FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
FREDAG 25. APRIL  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Om lodde i Barentshavet
Fakta om lodde
Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn: Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.


Om lodde i Barentshavet hos Havforskningsinstituttet
Regulering 2013

Om lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen
Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske navn: Hannfisk kalles faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien (Osmeridae)
Maks størrelse: Sjeldan over 20 cm
Levetid: 5 år
Leveområde: Vest og nord av Island, inn mot Grønland og Jan Mayen
Hovedgyteområde: Langs sør- og vestkysten av Island
Gytetidspunkt: Mars
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.


Om lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen hos Havforskningsinstituttet
Stengingskriterier aktsomhetsområde i loddefisket i Barentshavet

Registrering hos Norges Sildeslagslag ved passering Tromsø
Norges Sildesalgslag har innført ei registreringsordning for farty som skal delta i loddefisket, utan å ha tatt fangstar tidlegare i år No framover må farty som ikkje har registert seg innan fristen klokka 9 23.02.2012, og som er på veg til loddefelta, melde seg ved passering Tromsø eller ved utsigling frå hamn nord for Tromsø.

Henstillingsområde i loddefisket
Det er etablert et henstillingsområde i fiske etter lodde. Bakgrunnen er for stor innblanding av torsk og hyse i loddefangstene. Fartøy som fisker i dette området, blir bedt om å være spesielt oppmerksom på problemstillingen og anmodes om å vise stor aktsomhet. Fartøy som fortsetter fiske i dette området og får ulovlig bifangst, kan påberegne reaksjoner.
Henstillingsområdet er begrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1. 7140.0N-02200.0E
2. 7200.0N-02200.0E
3. 7200.0N-02630.0E
4. 7130.0N-02630.0E

Lisens for loddefiske i IØS
INNLEVERING AV FANGSTDAGBOK FRA LODDEFISKET VED ISLAND 2012
Islandske myndigheter krever fortsatt at fartøy som har fisket lodde i deres farvann i etterkant må levere inn kopi av fangstdagboka for periodene dette fisket pågikk til islandske myndigheter.
Fartøy får ikke ny lisens uten at dette er gjort.
Adressene er : Fax: +354 5697990 (Adr Fiskistofa) Eller på mail : fiskistofa@fiskistofa.is
Fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2011/2012
Kvoter loddefisket i Barentshavet
Forskrift om forbud mot å fiske lodde i fiskevernsonen ved Svalbard
Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann
Regulering av loddefisket ved Grønland, Island og Jan Mayen

 
KalenderKALENDER
30
APR
Årsmøte i Surofi
Ålesund, 30. april 2014
Link
06
MAI
Fiskerimessa i Brussel
Brussel, 6.-8. mai 2014
Link
14
MAI
Sildelagets årsmøte
Alta, 14. og 15. mai 2014
Link
21
MAI
Årsmøte i Råfisklaget
Tromsø, 21.-22. mai 2014
Link
10
JUN
Styremøte i Fiskebåt
Oslo, 10. juni
Link
19
AUG
Nor-Fishing
Trondheim, 19.-22. august 2014
Link
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september
Link
22
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Tromsø, 22. oktober
Link
Se alle arrangement

Årsmøte 2014

Bilde: ÅrsmøtevedtakÅrsmøtevedtak
Les hele saken
Bilde: -Takk for innsatsen!-Takk for innsatsen!
Les meir
Bilde: Roaldsnes attvaldRoaldsnes attvald
Les heile saka
Bilde: -Konkurransekrafta må aukast-Konkurransekrafta må aukast
Les meir
Bilde: UnderhaldningUnderhaldning
Les hele saken
Bilde: Samrøystes om strukturSamrøystes om struktur
Les heile saka
Bilde: TalaneTalane
Les meir
Bilde: -Gledeleg forskingsinitiativ-Gledeleg forskingsinitiativ
Les meir
Bilde: Vil finansiere forskarstillingarVil finansiere forskarstillingar
Les meir
Bilde: Spennende sakliste klarSpennende sakliste klar
Les hele saken
Bilde: Årsrapport 2013Årsrapport 2013
Les meir
Bilde: To statsrådar til årsmøtetTo statsrådar til årsmøtet
Les meir
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag
17.01.2014Må kunne islandsk
17.12.2013Damanaki på sanksjonssporet igjen

MILJØ

31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?
18.06.2013Skarp kritikk av fiskerikyndige
18.06.2013Standard for klimaspor frå sjømat
17.06.2013Oljeutslipp hver eneste dag
14.05.2013Mer bunnkartlegging

FISKERI

31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt
10.03.2014Beste kolmule-veke på mange år
06.03.2014Tredje i Gadus-serien døpes
05.03.2014God fart i kolmulefisket
24.02.2014Loddefisket ved Island slutt
24.02.2014Godt kolmulefiske