FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TORSDAG 29. SEPTEMBER  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse

Direkteoverføring av kvoteråd

Fredag kjem kvoteråda for 2017 for nvg-sild, makrell, kolmule og hestmakrell. Havforskingsinstituttet sender direkte frå offentleggjeringa, som det knyter seg stor spenning til.Les heile saka
NYHETER

Hele kysten skal få bølgevarsel

Sammen med Kystverket utvider BarentsWatch stadig områdene som dekkes av bølgevarselet.Les hele saken
FISKERI

Fullt trykk i makrellfisket

Makrellfisket pågikk for fullt også sist uke. Gjennomsnittsprisen til nå i år er kr. 9,35.Les hele saken
MARKED

Hyppigere minstepris for torsk

Partene som forhandler minstepriser for fisk i Råfisklagets distrikt har i dag blitt enig om å innføre en forsøksordning med dynamiske minstepriser for torsk, det vi si at minsteprisen endres hyppigere. Ordningen vil tre i kraft fra og med mandag 3. oktober, og forsøksperioden vil i første omgang vare ut året.Les hele saken
NYHETER

Ingen makrelløkning i år

-Det blir neppe noen kvoteøkning på makrell i 2016. Det skyldes at revidert råd for totalkvote (TAC) er lavere enn kyststatenes kvotefastsettelse, samt det faktum at uttaket blir større fordi Island, Grønland og Russland fisker utover den andelen på 15,6 % som er avsatt til deres fiske, sier administrende direktør Audun Maråk (bildet) i Fiskebåt.Les hele saken
NYHETER

Uendret styringsrente på 0,5%

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.Les hele saken
NYHETER

Landingsforskriften på agendaen

Det blir både nyttig kunnskap, deling av erfaringer og ikke minst diskusjoner når sider ved landingsforskriften og tilpasninger til denne settes på agendaen et FHF-møte i Tromsø 20. oktober.Les hele saken
NYHETER

Økt makrellråd for 2016

Det internasjonale havforskningsrådet ICES har i dag presentert et nytt revidert råd for makrell for 2016. Rådet blir økt med 16% fra 667 385 tonn til 773 842 tonn.Les hele saken
NYHETER

Ressursforsker til Fiskebåt

Fiskebåt har ansatt Gjert Endre Dingsør (bildet) som ressursforsker i en nyopprettet stilling. Dingsør (43), som i dag arbeider ved Havforskningsinstituttet, begynner i stillingen 1. januar 2017 og skal ha Bergen som kontorsted.Les hele saken
NYHETER

Fiskebåt utvider staben

Fiskebåt søker nå etter medarbeider til en nyopprettet stilling ved avdelingskontoret i Tromsø.Les hele saken
NYHETER

Mer penger til fiskeglade barn

Fiskeriminister Per Sandberg gir 10 millioner kroner til prosjekter som skal gi barn gode smakserfaringer med fisk.Les hele saken
NYHETER

Sjøfartsdirektoratets nye nettsider

Sjøfartsdirektoratets lanserer i dag nye nettsider. Sidene er mobiltilpasset, og de mest brukte tjenestene skal bli enklere å finne.Les hele saken
FISKERI

God start på makrellfisket

Havfiskeflåten er godt i gang med høstens makrellfiske. I følge Sildelaget ble det innmeldt 11 fangster på til sammen ca. 3.100 tonn makrell i går.Les hele saken
NYHETER

Utvidet kontrollsamarbeid

Fiskeridirektørene i Norge og Danmark signerte i forrige uke en revidert bilateral avtale om samarbeid mellom kontrollmyndighetene om ressurskontroll.Les hele saken
NYHETER

Ny informasjonsleiar i Fiskebåt

Odd Kristian Dahle (47) er tilsett som ny informasjonsleiar i Fiskebåt. Dahle er i dag senior kommunikasjonsrådgivar i Lito PR, og har solid erfaring som journalist og programleiar i NRK.Les heile saka
FISKERI

Makrellsesongen er i gang

Høstens makrellsesong for havfiskeflåten er i gang, og Svanaug Elise var første fartøy som meldte inn fangst før helgen. I følge Sildelaget har det vært mindre aktivitet både i fisket etter nordsjøsild og i fisket etter havbrisling den siste uken.Les hele saken
NYHETER

Stopper seismikk i Nordsjøen

Etter en avklaring mellom flere involverte parter er det klart at den seismiske aktiviteten ved Oseberg-feltet i Nordsjøen stoppes inntil videre. Fiskerne kan dermed fortsette fangstaktiviteten på feltet.Les hele saken
NYHETER

Regjeringen med helomvending

Regjeringen og olje-og energiminister Tord Lien (bildet) trekker i dag forslaget om å åpne for leteboring i de sårbare områdene i Lofoten/Vesterålen og på Mørekysten.Les hele saken
NYHETER

-Regjeringen med omdømmeproblem

Regjeringen har den siste tiden hatt fokus på det grønne skiftet, med nullutslipp og økt verdiskapning som visjon. Utvikling av nye miljøvennlige næringer og økt verdiskapning i havet har stått sentralt. Senest på Regjeringens næringskonferanse i Stavanger i går, der temaene var Grønn omstilling og framtidig utnyttelse av havets ressurser.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
30
SEP
Kvoteråd for makrell, nvg-sild og kolmule
København, 30. september 2016
Link
10
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
København, 10. oktober 2016
Link
13
OKT
Kvoteråd for øyepål
København, 13. oktober 2016
Link
17
OKT
Norsk-russiske fiskeriforhandlingar
Moss, 17.-21. oktober 2016
Link
18
OKT
Medlemsmøte konvensjonell havfiskeflåte
Ålesund, 18. oktober 2016
Link
02
NOV
Reguleringsmøte
Bergen, 2.-3. november 2016
Link
14
NOV
Årsmøte NEAFC
London, 14.-18. november 2016
Link
24
NOV
Årsmøte, Fiskebåt Nord
Tromsø, 24.- 25. november 2016
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt
11.04.2016Onsdag siste frist for sildemøtet
04.04.2016Rapport fra skreitoktet
01.04.2016Endrer klimaet fiskeri?
18.03.2016Åpent møte om sildeforskning
10.03.2016Utsatt metoderevisjon for nvg-sild
09.03.2016Makrell sunt også på boks

MARKED

23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa
21.04.2016Slår alarm om eksportløyve
05.04.2016Økt pelagisk eksport
05.04.2016Ny torskerekord
05.04.2016Eksportøkning på 22%

FISKERI

26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket
12.09.2016Makrellsesongen er i gang
05.09.2016Fiskets gang den siste uken
23.05.2016Første fangster av nordsjøsild
25.04.2016Tobisfisket i gang
22.03.2016Ikkje alle har fri
29.02.2016Svært godt kolmulefiske
24.02.2016God fart i kolmulefisket
08.02.2016Fiska for 35 mill.kr. på fem veker