FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
FREDAG 01. JULI  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse

Lodde-enighet

Under loddeforhandlingene i Ålesund før helgen ble det enighet mellom Grønland, Island og Norge om å videreføre dagens avtale.Les hele saken
NYHETER

-Havstrategiens effekt for fiskeren

-Det er vesentlig at Havstrategien eller andre reguleringer ikke begrenser fiskeområder på bakgrunn av usikre eller ukomplette data, skriver styreleder Marius Ytterstad (bildet) i Fiskebåt Nord i en kronikk om regjeringens arbeid med havstrategien.Les hele saken
NYHETER

Ferie

På grunn av ferieavvikling blir nettsidene berre sporadisk oppdaterte dei neste vekene.
NYHETER

Opp for sei-ned for torsk og hyse

Rådet for torsk er på 805 000 tonn; 10 % lavere enn 2016-kvoten. For hyse er det gitt et råd på 233 000 tonn, som er en reduksjon på 5 %. For sei går det andre veien, rådet går opp med 10 000 tonn.Les hele saken
NYHETER

Lavere rekekvote med ny modell

Rekene i sør lever bare tre til fire år, og hver ny årsklasse har derfor stor betydning for bestanden og fiskeriet. Derfor går Det internasjonale råd for havforskning (ICES) nå over til en aldersbasert modell i kvoterådgivningen.Les hele saken
NYHETER

Sandberg til Russland

Fiskeriminster Per Sandberg reiser til St Petersburg 8.-10. juni. Dette blir første besøk av en norsk statsråd til Russland etter at sanksjonene ble innført i 2014.Les hele saken
NYHETER

Ikke eget fiske på sommergytere

Havforskningsinstituttet vil ikke anbefale at sommergyterne av sild blir regulert som egen bestand. Instituttet skriver dette i et svar til Fiskebåt, som tok opp spørsmålet tidligere i år.Les hele saken
NYHETER

Kolmulefiske i Norskehavet

Som i fjor er kolmulefisket i gang i Norskehavet. Førebels er Herøyfjord einaste fartøy i området vest for Sklinnabanken.Les hele saken
NYHETER

Matjessesongen i gang

Selv om nordavinden og dårlig samling på fisken har gjort at det ikke på langt nær har vært optimale fangstforhold ble det sist uke fisket 10 250 tonn nordsjøsild.Les hele saken
NYHETER

Økt pelagisk omsetning

Sildelaget omsatte for vel 2,7 milliarder kroner ut mai i år. Det er ca 450 millioner mer enn på samme tid i fjor. Større kvantum og høyere pris på nvg-sild står for mye av økningen.Les hele saken
MARKED

Rekordhøy sjømateksport

I mai ble det eksportert sjømat for 6,7 milliarder kroner. Det er en økning på hele 28 prosent eller 1,5 milliarder kroner målt mot mai i fjor.Les hele saken
NYHETER

Lerøy overtar Havfisk og Norway Seafoods

Lerøy-konsernet (Lerøy Seafood Group) kjøper alle aksjene til Aker i Havfisk og Norway Seafoods.Les hele saken
NYHETER

Bredbånd i Arktis skal utredes

Næringsminister Monica Mæland (bildet) vil utrede mulighetene for bredbånd i nordområdene.Les hele saken
NYHETER

Nye redningshelikoptre vist fram

De to første nye redningshelikoptrene Norge har bestilt ble tidligere i uka avduket i Yeovil, Storbritannia. I alt skal Norge ha 16 slike helikoptre.Les hele saken
MARKED

Ny minsteprisordning for makrell

Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge er enige om å prøve ut en ny ordning for fastsettelse av minstepris på makrell.Les hele saken
KVOTERÅD

Kraftig ned for nordsjøsild

Kvoterådet for nordsjøsild går ned med over 90 000 tonn for 2017Les hele saken
POLITIKK

Nei til uavhengig sildegransking

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) sa nei til ei uavhengig gransking av sildeforskinga ved Havforskingsinstituttet, då han svarte på ein interpellasjon i Stortinget i dag.Les heile saka
NYHETER

Forenklingsutvalget hos Fiskebåt

Utvalget som skal komme med forslag til forenklinger i utøvelsesforskriften og tekniske regler har i går og i dag hatt møte hos Fiskebåt.Les hele saken
POLITIKK

Havstrategi våren 2017

-Regjeringen tar sikte på å legge fram en havstrategi våren 2017, opplyste statsminister Erna Solberg (bildet) på regjeringens havkonferanse i Bergen i dag.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
16
AUG
Nor-Fishing
Trondheim, 16.-19. august 2016
Link
30
SEP
Kvoteråd for makrell, nvg-sild og kolmule
København, 30. september 2016
Link
10
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
København, 10. oktober 2016
Link
13
OKT
Kvoteråd for øyepål
København, 13. oktober 2016
Link
24
NOV
Årsmøte Fiskebåt Nord
Tromsø, 24. og 25. november 2016
Link
15
FEB
Årsmøte i Fiskebåt
Thon Hotel Bristol, Oslo 15.-16. februar 2017
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

26.04.2016Eros på tobistokt
11.04.2016Onsdag siste frist for sildemøtet
04.04.2016Rapport fra skreitoktet
01.04.2016Endrer klimaet fiskeri?
18.03.2016Åpent møte om sildeforskning
10.03.2016Utsatt metoderevisjon for nvg-sild
09.03.2016Makrell sunt også på boks
04.03.2016Pelagisk møte om sildeforskning
03.03.2016-Bedre dekning, større usikkerhet
29.02.2016Diskuterer sildeforskning

MARKED

03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa
21.04.2016Slår alarm om eksportløyve
05.04.2016Økt pelagisk eksport
05.04.2016Ny torskerekord
05.04.2016Eksportøkning på 22%
03.03.2016Vekst på 29% i februar

FISKERI

23.05.2016Første fangster av nordsjøsild
25.04.2016Tobisfisket i gang
22.03.2016Ikkje alle har fri
29.02.2016Svært godt kolmulefiske
24.02.2016God fart i kolmulefisket
08.02.2016Fiska for 35 mill.kr. på fem veker
22.01.2016Loddeøkning på Island
14.01.2016Fangstverdi tilbake på rekordnivå
07.01.2016Rekordår i Råfisklaget
17.11.2015Fiskeskjer dobla