FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
MANDAG 30. MAI  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse

Havlaboratorium åpnes i Bergen

Det meste som finnes av topp moderne marin overvåkningsteknologi er nå samlet på ett brett. Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen satser på felles fasiliteter og et felles løft for samarbeid og innovasjon i de romslige lokalene på Marineholmen, skriver imr.noLes hele saken
NYHETER

Ny statssekretær for fisk

I statsråd i dag er Roy Angelvik (t.h.) utnevnt til ny statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Dermed har fiskeriminister Per Sandberg nå to statssekretærer: Ronny Berg (til venstre) og Roy Angelvik, som har vært politisk rådgiver for Sandberg fram til nå.Les hele saken
NYHETER

Ny torskesjef i Sjømatrådet

Trond Rismo (bildet) er ansatt som ny bransjeansvarlig for torskefisk i Norges sjømatråd.Les hele saken
NYHETER

Nestleder i NOx-styret

Ressursdirektør Jan Ivar Maråk (bildet) i Fiskebåt er valgt til ny nestleder i styret for NOx-fondet.Les hele saken
NYHETER

Fiskebåt med fokus på Arktis

Fiskebåt har trappet opp arbeidet for å sikre et fortsatt bærekraftig fiske i nordområdene dersom klimaendringer og issmelting skaper nye utfordringer.Les hele saken
POLITIKK

Pliktkommisjonen oppnevnt

-Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister Per Sandberg (bildet).Les hele saken
POLITIKK

Sildeforskningsdebatt i Stortinget

Tirsdag 31. mai blir det debatt i Stortinget om sildeforskningen. Da skal fiskeriminister Per Sandberg ) svare på en interpellasjon fra Høyres Ove Trellevik (t.v) om forskningen på nvg-sild.Les hele saken
FISKERI

Første fangster av nordsjøsild

De første fangstene av nordsjøsild i år har kommet de siste dagene. Gunnar Langva (bildet) er et av fartøyene som har meldt inn fangst.Les hele saken
MILJØ

Svalbard/Barentshavet kartlegges

I februar startet bunnkartleggingsprogrammet MAREANO årets dybdemålinger mellom Bjørnøyrenna og Sørkapp på SpitsbergenLes hele saken
NYHETER

Redusert rekekvote i sør

Norge og EU er enige om å redusere rekekvoten med 10 prosent etter nye forsker-råd.Les hele saken
POLITIKK

-Fiskeriene må komme først

-Hensynet til fiskeriinteressene må komme først, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt i en kommentar til åpningen av nye leteblokker i Barentshavet.Les hele saken
MARKED

Ny representant i Polen/Tyskland

Gitte Hannemann Mollan (bildet) er ansatt som sjømatnæringens nye representant i Tyskland og Polen. Hun tar over for Kristin Pettersen, som snart kan konsentrere seg fullt og helt om jobben som markedsdirektør i Norges sjømatråd.Les hele saken
MILJØ

God miljøtilstand i Norskehavet

Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god, og makrell, sild og kolmule høstes bærekraftig, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.Les hele saken
NYHETER

Pris til Nordic Wildfish

Nordic Wildfish AS er kåra til årets bedrift 2015 i Giske kommune. Tildelinga skjedde på kommunestyremøtet sist veke.Les meir
NYHETER

God 17. mai!

Fiskebåt ønskjer alle ein fin nasjonal- og grunnlovsdag.
NYHETER

Ønsker silderegel vurdert

I et brev til Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet foreslår Fiskebåt blant annet at forvaltningsregelen for nvg-sild blir vurdert.Les hele saken
REGULERING

Ingen tobisøkning i år

Havforskningsinstituttet (HI) anbefaler at totalkvoten på tobis ikke blir økt i norsk økonomisk sone i 2016. Imidlertid åpner Fiskeridirektoratet det såkalte Klondykeområdet for ordinært tobisfiske, etter råd fra HI.

REGULERING

Vil ha kommersielt raudåtefiske

Raudåte kan bli den neste store norske havressursen som delar av den norske fiskeflåten kan utnytte. Fiskeridirektoratet har sendt over ein rapport til Nærings- og fiskeridepartementet der det blir tilrådd å opne for eit avgrensa kommersielt fiske etter raudåte i Norskehavet.Les heile saka
NYHETER

Redusert produktavgift

Regjeringa foreslår å redusere produktavgifta på førstehandsomsetninga av fisk frå 2,7 prosent til 2,5 prosent frå 1. juli 2016. Justeringa kjem av at utbetalingane til dagpengar er venta å minke, samstundes som regjeringa reknar med at førstehandsverdien vil auke.
 
KalenderKALENDER
02
JUN
Reguleringsmøte
Bergen, 2. juni 2016
Link
10
JUN
Kvoteråd for Barentshavet
København, 10. juni 2016
Link
30
JUN
Kvoteråd for Nordsjøen
København, 30. juni 2016
Link
16
AUG
Nor-Fishing
Trondheim, 16.-19. august 2016
Link
30
SEP
Kvoteråd for makrell, nvg-sild og kolmule
København, 30. september 2016
Link
10
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
København, 10. oktober 2016
Link
13
OKT
Kvoteråd for øyepål
København, 13. oktober 2016
Link
24
NOV
Årsmøte Fiskebåt Nord
Tromsø, 24. og 25. november 2016
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

26.04.2016Eros på tobistokt
11.04.2016Onsdag siste frist for sildemøtet
04.04.2016Rapport fra skreitoktet
01.04.2016Endrer klimaet fiskeri?
18.03.2016Åpent møte om sildeforskning
10.03.2016Utsatt metoderevisjon for nvg-sild
09.03.2016Makrell sunt også på boks
04.03.2016Pelagisk møte om sildeforskning
03.03.2016-Bedre dekning, større usikkerhet
29.02.2016Diskuterer sildeforskning

MARKED

19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa
21.04.2016Slår alarm om eksportløyve
05.04.2016Økt pelagisk eksport
05.04.2016Ny torskerekord
05.04.2016Eksportøkning på 22%
03.03.2016Vekst på 29% i februar
03.02.2016Pelagisk økning
03.02.2016Eventyrlig januareksport

FISKERI

23.05.2016Første fangster av nordsjøsild
25.04.2016Tobisfisket i gang
22.03.2016Ikkje alle har fri
29.02.2016Svært godt kolmulefiske
24.02.2016God fart i kolmulefisket
08.02.2016Fiska for 35 mill.kr. på fem veker
22.01.2016Loddeøkning på Island
14.01.2016Fangstverdi tilbake på rekordnivå
07.01.2016Rekordår i Råfisklaget
17.11.2015Fiskeskjer dobla