Aktuelt fra FiskebĂĄt

Nyheter

Store isproblemer i avslutningen av snøkrabbefisket

Snøkrabbefisket for i 2023 avsluttes søndag 2. april, men vanskelige isforhold gjør at et betydelig antall liner (med teiner) vil bli stående igjen etter stoppen i fisket.
Nyheter

Fisket etter torsk ved Jan Mayen i 2023

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt torskekvoten ved Jan Mayen til 315 tonn, i henhold til anbefalingen fra Havforskningsinstituttet.
Nyheter

Positive resultat fra gytetoktet pĂĄ NVG sild

Forskerne fant det meste av gytebestanden for NVG sild vest for Lofoten og bestanden var mer konsentrert enn tidligere år. Det kommer fram i rapporten fra gytetoktet som ble gjennomført i slutten av februar.
Nyheter

Regjeringen lyser ut de første havvindområdene

Regjeringen lyser nå ut de første havvindområdene, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Begge feltene ligger sør i Nordsjøen. Fiskebåt er bekymret for at fiskeriinteressene blir vektet for lavt.
Nyheter

Godt kolmulefiske i vest

Sist uke ble det registrert 46 700 tonn kolmule i journalen til Sildesalgslaget. Kvantumet er fordelt på 27 fartøy.
Nyheter

Biodrivstoff kan være en løsning, men må kompenseres

I påvente av andre aktuelle null- eller lavutslippsløsninger for fiskeflåten, mener Fiskebåt at et omsetningskrav for biodrivstoff er et effektivt tiltak for å få ned klimagassutslippene i fiskeflåten, men det har sine ulemper.
Nyheter

Ber om reell pĂĄvirkning

Fiskerne har de senere årene opplevd at seismikkaktiviteten har økt og at den i større grad har vært til hinder for en god gjennomføring av fiskeriene.
Nyheter

Viste fram Gerd Julie under LofotFishing

Svolvær-rederene, og brødrene Tor-Gunnar og Kristian Kransvik, hadde åpen båt og viste fram sitt nye kjøp Gerd Julie, i Svolvær i forbindelse med fiskerimessen LofotFishing.
Nyheter

Norge har inngĂĄtt fiskeriavtale med EU for 2023

Norge og EU undertegnet 17. mars bilaterale kvoteavtaler med EU om Nordsjøen, Skagerrak, i tillegg til naboskapsavtalen med EU om Sverige.