FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
FREDAG 31. JULI  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse

Helgesen til Fiskebåt Vest

Statsråd Vidar Helgesen (bildet) kjem til medlemsmøtet i Fiskebåt Vest i Ålesund fredag 28. august for å halde foredrag om aktuelle marknadsspørsmål for sjømatnæringa.Les heile saka
MEDIA

Ringnotflåten møtte NRK

Då NRK med Sommerbåten kom til Bekkjarvik i Austevoll i går var 12 av 16 ringnotfartøy i kommunen på plass for å ta imot.Les heile saka
NYHETER

Ferie

På grunn av ferieavvikling blir nettsidene til Fiskebåt berre sporadisk oppdatert dei to neste vekene. Framleis god sommar!
FORSKNING

Rapport fra makrelltoktet

-På ekkoloddene observerer vi generelt lite makrell og norsk vårgytende sild, men i trålfangstene er det nettopp disse artene som dominerer, skriver toktlederne Leif Nøttestad og Kjell Rong Utne etter tre uker på kombinert makrell- og økosystemtokt i Norskehavet.Les hele saken
MARKED

-Et skritt i riktig retning

-Regjeringen viser vilje i sin nye avtale om markedsadgang i EU. Nå må også Stortinget stille seg bak et videre arbeid, mener Sjømatalliansen.Les hele saken
MARKED

Bedre markedsadgang i EU

-Jeg er svært tilfreds med at vi nok en gang har fått til markedsforbedringer for norsk sjømat, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (bildet).Les hele saken
INTERNASJONALT

Enighet om Polhavet

Norge har sammen med de andre kyststatene i Polhavet- Canada, Danmark, Russland og USA- undertegnet en erklæring om forskning og tiltak mot uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet.Les hele saken
FISKERI

Økte fangstinntekter for Havfisk

Trålrederiet Havfisk omsatte for 257 millioner kroner i andre kvartal i år. Dette er 31 millioner kroner mer enn i samme periode i 2014. Fangstinntektene per driftsdøgn var 47% høyere enn i samme kvartal i fjor.Les hele saken
INTERNASJONALT

Nord-atlantisk ministermøte

Blå og bærekraftig vekst står på dagsordenen når de nord-atlantiske fiskeriministerne møtes hos EUs fiskerikommisær i Maltas hovedstad Valetta (bildet) denne uken.Les hele saken
KVOTERÅD

Kvoteråd for hyse opp 9%

Det internasjonale havforskingsrådet ICES har oppjustert kvoterådet for nordaustarktisk hyse neste år frå 223 000 tonn til 244 000 tonn.Les heile saka
FORSKNING

Krillen i Sørishavet kartlegges

Det finnes enorme mengder antarktisk krill i Sørishavet og det er gode muligheter for å kunne fiske enda mer krill enn i dag. Krillen i Sørishavet regnes som en av de minst utnyttede fiskeriressursene på kloden.Les hele saken
NYHETER

Krevende å lete i nord

Få ressurser, lange avstander og manglende infrastruktur øker responstiden og reduserer utholdenheten ved søk etter savnede i nordområdene, viser en ny rapport.Les hele saken
NYHETER

Kystens Hus i Tromsø taes i bruk

I disse dager flytter en rekke sjømatmiljø inn i det nye Kystens Hus (bildet) på kaikanten i Tromsø.Les hele saken
ORGANISASJON

Sjømatpolitikk på Solstrand

På det tradisjonsrike Solstrand-seminaret som Fiskebåt Sør arrangerer i midten av august, blir en av hovedsakene debatt om den framtidige sjømatpolitikken.Les hele saken
NYHETER

Kontrollen av makrellfisket endres

Kontrollrutinene for makrellfisket endres foran årets sesong, slik at makrellflåten skal behandles på linje med andre flåtegrupper.Les hele saken
FORSKNING

Samarbeid om sildeforskning

Havforsker Dankert Skagen og havforsker Jens Christian Holst skal sammen se på mulige feilkilder i bestandsestimatet for nvg-sild på vegne av Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Pelagisk Forening.Les hele saken
FORSKNING

Årets makrelltokt i gang

Det er sommer og klart for den årlige kartleggingen av makrellbestandens utbredelse. I alt fem fartøy fra tre land skal være på sjøen i omtrent en måned hver.Les hele saken
FORSKNING

Sild i alle overflatehal

Forskerne har fått sild i alle overflatehalene så langt under årets økosystemtokt i Nordsjøen.Les hele saken
FISKERI

Fortsatt kolmule fra Norskehavet

Sist uke ble det fisket 6500 tonn kolmule i Norskehavet. I Grønlands økonomiske sone er det ikke meldt om fangstbare forekomster av lodde.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
13
AUG
Solstrand-seminaret
Os, 13. august 2015
Link
25
AUG
Pelagisk arena 2015
Ålesund, 25. august 2015
Link
26
AUG
Torskeseminar
Ålesund, 26. august 2015
Link
28
AUG
Ungdomsmønstring
Ålesund, 28. august 2015
Link
28
AUG
Medlemsmøte, Fiskebåt Vest
Ålesund, 28. august 2015
Link
09
SEP
Styremøte, Fiskebåt
Ålesund, 9. september 2015
Link
24
SEP
Rentemøte i Norges bank
Oslo, 24. september 2015
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
København, 30. september 2015.
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

24.07.2015Rapport fra makrelltoktet
14.07.2015Krillen i Sørishavet kartlegges
07.07.2015Samarbeid om sildeforskning
07.07.2015Årets makrelltokt i gang
07.07.2015Sild i alle overflatehal
19.06.2015-Sildenedgang flater ut, mener HI
10.06.2015Meget bra for makrellbestanden
02.06.2015HI skal ha ny toppsjef
20.05.2015Snøkrabben- skurk eller?
19.05.2015Tettare samarbeid om forsking

MARKED

21.07.2015-Et skritt i riktig retning
20.07.2015Bedre markedsadgang i EU
03.07.2015Nye torskerekorder
19.06.2015Tidoblet verdiskaping i sjømat
03.06.2015Tidenes maimåned for torsk
03.06.2015Klippfisk bak eksportrekord
06.05.2015Rekordmåned for torskeeksporten
06.05.2015Enighet om nye minstepriser
04.05.2015Sjømatrådet omorganiserer
23.04.2015Norsk sjømat på trikken

FISKERI

16.07.2015Økte fangstinntekter for Havfisk
06.07.2015Fortsatt kolmule fra Norskehavet
06.07.2015Matjessesongen over
29.06.2015Bra priser på nordsjøsilda
18.06.2015Godt kolmulefiske også i "Kanten"
16.06.2015Torbas med rask kolmulefangst
15.06.2015Svært godt kolmulefiske i NØS
15.06.2015Tregt sildefiske
18.05.2015Klart for matjes
18.05.2015Rekorduke på tobisen