Visjon og verdier

VĂĄr visjon

En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder

VĂĄre kjerneverdier

Bærekraft
Verdiskaping
Miljøbevisthet
Kvalitet