasert kaks
Døgnvakt på korallrevet
Ingen overgangsordning for freon
Store verneområde i Antarktis?
Skarp kritikk av fiskerikyndige
Standard for klimaspor frå sjømat
Oljeutslipp hver eneste dag
Mer bunnkartlegging
Åpner Barentshavet sørøst
Plan for Nordsjøen og Skagerrak
-Grunn til uro
Nei til Jan Mayen-boring
Vil stanse seismikk
Atomavfall fraktet langs kysten
Havforskningsrapporten 2013 klar
-Miljørisikoen er stor
Viktig oppvekstområde
-Større fare for miljøskader
Krever oljeboring utsatt
Politikk
Solberg til Fiskebåt-årsmøtet
Overtar i dag
Reforhandler ikke Smutthullavtalen
Heva kvotetak i pelagisk trål
Fiskebåt på Stortinget
-Nyttig møte
Møter ministeren
Sjømat i nytt departement
Aspaker til Fiskebåt-årsmøtet
Statsbudsjettet for 2014
Reduserer forskningsavgift
Informerte Finanskomiteen
Første møte med statsråden
-Begrenser ikke regjeringen
Fiskebåt-brev om statsbudsjettet
Rådgjevarar utpeika
To milliardar til marin forsking
Forskingsavgift frå 2014
Den nye fiskeripolitikken
-Ønskjer Havdepartement
Sparer gyteområde
-Ikke grunnlag for nye rekeløyve
Kven tar over?
Torskepakke på 85 millioner
Fiskeriduell i Ålesund
Regulering
Makrellregulering i nord
Utvidet aktsomhetsområde
Økte kolmulekvoter
Kvotebyte i loddefisket
Lodderegelverk på norsk
Auka torskekvotar
Fjordlinjereglene endres
Økte torskekvoter
Seikvote på 119 000 tonn
Trålforbod oppheva
Ønsker lik kvotefleksibilitet
Opnar for makrellauke
Tiltak for å spare liten sei
Kvotefleks i torskefisket?
Færøykvote til line
Leiefartøyregler på høring
Møte om uerforvaltningen
Regulering av loddefisket ved Island
Nordsjøsild: 138 000 tonn førebels
Ønsker annen periode
Førebels kolmulekvote
Førebels sildekvote
Førebels makrellkvote
Regulering av øyepålfisket
Reguleringer 2013
Rekruttering
Storstilt ungdomsmønstring
Eineståande ungdomsmønstring
Klart for rekordstor mønstring
Sjømatfagene populære
Nordnes årets lærebedrift
Fokus på sjømatyrke
Offisersbehovet undersøkes
Kjemper for maritime fag
Fiskebåt på messe
Økonomi
Uendret styringsrente
-Næringas viktigaste oppdrag
Uendret styringsrente
Også verft reagerer
Sjømat med mest verdiskaping
-Lønnsomheten må bedres
Vil likestilles med offshore
Full seier til rederne i skattesak
Uendret styringsrente
Auka produktavgift
Uendret styringsrente
Forsking
Rapport om friare reiskapsval
Meir til makrellforsking
Lovande for kolmule
-Svært positivt
Varslar torskenedgang
-Snart stabilisert hysebestand
Vil ha lågare seikvote
Nok mat til silda?
-Overvaking på minimumsnivå
Vil løyve ein million til forsking
Nytt forskingsprosjekt for trål
Vil ikkje spekulere
Sildenedgangen bremsa
Loddebestand som i fjor
Torsk langt mot nord
Meir lodde i nord og aust
Forskar på samspel i Barentshavet
God utvikling for lange og brosme
-Kvoten attspeglar sildebestanden
Ny makrellvurdering i neste uke
Nytt makrellråd i april eller mai
Møte om auka ressursforsking
Makrellen tar for seg av sild
Ønskjer seg gytefelttokt
-Tråltokt viktig
Kommentar
-Kan fisk spises?
Media
Kontakt oss
For medlemmer
FISKE
Smutthullet: Kart og posisjoner
Fiske utanfor NØS
Smutthullet: Kart og posisjoner
Fiske utanfor NØS
Reguleringar 2014
2014-reguleringane
Kommersielle fiskeslag
Aktuelle lover og forskrifter
Aktuelle lover og forskrifter
Elektronisk rapportering
Elektronisk rapportering i NØS
Elektronisk rapportering utenfor NØS
Aktuelle kart
Aktuelle kart
ORGANISASJON
Årsmøte
Om Fiskebåt
Fiskebåt
Fiskebåt-synspunkt
Fiskebåt-synspunkt
Regionlag
Tre lokallag i Fiskebåt
Tariffavtalar
Hovud- og tariffavtalar
LENKER
Internasjonale fiskerisider
Interasjonale fiskerisider
Norske fiskerisider
Norske fiskerisider
Rederi
Rederi
Vær
Vær
ANNET
Utdanning
Mange muligheter i havfiskeflåten
Sertifikatkrav
Aktuelle skular
Tilskudd til opplæringsstillinger
Finn ditt Opplæringskontor!
Karrieremuligheter i fiskeriene
Fagbrev utan vidaregåande skule
Havfiskeflåten: Action, high-tech og god lønn
NOx-avtalen
NOx-avtalen
Medlemsfartøy
Medlemsfartøy i Fiskebåt
Polaris
Hvitfisktrålere
Andenesfisk I
Arctic Swan
Atlantic Star
Atlantic Viking
Båtsfjord
Doggi
Gadus Neptun
Gadus Njord
Gadus Poseidon
Granit
Haltentrål
Havbryn
Havstrand
Havtind
Hermes
Hopen
J. Bergvoll
Jergul
K.Arctander
Kasfjord
Kongsfjord
Kågtind
Langenes
Langøy
Molnes
Krillfartøy
Juvel
Kystfartøy
Ambassador
Ganthi
Koralen
Lønningen 1
Nordsild
Quo Vadis
Salvøy
Silvervåg
Skude
Skude Senior
Stålegg
Vestfisk
Linefartøy
Atlantic
Carisma Viking
Fiskenes
Fjellmøy
Frøyanes
Frøyanes Senior
Geir
Geir II
Husby senior
Keltic
Leinebris
Loran
Nesbakk
O. Husby
Seir
Seljevær
Sjøvær
Stattegg
Veidar 1
Veststeinen
Vonar
Pelagiske trålere
Cetus
Gambler
Gollenes
Havstål
Hellevig
Herøyfjord
Håflu
K. M. Østervold
Leik
Liafjord
Lønningen
Lønningen 1
Lønnøy
Morten Einar
Mostein
Norafjell
Odd Lundberg
Piraja
Rødholmen
Sille Marie
Sævikson
Traal
Trygvason
Vikingbank
Østanger
Reketrålere
Arctic Swan
Olympic Prawn
Remøy
Ringnotfartøy
Birkeland
Bjarne Nilsen
Christina E
Eros
Fiskebas
Fiskeskjer
Gambler
Gardar
Gerda Marie
Gunnar Langva
H. Østervold
Hardhaus
Hargun
Harmoni
Harvest
Haugagut
Havglans
Havskjer
Havstål
Herøy
Herøyhav
Ingrid Majala
Kings Bay
Knester
Kvannøy
Selfangstskuter
Havsel
Kvitbjørn
Kvitungen
Meredian
Stålbas
Fakta
Fangstmetodar
Pelagisk trål
Fiske med ringnot
Fiskeri
Berekraft
Verdiskaping
Historia
Om Fiskebåt
OM FISKEBÅT
KONTAKT
STYRE
ADMINISTRASJON
Fiskebåt
Kalender
Årsmøte i NAFO
Pelagiske kvoteråd
Norsk-russiske fiskeriforhandlingar
Kvoteråd for lodde
Internasjonale uerforhandlingar
Kolmuleforhandlingar
Forslag til statsbudsjett
Dom i Volstad-saka
Torskekonferansen 2013
Reguleringsmøte
Årsmøte NEAFC
Landsmøte i Fiskarlaget
Makrellforhandlingar
Årsmøte Nord-Norge
Seminar om marint restråstoff
Årsmøte Sogn og Fjordane
Årsmøte i Vest/Sør-Norges
Rentemøte i Norges Bank
Årsmøte i Aalesunds
Pelagisk samling
Makrellforhandlingar Noreg-EU
Styremøte i Fiskebåt
Teknologikonferanse
Kyststatmøte om makrell
Kyststatmøte om makrell
2008
Nytt og aktuelt
Fiskeripolitisk toppmøte
Brei støtte til omorganisering
Velkommen!
Regulering av øyepålfisket
Reguleringer 2013
Norge og Grønland enige
Uer-regulering klar
Kjøper seg opp på Shetland
Nye minstepriser for torsk
Ber om meir havforsking
Torskeeksporten økte
Omlegging av fiskebat.no
Spør om havforsking
-Moderat fiskepress viktigast
-Undervurdert makrellbestand
-Gamaldagse metodar
Krever større makrellkvote
Ingen avtale med EU før neste år
Tre gonger så mykje makrell som i 2007
-Vanskeleg å forstå
Vil ha mer forskning på sild, torsk og makrell
Stort vindkraftprosjekt skrinlegges
Eksportøkning i november
-Milliardverdier i spill
Torskeauke for trål og line
Videoarkiv
Videosnuttar
Makrellfiske
Sildefiske
Kalender
Kalender
Bildeseriar
Ising i Barentshavet (foto: Romund Åsheim)
Færingehavn i forfall
Den Norske Matfestivalen 2009
Sildelandligge
Representantskapsmøtet 2008
Samba og fiskeripolitisk debatt
Trålgjengen på fjordtur
Rosshavet
Representantskapsmøtet 2007
Aalesunds Rederiforening 100 år
Båtparade i Ålesund
Uerfiske i Smutthavet
Norske modellbåtar frå Island
Media
Abonnér
Bildearkiv
Kontakt oss
Fiskebåtredernes Forbund
Administrasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Styre
Fiskebåtredernes Forbund
Ordførar
Ordførar i representantskapet
Reguleringar 2012
Reguleringa av fisket i 2012
Videoar
Storbølga

 
KalenderKALENDER
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september 2014
Link
04
SEP
Pelagisk dag
Bergen, 4. september 2014
Link
16
SEP
Svolværkonferansen
Svolvær, 16.-17. september 2014
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
London, 30. september 2014
Link
03
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
London, 3. oktober 2014
Link
08
OKT
Statsbudsjettet for 2015
Oslo, 8. oktober 2014
Link
08
OKT
Arctic Business
Bodø, 8.-10. oktober 2014
Link
22
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Tromsø, 22. oktober
Link
Se alle arrangement

Årsmøte 2015

Bilde: Årsmøte 12. og 13. februarÅrsmøte 12. og 13. februar
Les meir
Bilde: Solberg til Fiskebåt-årsmøtetSolberg til Fiskebåt-årsmøtet
Les meir
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

05.08.2014Spenning om kvoteråd
23.04.2014-Krevjande pelagiske forhandlingar
24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag

MILJØ

01.09.2014Opprensking i gamle synder
06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?

FISKERI

10.07.2014Loddefisket i gang
07.07.2014Bra loddeinteresse
26.05.2014Klart for matjes
19.05.2014Østanger med rekord
09.05.2014Ser mye tobis
31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt