FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
FREDAG 29. AUGUST  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Img L

Tilfreds ut fra markedssituasjonen

Aker Seafoods oppnådde et driftsresultat på 17 millioner kroner i andre kvartal i år, en nedgang på 12 millioner kroner i forhold til andre kvartal i 2011.-De markedsmessige forhold tatt i betraktning oppnås det et godt resultatet i kvartalet, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.
. Kvartalets driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) var på 38 millioner kroner mot 46 millioner kroner i samme periode 2011. Omsetningen i andre kvartal var 197 millioner kroner. Det er 5 millioner kroner høyere enn i andre kvartal i 2011.

Driften har vært god og fangsteffektiviteten (fangstvolum pr driftsdøgn) har økt med sju prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2011. Det totale fangstvolumet er de høyeste i et 2.kvartal i selskapets historie. Prisene i markedet er lavere og samtidig er kostnadene, blant annet til drivstoff, høyere enn tidligere.

Aker Seafoods konsernet hadde i andre kvartal 2012 driftsinntekter på 197 millioner kroner sammenlignet med 192 millioner kroner i andre kvartal 2011. Økningen i driftsinntekter forklares med godt torske- og hysefiske i andre kvartal. EBIT i andre kvartal var på 17 millioner kroner mot 29 millioner kroner i tilsvarende periode i 2011. EBIT-marginen var 8,8 prosent for kvartalet sammenlignet med 14,9 prosent i andre kvartal 2011. EBITDA var på 38 millioner kroner mot 46 millioner kroner i samme periode i fjor. Lavere priser og økte kostnader er hovedårsaken til reduksjonen.

Aker Seafoods fortsetter fornyingen av trålerflåten og har inngått avtale om salg av fartøyet «Hekktind» til et russisk rederi. I tillegg er fartøyet «K.Arctander» bygget om fra ren frysetråler til å kunne levere både ferske og fryste produkter. -Vår målsetting er å ha en fleksibel og tidsriktig flåte, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

-Det forventes fortsatt god tilgang av torsk og hyse utover året. De foreløpige kvoterådene for 2013 er også positive, med en foreslått økning på 25 prosent for torskekvotene, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

-Det er fortsatt store økonomiske utfordringer i viktige markeder i Europa og det er dermed knyttet usikkerhet til etterspørsel og prisutvikling, forsetter Holst-Dyrnes.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 8 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 84 millioner kroner i andre kvartal 2011.

Netto rentebærende gjeld var 726 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, en økning på 23 millioner kroner fra 703 millioner kroner ved utgangen første kvartal 2011.

Aker Seafoods‘ egenkapital var på 869 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, tilsvarende 38,2 prosent.
Img LiSKonsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafoods
 

NYHETER

Brei støtte til omorganisering

Alle fem medlemslaga som har behandla spørsmålet om færre medlemslag i Fiskebåt støttar framlegget om tre.Les heile saka
NYTT OG AKTUELT

Velkommen!

Fiskebåt har frå i dag ny design på nettsidene. Samstundes lanserer Fiskebåt ein spesialtilpassa versjon for smarttelefonar og lesebrett.Les heile saka
REGULERING

Regulering av øyepålfisket

Øyepålbestanden hadde svært sterk rekruttering i 2012, og etter råd fra ICES er det åpnet for fiske fra 1. mars til og med 30. september 2013. Den norske kvoten er foreløpig satt til 100.000 tonn.Les hele saken
REGULERING

Reguleringer 2013

Oversikt over reguleringer for 2013 samles på nettsidene til Fiskeri- og kystdepartementet.Les hele saken
INTERNASJONALT

Norge og Grønland enige

Kvotenivået fra 2012 blir stort sett videreført, men Norges kvote for pelagisk uer økes med 300 tonn. Tilsvarende økes Grønlands torskekvote med 300 tonn.Les hele saken
REGULERING

Uer-regulering klar

Fiskeri- og kystdepartementet har vedtatt regulering av fisket etter uer i internasjonalt farvatn neste år.Les heile saka
 
KalenderKALENDER
29
AUG
Medlemsmøte, Fiskebåt Vest
Ålesund, 29. august
Link
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september
Link
04
SEP
Pelagisk dag
Bergen, 4. september 2014
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
London, 30. september 2014
Link
03
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
London, 3. oktober 2014
Link
08
OKT
Statsbudsjettet for 2015
Oslo, 8. oktober 2014
Link
22
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Tromsø, 22. oktober
Link
23
OKT
Torskekonferansen
Tromsø, 23. oktober 2014
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

05.08.2014Spenning om kvoteråd
23.04.2014-Krevjande pelagiske forhandlingar
24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag

MILJØ

06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?
18.06.2013Skarp kritikk av fiskerikyndige

FISKERI

10.07.2014Loddefisket i gang
07.07.2014Bra loddeinteresse
26.05.2014Klart for matjes
19.05.2014Østanger med rekord
09.05.2014Ser mye tobis
31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt