FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 23. DESEMBER  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse

Gregussen overtar i Fiskarlaget

Fiskarlaget har ansatt Otto Gregussen (bildet) som ny generalsekretær. Han tar over etter Jan Skjærvø våren 2015.Les hele saken
NYHETER

Resultatløst for sild og kolmule

- Det er beklagelig at vi ikke har kommet fram til avtaler om forvaltning og fordeling av norsk vårgytende sild og kolmule med de andre kyststatene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.Les hele saken
2015

Tveterås til Fiskebåt-årsmøtet

Professor Ragnar Tveterås (bildet) har takket ja til å holde foredrag om Sjømatindustriutvalgets rapport på årsmøtet i Fiskebåt.Les hele saken
NYHETER

Fiskebåt om Tveterås-utvalet

-Fiskebåt vil i tida framover gå nøye gjennom forslaga frå Tveterås-utvalet , seier styreleiar Tore Roaldsnes (bildet) i ein kommentar til utgreiinga.Les heile saka
POLITIKK

Tveterås-utredningen overlevert

Professor Ragnar Tveterås (bildet) overleverte i dag sjømatindustriutvalgets forslag til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.Les hele saken
NYHETER

Nye minstepriser etter mekling

Resultatet fra meklingen om nye minstepriser for hvitfisk er nå klare. For de to største størrelsene av torsk øker minsteprisen med kr 1,25 fra gjeldende minstepriser.Les hele saken
NYHETER

Vil leie tre fartøy til sildetokt

Havforskningsinstituttet ønsker å leie tre kombinerte ringnot-/trålfartøy til mengdeestimering av norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.Les hele saken
FORHANDLINGER

Enighet med Færøyene

- Det er veldig bra at Norge og Færøyene er enige om kvoteavtale for 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (bildet). Jeg har også merket meg at volumet på kvotene har vokst og at det gir nye muligheter for flere av våre flåtegrupper.Les hele saken
INTERNASJONALT

Norge og Grønland enige

-Jeg er glad for at Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Jeg har også merket meg at utnyttelsen av kvotene ved Grønland har vært svært god i år.Les hele saken
NYHETER

Styringsrenten settes ned

– Oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket. Derfor settes renten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen (bildet).Les hele saken
FISKERI

Førjulsstemning i Barentshavet

Frå skipper Torbjørn Sørensen på Andenesfisk I har vi fått flotte bilde frå Barentshavet no i førjulstida.Les meir
ORGANISASJON

Stig Østervold overtar i sør

Stig Østervold (bildet) blei i formiddag valt til ny leiar i Fiskebåt Sør etter Per William Lie, som hadde sagt frå seg attval.Les heile saka
NYHETER

..medan vi ventar på Tveterås

Om ei veke, tysdag 16. desember, presenterer professor Ragnar Tveterås (bildet) tilrådinga frå Sjømatindustriiutvalet (Tveterås-utvalet) i Tromsø. I dag deltok hovudpersonen på medlemsmøtet i Fiskebåt Sør i Bergen.Les heile saka
NYHETER

Minsteprisene til mekling

Norges Råfisklag og fiskeindustrien klarte ikke under dagens drøftelser å bli enige om vinterens nye minstepriser for fisk. Avstanden mellom partene var for stor og industrien valgte derfor å ta et brudd. Partene tar sikte på mekling snarest råd.
NYHETER

Ros til tobisforvalting

På årsmøtet i Fiskebåt Sør ga næringsaktørane ros til årets tobisforvalting, der havforskar Espen Johnsen (bildet) har vore sentral.Les meir
NYHETER

Ber om fullverdige forbindelser

Sjømatalliansen har i et brev til Utenriksdepartementet fremmet krav om fullverdige handelsforbindelser med EU som ett av innspillene til Stortingsmedlingen om globalisering og handel.Les hele saken
NYHETER

Politikk på Fiskebåt Sør-møte

Statssekretær Amund Drønen Ringdal (bildet) i Nærings- og fiskeridepartementet held ei av innleiingane, når Fiskebåt Sør møtest til medlemsmøte og årsmøte i Bergen i morgon og onsdag.Les meir
NYHETER

Attval i Fiskebåt Vest

På årsmøtet i Fiskebåt Vest blei Paul Harald Leinebø (bildet) attvald som styreleiar. Også dei andre i styret blei attvalde.Les meir
NYHETER

Roste sjømatnæringa

-Eg er stolt over at ingen i sjømatnæringa har klaga over dei utanrikspolitiske tiltaka som utløyste den russiske boikotten som har ramma næringa, sa statssekretær Amund Drønen Ringdal (bildet) i Nærings- og fiskeridepartementet på årsmøtet i Fiskebåt Vest i dag.Les heile saka
 
KalenderKALENDER
14
JAN
FishTech
Ålesund, 14.-15. januar 2015
Link
12
FEB
Årsmøte i Fiskebåt
Oslo, 12.-13. februar 2015
Link
03
MAR
North Atlantic Seafood Forum
Bergen, 3.-5. mars 2015
Link
21
APR
Seafood Expo
Brussels, 21.-23. april 2015
Link
13
AUG
Solstrand-seminaret
Os, 13.-14. august 2015
Link
Se alle arrangement

Årsmøte 2015

Bilde: Tveterås til Fiskebåt-årsmøtetTveterås til Fiskebåt-årsmøtet
Les hele saken
Bilde: Årsmøte 12. og 13. februarÅrsmøte 12. og 13. februar
Les meir
Bilde: Solberg til Fiskebåt-årsmøtetSolberg til Fiskebåt-årsmøtet
Les meir
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

12.12.2014Norge og Grønland enige
05.12.2014Fiskeriavtalen med EU klar
19.11.2014Nærare norsk- ukrainsk samarbeid
03.11.2014Viktig registreringsfrist denne uka
21.10.2014Ny makrellrunde
17.10.2014Pause for sild og kolmule
14.10.2014Kolmule- og sildeforhandlingar
10.10.2014Loddekvote på 120 000 tonn
06.10.2014Norsk-russiske forhandlingar
24.09.2014Besøk frå Island

MILJØ

12.11.2014Drivstoffbruken meir enn halvert
06.11.2014-Oljestandpunktet fast
19.09.2014Ingen lekkasje fra atomubåt
01.09.2014Opprensking i gamle synder
06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks

FISKERI

11.12.2014Førjulsstemning i Barentshavet
27.11.2014Hestefeber
27.11.2014Godt betalt "hest"
17.11.2014Vekesrekord på silda
13.11.2014Fangster over kjempestort område
10.11.2014Beste sildeveke til no i haust
29.10.2014Større kvote med blåkveite
29.10.2014Ventar på "hesten"
17.10.2014Historisk mye til konsum
06.10.2014Rekorddag på makrellen