FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 02. SEPTEMBER  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Om lodde i Barentshavet
Fakta om lodde
Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn: Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.


Om lodde i Barentshavet hos Havforskningsinstituttet
Regulering 2013

Om lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen
Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske navn: Hannfisk kalles faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien (Osmeridae)
Maks størrelse: Sjeldan over 20 cm
Levetid: 5 år
Leveområde: Vest og nord av Island, inn mot Grønland og Jan Mayen
Hovedgyteområde: Langs sør- og vestkysten av Island
Gytetidspunkt: Mars
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.


Om lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen hos Havforskningsinstituttet
Stengingskriterier aktsomhetsområde i loddefisket i Barentshavet

Registrering hos Norges Sildeslagslag ved passering Tromsø
Norges Sildesalgslag har innført ei registreringsordning for farty som skal delta i loddefisket, utan å ha tatt fangstar tidlegare i år No framover må farty som ikkje har registert seg innan fristen klokka 9 23.02.2012, og som er på veg til loddefelta, melde seg ved passering Tromsø eller ved utsigling frå hamn nord for Tromsø.

Henstillingsområde i loddefisket
Det er etablert et henstillingsområde i fiske etter lodde. Bakgrunnen er for stor innblanding av torsk og hyse i loddefangstene. Fartøy som fisker i dette området, blir bedt om å være spesielt oppmerksom på problemstillingen og anmodes om å vise stor aktsomhet. Fartøy som fortsetter fiske i dette området og får ulovlig bifangst, kan påberegne reaksjoner.
Henstillingsområdet er begrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1. 7140.0N-02200.0E
2. 7200.0N-02200.0E
3. 7200.0N-02630.0E
4. 7130.0N-02630.0E

Lisens for loddefiske i IØS
INNLEVERING AV FANGSTDAGBOK FRA LODDEFISKET VED ISLAND 2012
Islandske myndigheter krever fortsatt at fartøy som har fisket lodde i deres farvann i etterkant må levere inn kopi av fangstdagboka for periodene dette fisket pågikk til islandske myndigheter.
Fartøy får ikke ny lisens uten at dette er gjort.
Adressene er : Fax: +354 5697990 (Adr Fiskistofa) Eller på mail : fiskistofa@fiskistofa.is
Fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2011/2012
Kvoter loddefisket i Barentshavet
Forskrift om forbud mot å fiske lodde i fiskevernsonen ved Svalbard
Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann
Regulering av loddefisket ved Grønland, Island og Jan Mayen

 
KalenderKALENDER
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september
Link
04
SEP
Pelagisk dag
Bergen, 4. september 2014
Link
16
SEP
Svolværkonferansen
Svolvær, 16.-17. september
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
London, 30. september 2014
Link
03
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
London, 3. oktober 2014
Link
08
OKT
Statsbudsjettet for 2015
Oslo, 8. oktober 2014
Link
08
OKT
Arctic Business
Bodø, 8.-10. oktober
Link
22
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Tromsø, 22. oktober
Link
Se alle arrangement

Årsmøte 2015

Bilde: Solberg til Fiskebåt-årsmøtetSolberg til Fiskebåt-årsmøtet
Les meir
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

05.08.2014Spenning om kvoteråd
23.04.2014-Krevjande pelagiske forhandlingar
24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag

MILJØ

01.09.2014Opprensking i gamle synder
06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?

FISKERI

10.07.2014Loddefisket i gang
07.07.2014Bra loddeinteresse
26.05.2014Klart for matjes
19.05.2014Østanger med rekord
09.05.2014Ser mye tobis
31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt