FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
ONSDAG 20. AUGUST  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Om lodde i Barentshavet
Fakta om lodde
Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn: Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.


Om lodde i Barentshavet hos Havforskningsinstituttet
Regulering 2013

Om lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen
Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske navn: Hannfisk kalles faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien (Osmeridae)
Maks størrelse: Sjeldan over 20 cm
Levetid: 5 år
Leveområde: Vest og nord av Island, inn mot Grønland og Jan Mayen
Hovedgyteområde: Langs sør- og vestkysten av Island
Gytetidspunkt: Mars
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.


Om lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen hos Havforskningsinstituttet
Stengingskriterier aktsomhetsområde i loddefisket i Barentshavet

Registrering hos Norges Sildeslagslag ved passering Tromsø
Norges Sildesalgslag har innført ei registreringsordning for farty som skal delta i loddefisket, utan å ha tatt fangstar tidlegare i år No framover må farty som ikkje har registert seg innan fristen klokka 9 23.02.2012, og som er på veg til loddefelta, melde seg ved passering Tromsø eller ved utsigling frå hamn nord for Tromsø.

Henstillingsområde i loddefisket
Det er etablert et henstillingsområde i fiske etter lodde. Bakgrunnen er for stor innblanding av torsk og hyse i loddefangstene. Fartøy som fisker i dette området, blir bedt om å være spesielt oppmerksom på problemstillingen og anmodes om å vise stor aktsomhet. Fartøy som fortsetter fiske i dette området og får ulovlig bifangst, kan påberegne reaksjoner.
Henstillingsområdet er begrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1. 7140.0N-02200.0E
2. 7200.0N-02200.0E
3. 7200.0N-02630.0E
4. 7130.0N-02630.0E

Lisens for loddefiske i IØS
INNLEVERING AV FANGSTDAGBOK FRA LODDEFISKET VED ISLAND 2012
Islandske myndigheter krever fortsatt at fartøy som har fisket lodde i deres farvann i etterkant må levere inn kopi av fangstdagboka for periodene dette fisket pågikk til islandske myndigheter.
Fartøy får ikke ny lisens uten at dette er gjort.
Adressene er : Fax: +354 5697990 (Adr Fiskistofa) Eller på mail : fiskistofa@fiskistofa.is
Fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2011/2012
Kvoter loddefisket i Barentshavet
Forskrift om forbud mot å fiske lodde i fiskevernsonen ved Svalbard
Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann
Regulering av loddefisket ved Grønland, Island og Jan Mayen

 
KalenderKALENDER
19
AUG
Nor-Fishing
Trondheim, 19.-22. august 2014
Link
20
AUG
To skippermøte i Trondheim
Trondheim, 20. august 2014.
Link
25
AUG
Styremøte Fiskebåt Sør
Straume, 25. august 2014
Link
28
AUG
Styremøte, Fiskebåt Nord
Tromsø, 28. august
Link
29
AUG
Medlemsmøte, Fiskebåt Vest
Ålesund, 29. august
Link
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september
Link
04
SEP
Pelagisk dag
Bergen, 4. september 2014
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
London, 30. september 2014
Link
Se alle arrangement

Årsmøte 2014

Bilde: ÅrsmøtevedtakÅrsmøtevedtak
Les hele saken
Bilde: -Takk for innsatsen!-Takk for innsatsen!
Les meir
Bilde: Roaldsnes attvaldRoaldsnes attvald
Les heile saka
Bilde: -Konkurransekrafta må aukast-Konkurransekrafta må aukast
Les meir
Bilde: UnderhaldningUnderhaldning
Les hele saken
Bilde: Samrøystes om strukturSamrøystes om struktur
Les heile saka
Bilde: TalaneTalane
Les meir
Bilde: -Gledeleg forskingsinitiativ-Gledeleg forskingsinitiativ
Les meir
Bilde: Vil finansiere forskarstillingarVil finansiere forskarstillingar
Les meir
Bilde: Spennende sakliste klarSpennende sakliste klar
Les hele saken
Bilde: Årsrapport 2013Årsrapport 2013
Les meir
Bilde: To statsrådar til årsmøtetTo statsrådar til årsmøtet
Les meir
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

05.08.2014Spenning om kvoteråd
23.04.2014-Krevjande pelagiske forhandlingar
24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag

MILJØ

06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?
18.06.2013Skarp kritikk av fiskerikyndige

FISKERI

10.07.2014Loddefisket i gang
07.07.2014Bra loddeinteresse
26.05.2014Klart for matjes
19.05.2014Østanger med rekord
09.05.2014Ser mye tobis
31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt