FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 31. MARS  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse

God påske!

Fiskebåt ønskjer alle god påske med eit motiv frå havområdet ved Bjørnøya (foto: Erlend Vartdal).
FISKERI

Loddefiske på tampen

Sist uke ble den beste i loddefisket i Barentshavet i år, med 18 000 tonn fisket. Ringnot har igjen vel 3000 tonn av kvoten.Les hele saken
MILJØ

God situasjon i Norskehavet

De store fiskebestandene i Norskehavet høstes bærekraftig og miljøtilstanden i Norskehavet er fortsatt gjennomgående god. Men klimaendringer og havforsuring gjør havområdet varmere og surere – og skaper uforutsigbare rammer for den langsiktige forvaltningen, skriver imr.noLes hele saken
POLITIKK

Vil ha lik markedsavgift

Dersom markedsavgiften på sjømat skal reduseres må den reduseres likt for alle arter, mener Fiskebåt.Les hele saken
NYHETER

Namneendring og ny leiar

På årsmøtet i Bodø har Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) endra namn til Sjømat Norge. Samstundes er Inger Marie Sperre valt ny ny styreleiar.Les meir
NYHETER

Fokus på snøkrabbe

Bestanden av snøkrabbe i Barentshavet er i vekst, og fangsten er de siste årene blitt kommersielt interessant. I mai inviterer Havforskningsinstituttet til seminar i Tromsø om ulike spørsmål knyttet til fangst av snøkrabbe.Les hele saken
FORSKNING

Grønland med eget makrelltokt

Myndighetene på Grønland har bevilget 6,2 millioner kroner til et eget grønlandsk makrelltokt i sommer.Les hele saken
FORSKNING

Ønsker å leie fartøy til tobistokt

Havforskningsinstituttet ønsker å leie en pelagisk tråler eller et ringnotfartøy til gjennomføringen av årets tobistokt. Søknadsfrist er 7. april.Les hele saken
POLITIKK

Nasjonalitetskravet gjelder

Sjømatindustriutvalgets forslag om å åpne for at fiskeindustrien kan eie fiskebåter vil ikke rokke ved nasjonalitetskravet i deltakerloven, viser en juridisk betenkning.Les hele saken
NYHETER

Vil ta bakmennene

Globalt ulovlig fiske har en verdi på over 160 milliarder kroner. I dag starter et nytt internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet.Les hele saken
REKRUTTERING

Mer behov for formell kompetanse

I sjømatnæringen har erfaring og realkompetanse tradisjonelt vært viktig for å få jobb. Fortsatter rekrutterer mange aktører i hovedsak på bakgrunn av erfaring, men i følge en undersøkelse gjort av SINTEF holder dette nå på å snu.Les hele saken
MARKED

Stor torskeinteresse i Kina

I alt 32 kinesiske importører ønsker å servere kineserne norsk torsk. En unik kundeliste er nå tilgjengelig for norske eksportører.Les hele saken
FISKERI

Nye grenser i loddefisket

Lørdag ble grensene for området som er stengt for fiske etter lodde med ringnot endret av fiskeridirektøren.Les hele saken
ORGANISASJON

Aktuelle trålsaker på medlemsmøte

Fiskebåt arrangerer medlemsmøte for sei- og torsketrål i Fiskebåt-lokalene i Ålesund onsdag 25. mars klokka 10.Les hele saken
FORSKNING

Vil leie ringnotfartøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy til merking og biologisk prøvetaking av makrell på gytefeltene vest av Irland/Hebridene fra 5. mai til 5. juni i år.Les hele saken
FORSKNING

Havforskingsrapporten 2015 klar

Havforskingsrapporten 2015 er no ferdig og inneheld ei rekkje interessante artiklar om aktuelle emne.Les meir
ØKONOMI

Uendret styringsrente

– Styringsrenten ble redusert i desember for å motvirke faren for en markert nedgang i norsk økonomi som følge av en lavere oljepris. Så langt har utslagene i realøkonomien vært relativt små, og boligprisene fortsetter å stige mye. Styringsrenten holdes derfor uendret nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen (bildet).Les hele saken
REGULERING

Ny sjanse for linefartøy

Bare ringnotfartøy har søkt om å få delta i forsøksfisket etter makrellstørje i år. Nå får linefartøyene en ny sjanse til å søke.Les hele saken
FORSKNING

Seltelling med drone?

Ei gruppe med til sammen seks forskere og droneoperatører er på veg til Vesterisen for å finne ut om det er mulig å telle sel med ubemannede fly. Slike tellinger vil kunne danne grunnlag for bestandsanslag for klappmyss og grønlandssel, skriver imr.noLes hele saken
 
KalenderKALENDER
10
APR
Årsmøte, Rogaland Fiskesalslag
10. april 2015
Link
16
APR
Årsmøte, Vest-Norges Fiskesalgslag
16. april 2015
Link
16
APR
Styremøte i Fiskebåt
Bodø, 16. april 2015
Link
21
APR
Seafood Expo
Brussels, 21.-23. april 2015
Link
24
APR
Årsmøte i Skagerrakfisk
24. april 2015
Link
05
MAI
Seminar om snøkrabbe
Tromsø, 5. mai 2015
Link
07
MAI
Rentemøte, Norges Bank
Oslo, 7. mai 2015
Link
07
MAI
Årsmøte i Sildelaget
Bergen, 7.-8. mai 2015
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

26.03.2015Grønland med eget makrelltokt
25.03.2015Ønsker å leie fartøy til tobistokt
20.03.2015Vil leie ringnotfartøy
20.03.2015Havforskingsrapporten 2015 klar
19.03.2015Seltelling med drone?
04.03.2015-Ressursforskningen må styrkes
03.03.2015-Grunn til å se på kvotefastsettelsen
02.03.2015Ny trålteknologi testes
02.03.2015Forskningsfartøy forsinket
03.02.2015Sildetoktet i gang

MARKED

23.03.2015Stor torskeinteresse i Kina
04.03.2015Nedgang i februareksporten
20.02.2015Historisk linesatsing i Brussel
04.02.2015Rolig start på torskeeksporten
04.02.2015Sjømateksporten ned i januar
21.01.2015Nye minstepriser på sild fra i dag
14.01.2015Økning for Sildelaget i 2014
07.01.2015Tidenes torskeeksport
07.01.2015Økning i pelagisk eksport
07.01.2015Jubelår for norsk sjømateksport

FISKERI

30.03.2015Loddefiske på tampen
23.03.2015Nye grenser i loddefisket
18.03.2015Jakter lodda
16.03.2015Moderat takt i pelagisk
02.03.2015Tregt loddefiske
25.02.2015Sjå, ein loddelast!
23.02.2015Kolmulerekord
18.02.2015Loddefisket i Barentshavet i gang
06.02.2015Kolmulefisket i gang
03.02.2015Loddeøkning ved Island