FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
L�RDAG 29. AUGUST  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Img L

Vil ha lågare seikvote

Havforskingsinstituttet meiner at kvoten på nordaustarktisk sei neste år bør bli lågare enn det ICES-Det internasjonale havforskingsrådet-har foreslått.
Det opplyste havforskar Bjarte Bogstad på Fiskebåts medlemsmøte for trål og line i Ålesund i formiddag.

ICES har foreslått ein kvote på 140 000 tonn for 2014. For inneverande år blei seikvoten sett 24 ooo tonn lågare enn kvoterådet frå ICES.

 

NYHETER

Storstilt ungdomsmønstring

Nesten 1000 tiandeklassingar fekk i dag informasjon om sjømatnæringa og speislet fiskeflåten gjennom to forestillingar under Fiskeflåtens Ungdomsmønstring i Ålesund.Les meir
NYHETER

Fant mindre makrell enn i fjor

Forskerne estimerer makrellbestanden til 7,7 millioner tonn. Det viser tall fra årets internasjonale makrell- og økosystemtokt og det er første gangen at det er observert en nedgang i denne tidsserien siden starten i 2007, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.Les hele saken
NYHETER

Ønsker bedre seismikkinformasjon

Fiskebåt ber om at fiskeflåten på nettsidene til Barentswatch får tilgang til spoingsdata for seismikkskip. Fiskebåt mener konflikter mellom fiske og seismikk på den måten kan dempes.Les hele saken
ØKONOMI

Historiske tariff-forhandlingar

I dag starta forhandlingane mellom Fiskebåt og arbeidstakarorganisasjonane om tariffavtalar for ein ny periode.Les meir
NYHETER

Ønsker flere norske filetfartøy

Eros-rederiet, som er majoritetseier i nye Ramoen (bildet), ønsker at flere norske fartøy går over til å produsere filet om bord.Les hele saken
ØKONOMI

-Svak krone og låge renter i lang tid

-Svak krone og låge norske renter i lang tid framover, var spådommen til sjefsanalytikar Erik Bruce i Nordea Markets på den store torskekonferansen i Ålesund i dag.Les meir
 
KalenderKALENDER
09
SEP
Styremøte, Fiskebåt
Ålesund, 9. september 2015
Link
24
SEP
Rentemøte i Norges bank
Oslo, 24. september 2015
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
København, 30. september 2015.
Link
30
SEP
Foreløpig kvoteråd for øyepål
København, 30. september 2015
Link
13
OKT
Kvoteråd for lodde i Barentshavet
København, 13. oktober 2015
Link
16
NOV
Fiskeriforhandlingar EU-Norge
16.-20. november. Første runde, der EU bestemmer forhandlingsstad.
Link
18
NOV
Årsmøte, Norges Fiskarlag
Trondheim, 18.-19. november 2015
Link
26
NOV
Årsmøte Fiskebåt Nord
Tromsø, 26. og 27. november 2015
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

18.08.2015Polhavstoktet i gang
24.07.2015Rapport fra makrelltoktet
14.07.2015Krillen i Sørishavet kartlegges
07.07.2015Samarbeid om sildeforskning
07.07.2015Årets makrelltokt i gang
07.07.2015Sild i alle overflatehal
19.06.2015-Sildenedgang flater ut, mener HI
10.06.2015Meget bra for makrellbestanden
02.06.2015HI skal ha ny toppsjef
20.05.2015Snøkrabben- skurk eller?

MARKED

18.08.2015Nytt fish&chips-besøk
11.08.2015Nye minstepriser for nordsjøsild
21.07.2015-Et skritt i riktig retning
20.07.2015Bedre markedsadgang i EU
03.07.2015Nye torskerekorder
19.06.2015Tidoblet verdiskaping i sjømat
03.06.2015Tidenes maimåned for torsk
03.06.2015Klippfisk bak eksportrekord
06.05.2015Rekordmåned for torskeeksporten
06.05.2015Enighet om nye minstepriser

FISKERI

16.07.2015Økte fangstinntekter for Havfisk
06.07.2015Fortsatt kolmule fra Norskehavet
06.07.2015Matjessesongen over
29.06.2015Bra priser på nordsjøsilda
18.06.2015Godt kolmulefiske også i "Kanten"
16.06.2015Torbas med rask kolmulefangst
15.06.2015Svært godt kolmulefiske i NØS
15.06.2015Tregt sildefiske
18.05.2015Klart for matjes
18.05.2015Rekorduke på tobisen