FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
LRDAG 30. AUGUST  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Om tobis
Fakta om tobis
Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: (Havsil
Familie:( Ammodytidae
Gyteområde:( Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: (Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: (Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse:( 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: (Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen.

Regulering av fisket i 2012
Det blir prøvefiske på 2.000 tonn etter tobis i tillegg til det ordinære på foreløpig 40.000 tonn i NØS. Fartøy som ønsker å delta i prøvefisket må melde seg på innen 23. april 2012. Deltakelse i prøvefisket i forvaltningsområde 5a (Lingbanken – Kadaver – Minefeltet) bestemmes ved loddtrekning.
Norges kvote i EU sonen er satt til 2.300 tonn i 2012, med mulighet for økning etter at et overvåkningsfiske er blitt gjennomført i EU sonen. Dersom Norges kvote i EU sonen blir på et lavt nivå, vil deltakelsen bestemmes ved loddtrekning.
Påmelding til begge fiskeriene skal skje per e-post til Fiskeridirektoratet (paamelding@fiskeridir.no) innen 23. april 2012. Loddtrekningene vil sees i sammenheng, slik at et fartøy vil kun få tillatelse til å delta enten i prøvefisket eller i fisket i EU-sonen.


Om tobis hos Havforskningsinstituttet
Regulering 2013

 
KalenderKALENDER
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september
Link
04
SEP
Pelagisk dag
Bergen, 4. september 2014
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
London, 30. september 2014
Link
03
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
London, 3. oktober 2014
Link
08
OKT
Statsbudsjettet for 2015
Oslo, 8. oktober 2014
Link
22
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Tromsø, 22. oktober
Link
23
OKT
Torskekonferansen
Tromsø, 23. oktober 2014
Link
05
NOV
Reguleringsmøte
Bergen, 5.-6. november 2014
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

05.08.2014Spenning om kvoteråd
23.04.2014-Krevjande pelagiske forhandlingar
24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag

MILJØ

06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?
18.06.2013Skarp kritikk av fiskerikyndige

FISKERI

10.07.2014Loddefisket i gang
07.07.2014Bra loddeinteresse
26.05.2014Klart for matjes
19.05.2014Østanger med rekord
09.05.2014Ser mye tobis
31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt