FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
FREDAG 29. AUGUST  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Årsrapportar
Frå og med 2011 utgir Fiskebåt Årsrapport. Denne inneheld styrets beretning, og dessutan artiklar om aktuelle emne.


Årsrapport 2013
Fiskebåts årsrapport for 2013 4.37 mb

Årsrapport 2012
Årsrapporten for 2012 blei godkjent på representantskapsmøtet i Fiskebåt i februar 2013.
Årsrapport 2012 4.13 mb

Årsrapport 2011
Årsrapporten for 2011 var den første i sitt slag for Fiskebåt. Format og layout er heilt nytt. Det er lagt vekt på at rapporten skal vere lesarvennleg og interessant også utanfor rekkja av medlemmer og fiskeribyråkratar.
Årsrapport for 2011 4.72 mb

Årsmelding 2010
Tema for forsida på årsmeldinga for 2010 var delelinjeavtalen mellom Norge og Russland. Som vanleg var teikninga signert Roar Hagen.
Innhaldsoversyn 2010 53 kb
Årsmelding 2010 3.14 mb

Årsmelding 2009
Forsida var som vanleg laga av VGs Roar Hagen. Tema for 2009 var makrellstriden mellom EU og Norge.
Innhald 2009 64 kb
Årsmelding 2009 2.82 mb

Årsmelding 2008
Forsideteikninga var som vanleg laga av VGs Roar Hagen. Tema for 2008 var finanskrisa.
Innhald 2008 65 kb
Årsmelding 2008 2.38 mb

Årsmelding 2007
Forsideteikninga var som vanleg laga av VGs Roar Hagen. Tema for 2007 var striden om NOx-avgifta.
Innhald 2007 57 kb
Årsmelding 2007 2.1 mb

 
KalenderKALENDER
29
AUG
Medlemsmøte, Fiskebåt Vest
Ålesund, 29. august
Link
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september
Link
04
SEP
Pelagisk dag
Bergen, 4. september 2014
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
London, 30. september 2014
Link
03
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
London, 3. oktober 2014
Link
08
OKT
Statsbudsjettet for 2015
Oslo, 8. oktober 2014
Link
22
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Tromsø, 22. oktober
Link
23
OKT
Torskekonferansen
Tromsø, 23. oktober 2014
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

05.08.2014Spenning om kvoteråd
23.04.2014-Krevjande pelagiske forhandlingar
24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag

MILJØ

06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?
18.06.2013Skarp kritikk av fiskerikyndige

FISKERI

10.07.2014Loddefisket i gang
07.07.2014Bra loddeinteresse
26.05.2014Klart for matjes
19.05.2014Østanger med rekord
09.05.2014Ser mye tobis
31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt