FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
ONSDAG 03. SEPTEMBER  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Img L

Havfiskeflåten: Action, high-tech og god lønn

Fiskeryrket er framtidsrettet . Verden trenger rein og sunn mat, noe den norske havfiskeflåten er stolt av å kunne bidra med. Dagens havfiskefartøy er moderne og effektive. Båtene er utstyrt med det absolutt nyeste innen data og annen teknologi, noe som også stiller store krav til mannskapet og bakgrunnen til den enkelte ombord. Og lønna er god...
EVENTYR

Samtidig har fiskeryrket fremdeles mye av spenningen og eventyret i seg : Nær kontakt med naturen og naturkreftene, friheten på havet, spenningen rundt fangstoperasjonen, muligheten for å gjøre "det store varpet" og dermed opparbeide gode inntekter. Fordi den norske fiskeflåten er basert på fornybare ressurser og produserer sunn mat, er den en framtidsrettet næring som det er fornuftig å satse på - både for samfunnet og for unge mennesker som leter etter gode yrkes- og karrieremuligheter.

MANGE KARRIEREMULIGHETER

Moderne havfiskefartøy er høyteknologiske kunnskapsbedrifter i verdenstoppen når det gjelder fartøys- og redskapsteknologi, fangst- og fiskemetoder, og kvalitetsmessig riktig råstoffbehandling. For den som etter en tid som aktiv fisker ønsker å arbeide i land eller i andre deler av det maritime miljø, er også tilbudene mange og varierte. Fiskebåtredernes Forbund tror at etterspørselen etter personer med praktisk erfaring fra fiske kombinert med en teoretisk bakgrunn vil øke i tiden som kommer.

MANGE UTDANNINGSTILBUD

Yrkes- og utdanningsmulighetene tilknyttet fiskerinæringen er større og mer varierte enn mange forestiller seg. Det finnes tilbud om fiskerifaglig utdanning fra videregående skole til universitetsnivå.

FAGBREV

I forbindelse med utdanning på videregående skole som leder til fagbrev i fiske og fangst gjennomfører elevene en periode med praksis ombord. I løpet av denne perioden får kandidaten oftest praksis innen flere ulike fiskerier. Dette gir den enkelte anledning til å erfare hvilket fiskeri som passer best til egne ønsker og behov.

MANGE ULIKE FUNKSJONER

Samtidig består et havfiskefartøy av en rekke ulike og interessante arbeidsfunksjoner, slik at det er rom for arbeid innen en rekke interessefelt på ett og samme fartøy. Vi nevner skipper, styrmann, maskinist, fabrikksjef, produksjonsformann, trålbas, nettmann, stuert, kokk, reparatør, elektriker, fisker, produksjonsmedarbeider.

KAMP OM ARBEIDSKRAFTEN

Fiskebåtredernes Forbund tror at rekruttering av godt skolerte og høyt motiverte fiskere, maskinister, skippere, styrmenn og øvrige stillinger ombord, vil bli en av de største utfordringene næringen står overfor i årene som kommer. Kampen om arbeidskraften vil tilspisses, og havfiskeflåten er forberedt på å delta aktivt for å sikre seg den beste tilgjengelige arbeidskraftressursen.

GOD LØNN OG KOMFORT

I denne forbindelse legger forbundet vesentlig vekt på at en jobb ombord i et havfiskefartøy skal være en lønnsom og attraktiv arbeidsplass, med gjennomgående bedre lønns- og fritidsbetingelser enn i sammenlignbare yrker, og med alle de tilbud og den komfort ombord som kreves av moderne unge mennesker.

MER INFORMASJON

For å få oversikt over lenker til skoler, forskningsinstitusjoner, organisasjoner, offentlige institusjoner og andre aktuelle instanser, foreslår vi at du går inn nettsidene til Opplæringskontorene, se nedenfor. 

Markedsplassen for kadetter

Kadettportalen på www.fiskebat.no er nå nedlagt.

Har du spørsmål, kontakt Oddbjørn Skarbøvik
på oddbjorn@fiskebat.no eller på 70101460.

SERTIFIKATKRAV

Sertifikatkrav

Sjøfartsdirektoratet har laga eit oversyn over sertifikatkrav og fartstid/dokumentasjon som krevst. Her finn du også blant anna faktaark om kadetttid og eit oversyn over sjømannslegar.
AKTUELLE SKULAR

Aktuelle skular

Fiskebåt har laga eit oversyn over aktuelle skular for dei som vil utdanne seg til arbeid i havfiskeflåten. Oversynet omfattar høgskular, fagskular og vidaregåande skular.Les heile saka
TLLSKUDDSORDNINGER

Tilskudd til opplæringsstillinger

Bedrifter som tar inn lærlinger eller lærekandidater får tilskudd fra det offentlige etter bestemte regler. Dessuten yter Stiftelsen Norsk maritim kompetanse tilskudd til lærlinger og til kadetter i praksisperioden.Les hele saken
FINN DITT OPPLÆRINGSKONTOR!

Finn ditt Opplæringskontor!

Opplæringskontora for fiskeri og havbruk har gått saman i eit nettverk. Dei har ei felles nettisde, der du lett kan finne fram til Opplæringskontoret i ditt distrikt.
KARRIEREMULIGHETER I FISKERIENE

Karrieremuligheter i fiskeriene

Opplæringskontorene for fiskeri og havbruk gir råd om utdanningsveier og karrieremuligheter. De kan også hjelpe til med å skaffe lærlingeplasser. I en brosjyre forteller de om de mange karrieremulighetene i fiskeflåten.
FAGBREV UTAN VIDAREGÅANDE SKULE

Fagbrev utan vidaregåande skule

Fiskarar med lang praksis, men utan vidare-gåande skule, kan få fagbrev ved å gå opp til eksamen som privatist. Frå og med 2008 skjer oppmeldinga til slik privatisteksamen via inter-nett. Fristen for oppmelding er 15. januar. Nærare opplysningar om oppmelding finst på nettsida for privatisteksamenar.Les heile saka
 
KalenderKALENDER
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september 2014
Link
04
SEP
Pelagisk dag
Bergen, 4. september 2014
Link
16
SEP
Svolværkonferansen
Svolvær, 16.-17. september 2014
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
London, 30. september 2014
Link
03
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
London, 3. oktober 2014
Link
08
OKT
Statsbudsjettet for 2015
Oslo, 8. oktober 2014
Link
08
OKT
Arctic Business
Bodø, 8.-10. oktober 2014
Link
22
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Tromsø, 22. oktober
Link
Se alle arrangement

Årsmøte 2015

Bilde: Årsmøte 12. og 13. februarÅrsmøte 12. og 13. februar
Les meir
Bilde: Solberg til Fiskebåt-årsmøtetSolberg til Fiskebåt-årsmøtet
Les meir
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

05.08.2014Spenning om kvoteråd
23.04.2014-Krevjande pelagiske forhandlingar
24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag

MILJØ

01.09.2014Opprensking i gamle synder
06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?

FISKERI

10.07.2014Loddefisket i gang
07.07.2014Bra loddeinteresse
26.05.2014Klart for matjes
19.05.2014Østanger med rekord
09.05.2014Ser mye tobis
31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt