FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 29. JULI  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Img L
Foto: Atlantic Star

Hvitfiskeksport på over 5 mrd. i første halvår

Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk kom i første halvår på totalt 5,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 356 millioner eller 7 % fra første halvår i 2011, viser tall fra Norges sjømatråd. I juni var det en oppgang i eksport av torskefisk på 28 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2011.
- Portugal er et av euro-landene som er hardest rammet av den økonomiske krisen, men til tross for dette prioriterer portugiserne å spise klippfisk. Den positive utviklingen fra mai fortsetter også i juni og vi kan konstatere at vi aldri har eksportert mer klippfisk i juni måned. Eksport av klippfisk til Portugal i juni tilsvarer en økning på 54 % fra samme måned i 2011, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Likevel nedgang for klippfiskeksporten
Eksport av klippfisk kom på totalt 1,5 milliarder i første halvår noe som en nedgang på 40 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2011. Målt i volum gikk eksporten ned med 2 251 tonn. Gjennomsnittsprisen har i samme periode steget med 3 %. Det er spesielt eksport av klippfisk til Brasil og Portugal som reduseres i vårhalvåret.
Norsk eksport av klippfisk av sei kom i første halvår på 535 millioner kroner, en nedgang på 51,5 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2011. Volumet gikk ned med 3 950 tonn til 17 396 tonn. Gjennomsnittsprisen har i perioden økt med 3,28 kroner per kilo. Klippfisk av torsk økte i samme periode med 1 510 tonn og 5,3 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen har gått ned fra 49,98 kroner per kilo i 2011 til 46,28 kroner per kilo i 2012.

Økt eksport av saltfisk til Spania
Eksporten av alle saltfiskprodukter kom på totalt 627 millioner kroner i første halvår og dette er en nedgang på 177 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2011. Totalt ble det eksportert 19 768 tonn saltfiskprodukter, noe som er en nedgang på 16 % fra første halvår i 2011. Saltfisk til Portugal står for den største nedgangen med en verdimessig reduksjon på 29 % til 387 millioner kroner. Målt i volum er det en nedgang på 3 581 tonn. Spania som er nest største marked for saltfisk øker fra 146 millioner i 2011 til 149 millioner kroner i 2012.

Redusert eksport av tørrfisk
I første halvår ble det eksportert tørrfisk for til sammen 182 millioner kroner og det er en nedgang på 11 millioner kroner fra samme periode i 2011. Målt i volum er det en nedgang på 312 tonn. Gjennomsnittsprisen har økt med 7,38 kroner per kilo og dette tilsvarer en prisoppgang på 9 %. Italia står for den største verdimessige reduksjonen, med en nedgang på 7,5 millioner kroner. Det største produktet, lofotrund tørrfisk, hadde i første halvår en snittpris på 138 kroner per kilo mot 127 kroner per kilo i 2011.

Vekst for fersk, hel torsk
Eksporten av ferske torskefiskprodukter fra fiskeri kom på totalt 915 millioner kroner i første halvår, en nedgang på 66,6 millioner kroner fra samme periode i 2011. Fersk hel torsk øker med 15 millioner kroner til 400 millioner kroner og volumet går opp med 2 192 tonn til 18 072 tonn. Fersk filet reduseres med 43 millioner kroner, og det er filet av torsk som står for nesten hele nedgangen.

Økning for fryst torskefisk
Fryst torskefisk økte i første halvår med 27,7 millioner kroner til totalt 1,73 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2011.
Fryst hel torskefisk øker i perioden med 100 millioner og det er særlig torsk og hyse som står for veksten. Kina er fortsatt største mottakernasjon av fryst hel torskefisk. Fryst filet gikk i første halvår ned med 72 millioner kroner og det er størst nedgang på torsk og hyse, spesielt til Storbritannia.

Fortsatt nedgang for havbruk
Fra havbruk kom eksporten i første halvår på 99,4 millioner kroner og dette er en nedgang på 43 % fra samme periode i 2011. Fersk hel torsk har en eksportverdi på 58 millioner kroner og dette er en nedgang på 57,8 millioner kroner. Største marked for fersk hel torsk er Danmark. Fersk torskefilet går ned med 8,2 til 4,3 millioner kroner og største marked er Belgia.
Img LiS
 

NYHETER

Brei støtte til omorganisering

Alle fem medlemslaga som har behandla spørsmålet om færre medlemslag i Fiskebåt støttar framlegget om tre.Les heile saka
NYTT OG AKTUELT

Velkommen!

Fiskebåt har frå i dag ny design på nettsidene. Samstundes lanserer Fiskebåt ein spesialtilpassa versjon for smarttelefonar og lesebrett.Les heile saka
REGULERING

Regulering av øyepålfisket

Øyepålbestanden hadde svært sterk rekruttering i 2012, og etter råd fra ICES er det åpnet for fiske fra 1. mars til og med 30. september 2013. Den norske kvoten er foreløpig satt til 100.000 tonn.Les hele saken
REGULERING

Reguleringer 2013

Oversikt over reguleringer for 2013 samles på nettsidene til Fiskeri- og kystdepartementet.Les hele saken
INTERNASJONALT

Norge og Grønland enige

Kvotenivået fra 2012 blir stort sett videreført, men Norges kvote for pelagisk uer økes med 300 tonn. Tilsvarende økes Grønlands torskekvote med 300 tonn.Les hele saken
REGULERING

Uer-regulering klar

Fiskeri- og kystdepartementet har vedtatt regulering av fisket etter uer i internasjonalt farvatn neste år.Les heile saka
 
KalenderKALENDER
19
AUG
Nor-Fishing
Trondheim, 19.-22. august 2014
Link
20
AUG
To skippermøte i Trondheim
Trondheim, 20. august 2014.
Link
29
AUG
Medlemsmøte, Fiskebåt Vest
Ålesund, 29. august
Link
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september
Link
04
SEP
Pelagisk dag
Bergen, 4. september 2014
Link
22
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Tromsø, 22. oktober
Link
23
OKT
Torskekonferansen
Tromsø, 23. oktober 2014
Link
05
NOV
Reguleringsmøte
Bergen, 5.-6. november 2014
Link
Se alle arrangement

Årsmøte 2014

Bilde: ÅrsmøtevedtakÅrsmøtevedtak
Les hele saken
Bilde: -Takk for innsatsen!-Takk for innsatsen!
Les meir
Bilde: Roaldsnes attvaldRoaldsnes attvald
Les heile saka
Bilde: -Konkurransekrafta må aukast-Konkurransekrafta må aukast
Les meir
Bilde: UnderhaldningUnderhaldning
Les hele saken
Bilde: Samrøystes om strukturSamrøystes om struktur
Les heile saka
Bilde: TalaneTalane
Les meir
Bilde: -Gledeleg forskingsinitiativ-Gledeleg forskingsinitiativ
Les meir
Bilde: Vil finansiere forskarstillingarVil finansiere forskarstillingar
Les meir
Bilde: Spennende sakliste klarSpennende sakliste klar
Les hele saken
Bilde: Årsrapport 2013Årsrapport 2013
Les meir
Bilde: To statsrådar til årsmøtetTo statsrådar til årsmøtet
Les meir
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

23.04.2014-Krevjande pelagiske forhandlingar
24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag
17.01.2014Må kunne islandsk

MILJØ

06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?
18.06.2013Skarp kritikk av fiskerikyndige

FISKERI

10.07.2014Loddefisket i gang
07.07.2014Bra loddeinteresse
26.05.2014Klart for matjes
19.05.2014Østanger med rekord
09.05.2014Ser mye tobis
31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt