Aktuelt fra FiskebÄt

Nyheter

FiskebÄt ber departementet endre reguleringsforskriften torsk, hyse og sei nord for 62 N

FiskebÄt ber NÊrings- og fiskeridepartementet om snarest Ä endre reguleringsforskriftens § 32, slik at kystfartÞy med faktisk lengde over 28 meter likestilles med Þvrige kystfartÞy under det tradisjonelle lofotfisket i statistikkomrÄde 00 og sÞrover.
Nyheter

FiskebÄt vil ha kvotebytteordning ogsÄ for Stor Kyst

FiskebÄt foreslÄr at det iverksettes prosess med formÄl om Ä etablere en kvotebytteordning for den den stÞrste kystflÄten. Denne delen av flÄten har ikke hatt denne muligheten tidligere.
Nyheter

- Loddefisket i Barentshavet mÄ lukkast

FiskebÄt gjentar kravet om at loddefisket i Barentshavet bÞr lukkast. I Är er det rekordmange fartÞy som er pÄmeldt fisket, og FiskebÄt har reist spÞrsmÄl rundt om alle er eigna til Ä drive dette fiskeriet.
Ytringer

Styreleder fortsetter Ă„ provosere

Styreleder i Nord Fiskarlag, Roger Hansen, fortsetter med provokasjoner. I et intervju med Kyst og Fjord, ber han om «regnehjelp» fra FiskebÄt.
Nyheter

FiskebÄt fortsetter utredning om tilhÞrighet

ÅrsmĂžtet i FiskebĂ„t anmoder styret om Ă„ iverksette en utredning av alternative organisasjons-tilknytninger for FiskebĂ„t.
Nyheter

Marius Ytterstad ut av styret i FiskebÄt

Christian Halstensen fikk ny tillit som styreleder for FiskebÄt. Marius Ytterstad gikk ut av styret, og ble takket av for sin innsats i styret.
Nyheter

Nye beregninger for eierkonsentrasjon i kystflÄten

Fiskeridirektoratet har kommet med nye beregninger for eierkonsentrasjonen i kystflÄten.
Nyheter

FÞlg FiskebÄt-ÄrsmÞtet direkte

Du kan fÞlge FiskebÄt sitt ÄrsmÞte direkte.
Nyheter

- Regjeringens kvotemelding er U-rettferdig

- Kvotemeldingen foreslÄr en endring i kvotefordelingen. Den flytter kvoter fra fiskere i havfiskeflÄten til fiskere i kystflÄten fordi regjeringen mener det er «mer rettferdig». Men denne omfordelingen er ikke rettferdig, sa styreleder Christian Halstensen til ÄrsmÞtet i FiskebÄt i dag.