Medlemsmøte snøkrabbe - 2024

Medlemsmøte snøkrabbe - 2024

Medlemsmøte for snøkrabbemedlemmer 4. april på Gardermoen - Radisson Hotel & Conference

Fisket går mot en avslutning og per 14. mars er det innmeldt 9.758 tonn snøkrabbe av tilsammen 20 fartøy. Det gjenstår dermed bare 366 tonn av kvoten på 9.758 tonn. Fisket skal som kjent være avsluttet etter den 18. mars og det er derfor naturlig å ta et medlemsmøte i etterkant av sesongen.  

Møtet finner sted på Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport (fra flyplassen til venstre) starter kl. 1000 og beregnes å være avsluttet til kl. 1500. Det vil bli servert lunsj kl. 1130.

Følgende saker tas opp:

1.  Fisket i 2024 - oppsummering, innspill fra medlemmer

2.  Lukking av snøkrabbefisket i 2025 - tallmateriale

    Tor Are Vaskinn, Fiskebåt

3.  Kvotegrunnlaget for snøkrabbe

    Ann Merete ​Hjelset, Havforskningsinstituttet

4.  Markedet for snøkrabbe

    Synne Gulbrandsen, Norges Råfisklag

5.  Eventuelt

Tid:
4
.
April
2024
Sted:
Gardermoen
Se her for mer informasjon