FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TORSDAG 02. JULI  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse

Pelagisk økning på halv milliard

Norske fiskere har økt verdien av de pelagiske fangstene med mer enn 500 millioner i første halvår i år sammenlignet med samme halvår i 2014. Økningen skyldes både økt kvantum og bedre priser, melder sildelaget.noLes hele saken
NYHETER

Forenkling fra i dag

Fra i dag blir prosessen for behandling av søknader om fisketillatelser enklere.
Stortinget vedtok 15. juni i år endringer i deltakerloven som innebærer at søknadsprosessen for fisketillatelser blir betydelig enklere.Les hele saken
NYHETER

Sikkerhetsstyring i havfiskeflåten

Sjøfartdirektoratet har nå klar en veiledning om hvordan ISM (International Safety Management) skal praktiseres i havfiskeflåten. Fra 1. juli neste år må fartøy over 500 bruttotonn ha et sertifisert sikkerhetssystem.Les hele saken
KVOTERÅD

Økt torskekvote i Nordsjøen

Det internasjonale havforskningsrådet ICES foreslår en torskekvote på 40 419 tonn (landet kvantum) i Nordsjøen neste år, mot en avtalt kvote på 35 100 tonn i år.Les hele saken
KVOTERÅD

Seireduksjon i Nordsjøen

ICES, Det internasjonale havforskningsrådet foreslår en reduksjon på seks prosent i seikvoten i Nordsjøen neste år. Havforskningsinstituttet understreker at rådet er svært usikkert på grunn av datamangel.Les hele saken
KVOTERÅD

Opp for hyse i Nordsjøen

Forskerne foreslår en økning i konsumfisket etter hyse i Nordsjøen neste år på 14 000 tonn.Les hele saken
NYHETER

Klart for sommarloddefiske

Det er no klart for sommarloddefiske i Grønlands økonomiske sone (GØS) og ved Jan Mayen. Fiskeridirektoratet har no sendt ut dei grønlandske lisensane og regelverket for fiske i GØS.Les heile saka
FISKERI

Bra priser på nordsjøsilda

Sist uke ble det fisket 12 300 tonn nordsjøsild. Prisen for den største silda til filet var på over kr 5,30. Til matjes var toppprisen på vel kr 7,50 sist uke.Les hele saken
FORHANDLINGER

Resulatløse møter i København

Kyststatforhandlingene i København (bildet) denne uken om fordelingen av kvotene på kolmule og nvg-sild neste år endte resultatløst.Les hele saken
NYBYGG

Kvannøy døpes i morgen

Det topp moderne ringnotfartøyet Kvannøy døpes under stor festivitas i Bodø i morgen. I ettermiddag har Kvannøy åpent fartøy for alle interesserte.Les hele saken
NYHETER

Ny fiskeriråd i USA

Forskningdirektør ved Havforskningsinstituttet, Alf Håkon Hoel (bildet), blir ny fiskeriråd ved den norske ambassaden i Washington DC. Engasjementet er for to år.Les hele saken
POLITIKK

Forlenger importforbudet

Russlands president Vladimir Putin forlenger forbudet mot å importere mat fra Vesten.Les hele saken
NYHETER

Spennende tema på Pelagisk Arena

Nyskapningen Pelagisk Arena har alle ledd i næringen som målgruppe. Nå er programmet for samlingen i Ålesund (bildet) 25. august klart.Les hele saken
REKRUTTERING

Størst behov for maskinister

En undersøkelse foretatt av Fiskebåt og Marint Kompetansesenter viser at fiskeflåten har en god og fremtidsrettet rekruttering av styrmenn og skippere. I maskinrommet derimot må fiskeflåten snarest ta grep for å møte kravene om sertifisert personell.Les hele saken
NYHETER

Utvidet havnestatskontroll

Fra 1. juli 2015 utvides NEAFCs havnestatskontroll til å gjelde utenlandske fartøyers landinger av fisk eller annen bruk av havner dersom fartøyet har fisk ombord.Les hele saken
FORSKNING

-Sildenedgang flater ut, mener HI

-Bestandsindeksen for norsk vårgytende sild er syv prosent høyere enn fjorårets indeks. Det er innenfor usikkerheten som er knyttet til målingene, og årets indeks regnes dermed som lik fjorårets. Nedgangen som har preget bestanden de siste fem-seks årene, ser imidlertid ut til å bremse opp, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.Les hele saken
NYHETER

Utvalg skal vurdere kvotesystemet

-Vi har laget oss et regelverk som setter svært mange begrensninger for hvordan fiskerne kan innrette seg. Systemet er modent for forenkling og modernisering, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.Les hele saken
NYHETER

Nytt utval for ressursforsking

Fiskeriministeren har oppretta eit nytt rådgjevande utval for ressursforsking som skal gje innspel frå næringa om forsking og bestandsovervaking. Kjell Ingebrigtsen (bildet), leiar i Norges Fiskarlag, skal leie utvalet. Solveig Strand frå Fiskebåt-styret og Jan Ivar Maråk, utredningsleder i Fiskebåt, blir medlemmer.Les heile saka
NYHETER

Nytt styre i Sjømatrådet

Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt nytt styre for Norges sjømatråd. Marianne E. Johnsen er ny styreleder. Fiskebåtreder Solveig Strand, som også er medlem av styret i Fiskebåt, er blant de nye medlemmene.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
13
AUG
Solstrand-seminaret
Os, 13. august 2015
Link
25
AUG
Pelagisk arena 2015
Ålesund, 25. august 2015
Link
26
AUG
Sjømatseminar
Ålesund, 26. august 2015
Link
28
AUG
Ungdomsmønstring
Ålesund, 28. august 2015
Link
28
AUG
Medlemsmøte, Fiskebåt Vest
Ålesund, 28. august 2015
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
København, 30. september 2015.
Link
30
SEP
Foreløpig kvoteråd for øyepål
København, 30. september 2015
Link
13
OKT
Kvoteråd for lodde i Barentshavet
København, 13. oktober 2015
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

19.06.2015-Sildenedgang flater ut, mener HI
10.06.2015Meget bra for makrellbestanden
02.06.2015HI skal ha ny toppsjef
20.05.2015Snøkrabben- skurk eller?
19.05.2015Tettare samarbeid om forsking
13.05.2015Nytt sildeinitiativ
11.05.2015Møter HI om ressursforskning
29.04.2015Vil leie til makrelltokt
21.04.2015Norge får ansvar i Arktis
21.04.2015Dårlig vær ødela larvetoktet

MARKED

19.06.2015Tidoblet verdiskaping i sjømat
03.06.2015Tidenes maimåned for torsk
03.06.2015Klippfisk bak eksportrekord
06.05.2015Rekordmåned for torskeeksporten
06.05.2015Enighet om nye minstepriser
04.05.2015Sjømatrådet omorganiserer
23.04.2015Norsk sjømat på trikken
21.04.2015170 vogntog med fisk, hver dag
13.04.2015Nordmenn omfavner torsken
09.04.2015Tidenes torskeeksport

FISKERI

29.06.2015Bra priser på nordsjøsilda
18.06.2015Godt kolmulefiske også i "Kanten"
16.06.2015Torbas med rask kolmulefangst
15.06.2015Svært godt kolmulefiske i NØS
15.06.2015Tregt sildefiske
18.05.2015Klart for matjes
18.05.2015Rekorduke på tobisen
04.05.2015Årets beste tobisuke
27.04.2015Full fart på kolmule og tobis
22.04.2015Tobisfisket går for fullt