FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
MANDAG 25. MAI  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse

Dåp og fest i Lødingen

Ringnotfartøyet M.Ytterstad blir i dag døpt i Lødingen, etter å ha vært i drift siden februar.Les hele saken
NYHETER

Dåp for Haugagut

I morgon, pinseaften, blir nye Haugagut døypt i Austevoll.Les heile saka
FORSKING

-Lærer av kvarandre

Forskingsdirektør Harald Loeng rosa fiskerirepresentantane for konstruktive forslag til organisering og prioritering av ressursforskinga på Havforskingsinstituttet: – Vi har fått mange verdfulle innspel som vi tar med oss vidare, oppsummerte han.Les meir
POLITIKK

Fra sju til fem regioner

Nærings- og fiskeridepartementet reduserer antall regioner i Fiskeridirektoratet fra sju til fem.Les hele saken
REGULERING

Anbefaler kvotefleksibilitet

Arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62°N går inn for å innføre kvotefleksibilitet i torskefisket.Les hele saken
POLITIKK

Glad for støtte

-I den pågående debatten er det oppløftende at Råfisklagets syn på å sikre fiskesalgslagsloven og deltakerloven har fått meget bred støtte, sa styreleder Johnny Caspersen (bildet) i sin åpningstale til årsmøtet i Råfisklaget i Tromsø i dag.Les hele saken
FORSKNING

Snøkrabben- skurk eller?

Snøkrabben er nykommer i Barentshavet. Foreløpig vet vi ikke hvordan den vil påvirke økosystemet. Er den skurk eller nyttig mellommann?, spør tre havforskere i en kronikk på forskning.noLes hele saken
MILJØ

Fisk presses nordover

En ny studie viser at fiskesamfunn i Barentshavet flytter seg opp til fire ganger så raskt som FNs klimapanel anslår.Les hele saken
FORSKNING

Tettare samarbeid om forsking

Fiskeriministeren (bildet) opprettar eit nytt rådgjevande utval for ressursforsking. Formålet er å få gode innspel frå næringa om forsking og bestandsovervaking.Les meir
KVOTERÅD

Lodderåd for Island klart

Det internasjonale havforskingsrådet ICES foreslår ein førebels kvote på 53 600 tonn ved Island, Jan Mayen og Grønland i sommar.Les meir
FISKERI

Klart for matjes

Sildelaget forbereder nå matjesseongen, og har blant annet fastsatt fem kvalitetskriterier for nordsjøsild som skal gå til matjes. Om fasongen heter det at silda skal være sid i buken og bred over ryggen.Les hele saken
FISKERI

Rekorduke på tobisen

Etter at nye områder ble åpnet i tobisfisket ble sist uke den beste i år med over 20 000 tonn innmeldt.Les hele saken
NYHETER

Gratulerer!

Fiskebåt gratulerer med dagen og ønskjer alle ei fin 17. mai-feiring.
ORGANISASJON

Pelagisk medlemsmøte

Fiskebåt arrangerer pelagisk medlemsmøte på Gardermoen onsdag 10. juni.Les meir
REGULERING

Nye områder åpnet for tobisfiske

Fiskeridirektøren har åpnet to nye områder for tobisfiske.Les hele saken
MEDIA

Fiskerihistorie på engelsk

Det store fembindsverket om norsk fiskeri- og kysthistorie kjem no i engelsk versjon.Les meir
FORSKING

Ingen tobisøkning, men flere felt

Havforskningsinstituttet vil ikke øke årets tobiskvote utover den foreløpige kvoten som ble satt til 100 000 tonn.Les hele saken
FORSKNING

Nytt sildeinitiativ

Fiskarlaget og Fiskebåt engasjerer nå havforskeren Dankert Skagen til å følge opp forskningen på nvg-sild. Han vil delta i benchmark-arbeidet på nvg-sild i 2015 og 2016.Les hele saken
FORSKNING

Møter HI om ressursforskning

Norges Fiskarlag møter i morgen Havforskningsinstituttet (HI) for å drøfte ressursforskning. Blant annet skal samarbeidet mellom fiskerne og forskerne diskuteres.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
29
MAI
Kvoteråd for dypvannsarter
København, 29. mai 2015
Link
04
JUN
Fiskeridirektoratets reguleringsmøte
Bergen, 4. juni 2015
Link
10
JUN
Pelagisk medlemsmøte
Gardermoen, 10. juni 2015
Link
12
JUN
Kvoteråd for torsk, hyse, sei m.m. i Barentshavet
København, 12. juni 2015
Link
18
JUN
Rentemøte, Norges Bank
Oslo, 18. juni 2015
Link
30
JUN
Kvoteråd for bestandene i Nordsjøen
København, 30. juni 2015
Link
13
AUG
Fiskebåt Sør: Solstrand-seminaret
Os, 13. august 2015
Link
25
AUG
Pelagisk arena 2015
Ålesund, 25. august 2015
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

20.05.2015Snøkrabben- skurk eller?
19.05.2015Tettare samarbeid om forsking
13.05.2015Nytt sildeinitiativ
11.05.2015Møter HI om ressursforskning
29.04.2015Vil leie til makrelltokt
21.04.2015Norge får ansvar i Arktis
21.04.2015Dårlig vær ødela larvetoktet
13.04.2015-Makrellen en velsignelse
10.04.2015Mye skrei, men ikke rekordinnsig
26.03.2015Grønland med eget makrelltokt

MARKED

06.05.2015Rekordmåned for torskeeksporten
06.05.2015Enighet om nye minstepriser
04.05.2015Sjømatrådet omorganiserer
23.04.2015Norsk sjømat på trikken
21.04.2015170 vogntog med fisk, hver dag
13.04.2015Nordmenn omfavner torsken
09.04.2015Tidenes torskeeksport
09.04.2015Nedgang i pelagisk eksport
09.04.2015Ny eksportrekord
23.03.2015Stor torskeinteresse i Kina

FISKERI

18.05.2015Klart for matjes
18.05.2015Rekorduke på tobisen
04.05.2015Årets beste tobisuke
27.04.2015Full fart på kolmule og tobis
22.04.2015Tobisfisket går for fullt
20.04.2015Positiv tobis-start
07.04.2015Loddefisket avslutta
30.03.2015Loddefiske på tampen
23.03.2015Nye grenser i loddefisket
18.03.2015Jakter lodda