Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
ONSDAG 29. MARS  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse

Skal få ny kunnskap om plast i havet

En gruppe europeiske forskere jobber nå med et stort, internasjonalt prosjekt som skal gi ny kunnskap om mekanismene bak mikroplastinvasjonen i havet.Les hele saken
NYHETER

Vinterens beste så langt

Vel 61 000 tonn kolmule er det registrert i journalen denne uken. Det er årets beste uke hva fangstkvantum angår.Les hele saken
NYHETER

Nå kommer havmeldingen

For første gang legger en norsk regjering fram en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Utenriksminister Børge Brende, sier regjeringen vil intensivere arbeidet med å fremme norske interesser.Les hele saken
NYHETER

Ny båt til Strand-rederiet

Rederiet Strand Senior AS og Karstensens Skibsværft har inngått kontrakt om design og bygging av en 75 m kombinert snurper / tråler.Les hele saken
NYHETER

Møte om sårbare bunnhabitat

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet ønsker å møte skippere og redere for å få oversikt og kunnskap om fiske i områder med sårbare bunnhabitat.Les hele saken
NYHETER

Stor interesse for blå fag

Fere velger fiskerifag i den videregående skolen. Det er en økning på 18 prosent fra i fjor, av elever som søker seg inn på fiskeri- og havbruksrelaterte utdanninger, viser tall fra Sett Sjøbein.Les hele saken
NYHETER

Litt mindre kolmulefangster

Det ble fisket litt mindre kolmule sist uke i forhold til de to foregående ukene.Les hele saken
NYHETER

- Svekker norsk fiskerinæring

Forslaget fra regjeringen er et stort tilbakeskritt, og vil øke usikkerheten i næringen. Dette fører igjen til økte kostnader og mindre lyst til å investere.Les hele saken
NYHETER

Sp skeptisk til pliktmelding

Geir Pollestad i Senterpartiet er skeptisk til stortingsmeldinga som fiskeriminister Per Sandberg (bildet) legg fram i dag, skriv Fiskeribladet.Les heile saka
NYHETER

Vil sikre seg retten til fisken

- For oss er det viktigast å sikre oss retten til fisken. Tilgangen til marknaden i EU får vi ta i neste runde, seier Mike Park, som er CEO i Scottish Whtiefish Producers Association.Les heile saka
NYHETER

Politisk uvisse gjer det vanskeleg

Frykt for politisk kuvending gjer det vanskeleg å for fiskerinæringa å ta stilling til innstillinga frå kvoteutvalet. Fiskarane vil først og fremst ha stabilitet.Les heile saka
NYHETER

Pliktsystemet til Stortinget

Fredag 17. mars legg regjeringa fram stortingsmeldinga om pliktsystemet i fiskerinæringa.Les heile saka
NYHETER

Kolmula inn i EU-sona

Sist veke var fangsten av kolmule på vel 55 000 tonn. Det meste vart tatt på felta vest for Irland.Les heile saka
NYHETER

- Verdt å vurdere eit enklare system

- Det er verdt å vurdere om kvotesystemet kan gjerast enklare. Det sa fagdirektør i Fiskeridirektoratet til medlemmane i Fiskebåt Sør.Les heile saka
NYHETER

Stor interesse for kvotediskusjon i Tromsø

Om lag 30 farty er representert på Fiskebåt sitt medlemsmøte i Tromsø for kome fram til kva Fiskebåt skal meine om innstillinga frå kvoteutvalet.Les heile saka
NYHETER

Kvoteutvalet på høyring i Fiskebåt

Fiskebåt startar denne veka den interne høyringa om kvoteutvalet. Det blir gjennomført tre medlemsmøte før endeleg høyringsnotat blir sendt til departementet.Les heile saka
NYHETER

Kvaldokumentar på NRK

Tysdag kveld (7. mars) viser NRK ein dokumentar om norsk kvalfangst. Eit TV-team har vore med kvalskuta Kato.Les heile saka
NYHETER

Film: Olje eller fisk i Lofoten

Fiskarane i Nordland har laga film om oljekonflikten i Lofoten. Bodskapen er å vise kor sårbare gyteområda langs kysten er.Les heile saka
NYHETER

Full fres i fisket etter kolmule

I følge Sildelaget har det vært en knalluke i fisket etter kolmule. Til sammen 33 fartøy har meldt inn hele 56.600 tonn fangst. Det vil si at snittkvantumet ligger på over 1.700 tonn per fartøy.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
04
APR
Møte for torsk- og reketrål
Ålesund 4. april, kl. 0930-1400, hos Fiskebåt.
Link
19
APR
Årsmøte i Vest-Norges Fiskesalslag
19. april
Link
21
APR
Årsmøte i Rogaland Fiskesalgslag
21. april
Link
25
APR
Fiskerimessa i Brussels
Brussels, 25.-27. april 2017
Link
28
APR
Eidesens-utvalet, høyringsfrist
28. april
Link
03
MAI
Årsmøte i SUROFI
Ålesund, 2. mai
Link
04
MAI
Årsmøte i Sildelaget
Bergen 4. - 5. mai
Link
31
MAI
Årsmøte i Norges Råfisklag
31. mai til 1. juni
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket