FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 30. JUNI  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Img L

Vil ha lågare seikvote

Havforskingsinstituttet meiner at kvoten på nordaustarktisk sei neste år bør bli lågare enn det ICES-Det internasjonale havforskingsrådet-har foreslått.
Det opplyste havforskar Bjarte Bogstad på Fiskebåts medlemsmøte for trål og line i Ålesund i formiddag.

ICES har foreslått ein kvote på 140 000 tonn for 2014. For inneverande år blei seikvoten sett 24 ooo tonn lågare enn kvoterådet frå ICES.

 

KVOTERÅD

Seireduksjon i Nordsjøen

ICES, Det internasjonale havforskningsrådet foreslår en reduksjon på seks prosent i seikvoten i Nordsjøen neste år. Havforskningsinstituttet understreker at rådet er svært usikkert på grunn av datamangel.Les hele saken
KVOTERÅD

Opp for hyse i Nordsjøen

Forskerne foreslår en økning i konsumfisket etter hyse i Nordsjøen neste år på 14 000 tonn.Les hele saken
NYHETER

Klart for sommarloddefiske

Det er no klart for sommarloddefiske i Grønlands økonomiske sone (GØS) og ved Jan Mayen. Fiskeridirektoratet har no sendt ut dei grønlandske lisensane og regelverket for fiske i GØS.Les heile saka
FISKERI

Bra priser på nordsjøsilda

Sist uke ble det fisket 12 300 tonn nordsjøsild. Prisen for den største silda til filet var på over kr 5,30. Til matjes var toppprisen på vel kr 7,50 sist uke.Les hele saken
FORHANDLINGER

Resulatløse møter i København

Kyststatforhandlingene i København (bildet) denne uken om fordelingen av kvotene på kolmule og nvg-sild neste år endte resultatløst.Les hele saken
NYBYGG

Kvannøy døpes i morgen

Det topp moderne ringnotfartøyet Kvannøy døpes under stor festivitas i Bodø i morgen. I ettermiddag har Kvannøy åpent fartøy for alle interesserte.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
30
JUN
Kvoteråd for Nordsjøen
København, 30. juni 2015
Link
13
AUG
Solstrand-seminaret
Os, 13. august 2015
Link
25
AUG
Pelagisk arena 2015
Ålesund, 25. august 2015
Link
26
AUG
Sjømatseminar
Ålesund, 26. august 2015
Link
28
AUG
Ungdomsmønstring
Ålesund, 28. august 2015
Link
28
AUG
Medlemsmøte, Fiskebåt Vest
Ålesund, 28. august 2015
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
København, 30. september 2015.
Link
30
SEP
Foreløpig kvoteråd for øyepål
København, 30. september 2015
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

19.06.2015-Sildenedgang flater ut, mener HI
10.06.2015Meget bra for makrellbestanden
02.06.2015HI skal ha ny toppsjef
20.05.2015Snøkrabben- skurk eller?
19.05.2015Tettare samarbeid om forsking
13.05.2015Nytt sildeinitiativ
11.05.2015Møter HI om ressursforskning
29.04.2015Vil leie til makrelltokt
21.04.2015Norge får ansvar i Arktis
21.04.2015Dårlig vær ødela larvetoktet

MARKED

19.06.2015Tidoblet verdiskaping i sjømat
03.06.2015Tidenes maimåned for torsk
03.06.2015Klippfisk bak eksportrekord
06.05.2015Rekordmåned for torskeeksporten
06.05.2015Enighet om nye minstepriser
04.05.2015Sjømatrådet omorganiserer
23.04.2015Norsk sjømat på trikken
21.04.2015170 vogntog med fisk, hver dag
13.04.2015Nordmenn omfavner torsken
09.04.2015Tidenes torskeeksport

FISKERI

29.06.2015Bra priser på nordsjøsilda
18.06.2015Godt kolmulefiske også i "Kanten"
16.06.2015Torbas med rask kolmulefangst
15.06.2015Svært godt kolmulefiske i NØS
15.06.2015Tregt sildefiske
18.05.2015Klart for matjes
18.05.2015Rekorduke på tobisen
04.05.2015Årets beste tobisuke
27.04.2015Full fart på kolmule og tobis
22.04.2015Tobisfisket går for fullt