Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
ONSDAG 24. JANUAR  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
OM FISKEBÅT
Fiskebåt er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgåande flåten. Fiskebåt har hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Tromsø og Bergen. Organisasjonen, som ble stiftet i 1946, skiftet i 2013 navn fra Fiskebåtredernes Forbund til Fiskebåt. Fiskebåt har rundt 180 medlemsfartøy.

Tre regionlag

Medlemsfartøyene i Fiskebåt er fra 2014 organisert i tre regionlag:
Fiskebåt Nord
Fiskebåt Vest
Fiskebåt Sør


Visjon og verdier
Fiskebåt arbeider etter følgende visjon:

En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder.

Fiskebåt har følgende kjerneverdier:
Bærekraft
Verdiskaping
Miljøbevissthet
Kvalitet


Arbeidsområder
Viktige arbeidsområder for Fiskebåt er:

Bi- og multilaterale fiskeriavtaler, som blant annet omfatter reguleringer av fisket i internasjonalt farvann
Nasjonale reguleringer av fiskeriene, blant annet fordeling av kvoteandeler mellom grupper
Næringsøkonomiske saker (skatter og avgifter mv.)
Rekruttering til yrkene i havfiskeflåten, blant annet utdanningsspørsmål
Stabilisering av sentrale rammevilkår for næringsutøvelsen
Flåtefornying
Kvalitetssikring
Forskning- og utvikling i næringen, både med hensyn til ressurs, miljø og teknologiutvikling
Tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene (Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund)
Bistand til medlemmene i enkeltsaker, både næringspolitisk og som arbeidsgiver
Prosjektarbeid
Fiskebåt er representert i en rekke fora for aktuelle saker 

KONTAKT
Hovedkontor Ålesund
Tlf.: 70101460
Adresse: Røysegata 15, 6003 Ålesund
fiskebat@fiskebat.no

Avdelingskontor Tromsø
Tlf: 70101460
Besøksadresse: Stortorget 1, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 202, 9252 Tromsø
tor-are@fiskebat.no

Avdelingskontor Bergen
Tlf: 70101460
Adresse: Slottsgt.3, 5003 Bergen
nina@fiskebat.no

Fakturaadresse
faktura@fiskebat.no  

STYRE
 

ADMINISTRASJON

Fiskebåt

Sentralbord: 
70101460

Audun Maråk

Adm.dir.

Direkte: 
70101464 /
Mobil: 
900 77 470

Jan Ivar Maråk

Assisterende direktør

Direkte: 
70101466 /
Mobil: 
913 95 412

Odd Kristian Dahle

Informasjonsleder

Direkte: 
70101467 /
Mobil: 
906 15 658

Gjert Dingsør

Ressursforsker, Bergen

Mobil: 
474 15 494

Espen Jacobsen

Avdelingsleder, Tromsø

Mobil: 
906 66 768

Monica Nelvik

Regnskapsansvarlig

Direkte: 
70101462 /
Mobil: 
922 61 608

Beate Nørvåg

Avdelingsleder

Direkte: 
70101465 /
Mobil: 
916 70 522

Nina Rasmussen

Avdelingsleder, Bergen

Direkte: 
70101468 /
Mobil: 
957 40 151

Paul-Gustav Remøy

Avdelingsleder

Direkte: 
70101463 /
Mobil: 
911 07 075

Sturla Roald

Jurist/rådgiver

Direkte: 
70101471 /
Mobil: 
926 60 424

Ragnhild Røssevold

Administrasjonssekr.

Direkte: 
70101461 /
Mobil: 
922 57 657

Tor Are Vaskinn

Avdelingsleder, Tromsø

Mobil: 
906 40 978

 
KalenderKALENDER
14
FEB
Årsmøte i Fiskebåt
Oslo 14.-15. februar
Link
24
APR
Seafood Expo Global, Brussel
24.-26. april 2018: Seafood Expo Global, Brussel
Link
02
MAI
Årsmøte i SUROFI
Ålesund 2. mai 2018
Link
03
MAI
The Next Wave, Giske
3. mai: The Next Wave, Giske
Link
24
MAI
Årsmøte, Norges Sildesalgslag
24. mai: Bergen
Link
30
MAI
Norges Råfisklag - årsmøte
Årsmøte, 30.-31. mai
Link
13
AUG
Arendalsuka 2018
13.-17. august, Arendal
Link
20
AUG
NorFishing 2018
21.-24. august, Trondheim
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket