FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
LRDAG 30. AUGUST  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Img L

Ber om skippermøte

Fiskebåt har bedt Fiskeridirektoratet arrangere skippermøte om utøvelsen av bunnfiskeriene i tilknytning til Nor-Fishing i Trondheim i august.
I et brev til Fiskeridirektoratet uttrykker Fiskebåt tilfredshet med at direktør i ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet, Aksel Eikemo, både gav ros til den norske trålerflåten for måten fisket blir gjennomført på, og at Eikemo understreket at det er svært få overtredelser av fiskerilovgivningen i trålerflåten.

Fiskebåt konstaterer likevel at i lengre tid har det vært frustrasjon i trålmiljøet over at regelverket er uklart med hensyn til utøvelsen av trålfisket. Skipperne forsøker å etterleve regelverket etter beste evne, men føler seg ikke alltid trygge på at alt er gjort riktig når de får kontroller.

Det har vært flere samarbeidsmøter mellom fiskeriforvaltningen og fiskerne når det gjelder utøvelsen av de pelagiske fiskeriene de siste årene, i første rekke fisket etter makrell og norsk vårgytende sild. Fiskebåt mener at dette har vært nyttige møter for alle parter, og at det har bidratt til å forbedre og klargjøre regelverket for utøvelsen av fisket.

Fiskebåt mener at det er et behov for tilsvarende møter når det gjelder utøvelsen av bunnfiskeriene, både når det gjelder trålfisket og det konvensjonelle fisket. Fiskebåt ber derfor Fiskeridirektoratet ta initiativ til et skippermøte om utøvelsen av fisket etter bunnfisk. Et slikt møte kan med fordel omfatte skippere og annet nøkkelpersonell både i trålerflåten og i den konvensjonelle havfiskeflåten.
 

NYHETER

Brei støtte til omorganisering

Alle fem medlemslaga som har behandla spørsmålet om færre medlemslag i Fiskebåt støttar framlegget om tre.Les heile saka
NYTT OG AKTUELT

Velkommen!

Fiskebåt har frå i dag ny design på nettsidene. Samstundes lanserer Fiskebåt ein spesialtilpassa versjon for smarttelefonar og lesebrett.Les heile saka
REGULERING

Regulering av øyepålfisket

Øyepålbestanden hadde svært sterk rekruttering i 2012, og etter råd fra ICES er det åpnet for fiske fra 1. mars til og med 30. september 2013. Den norske kvoten er foreløpig satt til 100.000 tonn.Les hele saken
REGULERING

Reguleringer 2013

Oversikt over reguleringer for 2013 samles på nettsidene til Fiskeri- og kystdepartementet.Les hele saken
INTERNASJONALT

Norge og Grønland enige

Kvotenivået fra 2012 blir stort sett videreført, men Norges kvote for pelagisk uer økes med 300 tonn. Tilsvarende økes Grønlands torskekvote med 300 tonn.Les hele saken
REGULERING

Uer-regulering klar

Fiskeri- og kystdepartementet har vedtatt regulering av fisket etter uer i internasjonalt farvatn neste år.Les heile saka
 
KalenderKALENDER
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september
Link
04
SEP
Pelagisk dag
Bergen, 4. september 2014
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
London, 30. september 2014
Link
03
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
London, 3. oktober 2014
Link
08
OKT
Statsbudsjettet for 2015
Oslo, 8. oktober 2014
Link
22
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Tromsø, 22. oktober
Link
23
OKT
Torskekonferansen
Tromsø, 23. oktober 2014
Link
05
NOV
Reguleringsmøte
Bergen, 5.-6. november 2014
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

05.08.2014Spenning om kvoteråd
23.04.2014-Krevjande pelagiske forhandlingar
24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag

MILJØ

06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?
18.06.2013Skarp kritikk av fiskerikyndige

FISKERI

10.07.2014Loddefisket i gang
07.07.2014Bra loddeinteresse
26.05.2014Klart for matjes
19.05.2014Østanger med rekord
09.05.2014Ser mye tobis
31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt