Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
S�NDAG 26. FEBRUAR  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse

- Offensiv havstrategi fra regjeringen

Fiskebåt er positive til det som kommer fram i regjeringens havstrategi. – Vi er glad for å ha en regjering og ikke minst en statsminister som engasjerer seg i de blå næringene. Mye av det som kommer fram samsvarer med det vi har spilt inn i forkant, sier Audun Maråk.Les hele saken
NYHETER

Godt loddefiske ved Island

Den siste uka har det vært meget godt loddefiske ved Island, mens det er mindre aktivitet i fisket etter NVG-sild og kolmule.Les hele saken
NYHETER

Regjeringens havstrategi

Regjeringen legger frem sin havstrategi tirsdag 21. februar. Strategien blir presentert i Tromsø, Bergen og Stavanger.Les hele saken
ÅRSMØTE

Små glimt frå årsmøte

Vi har samla nokre små glimt frå årsmøtet i Fiskebåt. Klikk på lenka under og bruk eit par minutt på å sjå videoen.Les heile saka
ÅRSMØTE

Fiskebåt skal bli meir synleg

Fiskebåt skal bli meir synleg og vere meir til stades der viktige avgjerder blir fatta. Å etablere eit eige kontor i Oslo er eit av forslaga som årsmøte diskuterte.Les heile saka
NYHETER

Tilrår økning i tobis-kvoten

Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote i norsk økonomisk sone på inntil 50 000 tonn i 2017. Dette er en oppgang på 10 000 fra 2016, da det endelige rådet var 40 000 tonn.Les hele saken
ÅRSMØTE

Innlegg frå årsmøtet i Fiskebåt

I lenkene under har vi lagt innlegga til Arild Eidesen, Ingrid Heggø og Geir Huse. Og sjølvsagt talen til styreleiar Jonny Berfjord.Les heile saka
ÅRSMØTE

Styrka ressursforsking er avgjerande for å lukkast

God ressursforsking er avgjerande for at fiskerinæringa skal vokse framover. Det sa fiskerimister Per Sandberg (Frp) til årsmøtet i Fiskebåt.Les heile saka
ÅRSMØTE

- Nyskapande og grønt gir konkurransekraft

- Ingen næringar kjem unna omstilling framover. Grønt, smart og nyskapande vil vere avgjerande for å lykkast, sa statsminister Erna Solberg, då ho talte til årsmøtet i Fiskebåt.Les heile saka
ÅRSMØTE

- Nå er tiden inne for politiske beslutninger

Fiskerinæringen trenger avklaringer rundt sentrale rammevilkår. Det er en tid for utdredninger og en tid for beslutninger, sa styreleder Jonny Berfjord i sin tale til årsmøtet i Fiskebåt.Les hele saken
ÅRSMØTE

Stemningsfull opning av årsmøtet

Kåre Nymark Jr. (trompet) og Morten Gunnar Larsen sette ei vakker ramme rundt opninga av Fiskebåt sitt årsmøte med nær 400 deltakarar. Sjå video i lenka under.Les heile saka
NYHETER

Brukbart loddefiske ved Island

Trass dårlig vær er det brukbare loddefangster ved Island. Sist uke ble det tatt 12 800 tonn.Les hele saken
NYHETER

Utvider søppelordning for fiskere

Mottaksordningen for søppel fra havet utvides. Hvalen som hadde magen full av plast er en vekker for oss alle, sier fiskeriminister Per Sandberg.Les hele saken
NYHETER

Miljø er hovudtema i årsrapporten

Klimaproblematikk, søppel i havet og Arktis-avtalen er hovudtema i årsrapporten frå Fiskebåt.Les heile saka
NYHETER

Forskarar vil ha prøver av kolmule

Havforskingsinstituttet vil ha prøver frå kolmulefisket. Prøvene skal mellom anna brukast til å bestemme alderen på fisken.Les heile saka
NYHETER

Stor interesse blant ungdomen

Ungdomen er interesserte og har mange spørsmål om fiskerinæringa. I går og i dag er Fiskebåt Nord på utdanningsmesse i Bodø. Torsdag og fredag treffer vi ungdomar i Tromsø.Les hele saken
NYHETER

Utsett høyringsfrist for kvoteutvalet

Fiskeridepartementet utset høyreingsfristen for kvoteutvalet til fredag 28. april.Les heile saka
NYHETER

NVG-silda på full fart sørover

Fisket etter NVG-sild har har trekt lenger sør. Sist uke foregikk fisket sørvest for Røst og på et felt 25 nautiske mil nordvest for Træna, melder Sildelaget.Les hele saken
NYHETER

Mattilsynet endrer reglene

Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet har varslet at de vil øke vektgrensen for rundfryst blåkveite. Dette skjer etter flere forespørsler fra Fiskebåt.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
07
MAR
How much can we increase the sustainable harvest from the ocean?
Bergen 7. mars, kl. 09.00 - 16.00
Link
09
MAR
Medlemsmøte Fiskebåt Nord
Tromsø kl. 1100 til 1600.
Tema: Innspel til behandling av Eidesenutvalet.
Link
10
MAR
Medlemsmøte i Fiskebåt Sør
Sildelaget, Bergen, kl. 11.00-ca 13.30.
Tema: Innspel til behandling av Eidesenutvalet.
Link
14
MAR
Medlemsmøte Fiskebåt Vest
Ålesund, Scandic Parken Hotel, 11.00-15.00
Tema: Innspel til behandling av Eidesenutvalet.
Link
19
APR
Årsmøte i Vest-Norges Fiskesalslag
Link
21
APR
Årsmøte i Rogaland Fiskesalgslag
Link
25
APR
Fiskerimessa i Brussels
Brussels, 25.-27. april 2017
Link
28
APR
Eidesens-utvalet, høyringsfrist
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa
21.04.2016Slår alarm om eksportløyve

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket