FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
L�RDAG 30. JULI  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse

Bedre kolmuleforskning?

-Vi har god tro på at vi kan etablere en helt ny tidsserie og mengdemålingsindeks for kolmule til bruk i ICES, basert på den systematiske forskningen vi nå utfører med fem fartøyer i Norskehavet og tilstøtende hav- og sokkelområder om sommeren. Dette skriver toktleder Leif Nøttestad i toktdagboken fra økosystemtoktet som nå pågår.Les hele saken
NYHETER

Mye makrell over store områder

-Gode makrellkonsentrasjoner over betydelige områder, med dominans i de sentrale, nordlige og nordvestlige delene av Norskehavet, oppsummerer toktleder Leif Nøttestad økosystemtoktet så langt. Blant annet ble det gjort et overraskende trålhal på Nordkappbanken med stor makrell.Les hele saken
NYHETER

Mye makrell nord/nordvest i Norskehavet

Under andre del av økosystemtoktet har forskerne registrert mye makrell nord og nordvest i Norskehavet.Les hele saken
NYHETER

Vil bli invitert

Næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg (bildet) tømmer Nærings- og fiskeridepartementet for byråkrater. I oktober sendes alle ansatte ut i landet på bedriftsbesøk for å få tettere kontakt med næringslivet, men først trenger de en invitasjon.Les hele saken
NYHETER

En måned til Nor-Fishing

Om en måned er det tid den tradsjonsrike fiskerimessa i Trondheim, Nor-Fishing. Messa blir åpnet av fiskeriminister Per Sandberg (bildet) tirsdag 16. august.Les hele saken
NYHETER

Fiskarlaget jubilerer

Norges Fiskarlag er i morgen 90 år. Organisasjonen ble stiftet i Bodø 16. juli 1926. I en kronikk ser leder Kjell Ingebrigtsen både bakover og ikke minst fremover.Les hele saken
NYHETER

Makrellmengder på nivå med i fjor

Så langt i makrelltoktet er mengdene med makrell omtrent på nivå med i fjor, skriver forskerne i toktdagboka .Les hele saken
NYHETER

Havfisk med godt kvartalsresultat

Trålrederiet HAVFISK omsatte for 386 millioner kroner i andre kvartal 2016. Dette var 129 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2015. HAVFISK oppnådde et driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) på 130 millioner kroner i andre kvartal 2016.Les hele saken
NYHETER

Siste nytt om makrell og nvg-sild på Nor-Fishing

Under Nor-Fishing vil Havforskningsinstituttet komme med siste nytt om situasjonen for makrell og nvg-sild.Les hele saken
NYHETER

God start for makrelltoktet

Makrellltoktet i Norskehavet har kommet godt i gang. Det har vært lite vind og datainnsamlingen går etter planen, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.Les hele saken
NYHETER

Førstehåndsomsetningen vurderes

Fiskeriminister Per Sandberg har i dag satt ned en ekspertgruppe som skal se på forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk. Børsdirektør Bente A. Landsnes (bildet) skal lede utvalget.Les hele saken
NYHETER

Hvaltellingen i gang

Årets hvaltelling er i gang, denne gangen med hovedfokus på Jan Mayen-området og det sentrale Norskehavet. Det brukes både båt og fly, og de som teller fra fly skal legge vekt på å skaffe oversikt over nisebestanden langs kysten, skriver imr.noLes hele saken
NYHETER

Sjømateksporten økte med 25%

Norge eksporterte sjømat for 42,6 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 25 prosent eller 8,6 milliarder kroner målt mot første halvår 2015.Les hele saken
ORGANISASJON

Over 20 nye medlemmer i Fiskebåt

Vel 20 fartøy i fartøygruppen stor kyst har i løpet av den siste uken meldt seg inn i Fiskebåt. Dette betyr at Fiskebåt nå har nærmere 180 medlemsfartøy.Les hele saken
FORHANDLINGER

Lodde-enighet

Under loddeforhandlingene i Ålesund før helgen ble det enighet mellom Grønland, Island og Norge om å videreføre dagens avtale.Les hele saken
POLITIKK

-Havstrategiens effekt for fiskeren

-Det er vesentlig at Havstrategien eller andre reguleringer ikke begrenser fiskeområder på bakgrunn av usikre eller ukomplette data, skriver styreleder Marius Ytterstad (bildet) i Fiskebåt Nord i en kronikk om regjeringens arbeid med havstrategien.Les hele saken
KVOTERÅD

Opp for sei-ned for torsk og hyse

Rådet for torsk er på 805 000 tonn; 10 % lavere enn 2016-kvoten. For hyse er det gitt et råd på 233 000 tonn, som er en reduksjon på 5 %. For sei går det andre veien, rådet går opp med 10 000 tonn.Les hele saken
KVOTERÅD

Lavere rekekvote med ny modell

Rekene i sør lever bare tre til fire år, og hver ny årsklasse har derfor stor betydning for bestanden og fiskeriet. Derfor går Det internasjonale råd for havforskning (ICES) nå over til en aldersbasert modell i kvoterådgivningen.Les hele saken
NYHETER

Sandberg til Russland

Fiskeriminster Per Sandberg reiser til St Petersburg 8.-10. juni. Dette blir første besøk av en norsk statsråd til Russland etter at sanksjonene ble innført i 2014.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
16
AUG
Nor-Fishing
Trondheim, 16.-19. august 2016
Link
30
SEP
Kvoteråd for makrell, nvg-sild og kolmule
København, 30. september 2016
Link
10
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
København, 10. oktober 2016
Link
13
OKT
Kvoteråd for øyepål
København, 13. oktober 2016
Link
02
NOV
Reguleringsmøte
Bergen, 2.-3.november 2016
Link
24
NOV
Årsmøte, Fiskebåt Nord
Tromsø, 24.- 25. november 2016
Link
09
DES
Årsmøte, Fiskebåt Vest
Ålesund, 9.desember 2016
Link
15
FEB
Årsmøte i Fiskebåt
Oslo 15.-16. februar 2017
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

26.04.2016Eros på tobistokt
11.04.2016Onsdag siste frist for sildemøtet
04.04.2016Rapport fra skreitoktet
01.04.2016Endrer klimaet fiskeri?
18.03.2016Åpent møte om sildeforskning
10.03.2016Utsatt metoderevisjon for nvg-sild
09.03.2016Makrell sunt også på boks
04.03.2016Pelagisk møte om sildeforskning
03.03.2016-Bedre dekning, større usikkerhet
29.02.2016Diskuterer sildeforskning

MARKED

03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa
21.04.2016Slår alarm om eksportløyve
05.04.2016Økt pelagisk eksport
05.04.2016Ny torskerekord
05.04.2016Eksportøkning på 22%
03.03.2016Vekst på 29% i februar

FISKERI

23.05.2016Første fangster av nordsjøsild
25.04.2016Tobisfisket i gang
22.03.2016Ikkje alle har fri
29.02.2016Svært godt kolmulefiske
24.02.2016God fart i kolmulefisket
08.02.2016Fiska for 35 mill.kr. på fem veker
22.01.2016Loddeøkning på Island
14.01.2016Fangstverdi tilbake på rekordnivå
07.01.2016Rekordår i Råfisklaget
17.11.2015Fiskeskjer dobla