Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
L�RDAG 18. NOVEMBER  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
OM FISKEBÅT
Fiskebåt er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgåande flåten. Fiskebåt har hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Tromsø og Bergen. Organisasjonen, som ble stiftet i 1946, skiftet i 2013 navn fra Fiskebåtredernes Forbund til Fiskebåt. Fiskebåt har rundt 180 medlemsfartøy.

Tre regionlag

Medlemsfartøyene i Fiskebåt er fra 2014 organisert i tre regionlag:
Fiskebåt Nord
Fiskebåt Vest
Fiskebåt Sør


Visjon og verdier
Fiskebåt arbeider etter følgende visjon:

En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder.

Fiskebåt har følgende kjerneverdier:
Bærekraft
Verdiskaping
Miljøbevissthet
Kvalitet


Arbeidsområder
Viktige arbeidsområder for Fiskebåt er:

Bi- og multilaterale fiskeriavtaler, som blant annet omfatter reguleringer av fisket i internasjonalt farvann
Nasjonale reguleringer av fiskeriene, blant annet fordeling av kvoteandeler mellom grupper
Næringsøkonomiske saker (skatter og avgifter mv.)
Rekruttering til yrkene i havfiskeflåten, blant annet utdanningsspørsmål
Stabilisering av sentrale rammevilkår for næringsutøvelsen
Flåtefornying
Kvalitetssikring
Forskning- og utvikling i næringen, både med hensyn til ressurs, miljø og teknologiutvikling
Tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene (Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund)
Bistand til medlemmene i enkeltsaker, både næringspolitisk og som arbeidsgiver
Prosjektarbeid
Fiskebåt er representert i en rekke fora for aktuelle saker 

KONTAKT
Hovedkontor Ålesund
Tlf.: 70101460
Adresse: Røysegata 15, 6003 Ålesund
fiskebat@fiskebat.no

Avdelingskontor Tromsø
Tlf: 70101460
Besøksadresse: Stortorget 1, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 202, 9252 Tromsø
tor-are@fiskebat.no

Avdelingskontor Bergen
Tlf: 70101460
Adresse: Slottsgt.3, 5003 Bergen
nina@fiskebat.no

Fakturaadresse
faktura@fiskebat.no  

STYRE
 

ADMINISTRASJON

Fiskebåt

Sentralbord: 
70101460

Audun Maråk

Adm.dir.

Direkte: 
70101464 /
Mobil: 
900 77 470

Jan Ivar Maråk

Assisterende direktør

Direkte: 
70101466 /
Mobil: 
913 95 412

Odd Kristian Dahle

Informasjonsleder

Direkte: 
70101467 /
Mobil: 
906 15 658

Gjert Dingsør

Ressursforsker, Bergen

Mobil: 
474 15 494

Espen Jacobsen

Avdelingsleder, Tromsø

Mobil: 
906 66 768

Monica Nelvik

Regnskapsansvarlig

Direkte: 
70101462 /
Mobil: 
922 61 608

Beate Nørvåg

Avdelingsleder

Direkte: 
70101465 /
Mobil: 
916 70 522

Nina Rasmussen

Avdelingsleder, Bergen

Direkte: 
70101468 /
Mobil: 
957 40 151

Paul-Gustav Remøy

Avdelingsleder

Direkte: 
70101463 /
Mobil: 
911 07 075

Sturla Roald

Jurist/rådgiver

Direkte: 
70101471 /
Mobil: 
926 60 424

Ragnhild Røssevold

Administrasjonssekr.

Direkte: 
70101461 /
Mobil: 
922 57 657

Tor Are Vaskinn

Avdelingsleder, Tromsø

Mobil: 
906 40 978

 
KalenderKALENDER
23
NOV
Årsmøte i Fiskebåt Nord
Tromsø 23. - 24. november.
Klikk over for fullstendig program.
Link
01
DES
Årsmøte i Fiskebåt Vest
Klikk over for fullstendig program.
Link
05
DES
Årsmøte Fiskebåt Sør
Klikk for å sjå fullstendig program.
Link
07
DES
Klimarin - Trondheim
Link
10
JAN
Ombordfryst 2018
10. januar i Ålesund
Link
14
FEB
Årsmøte i Fiskebåt
Oslo 14.-15. februar
Link
24
APR
Seafood Expo Global, Brussel
24.-26. april 2018: Seafood Expo Global, Brussel
Link
02
MAI
Årsmøte i SUROFI
Ålesund 2. mai 2018
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket