Se alle artikler

Aktivitetskalender

April
12
Fisk og seismikk 2023
May
02
May
04
The Next Wave
Se alle aktiviteter

Aktuelt fra Fiskebåt

Nyheter

Positive resultat fra gytetoktet på NVG sild

Forskerne fant det meste av gytebestanden for NVG sild vest for Lofoten og bestanden var mer konsentrert enn tidligere år. Det kommer fram i rapporten fra gytetoktet som ble gjennomført i slutten av februar.
Nyheter

Regjeringen lyser ut de første havvindområdene

Regjeringen lyser nå ut de første havvindområdene, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Begge feltene ligger sør i Nordsjøen. Fiskebåt er bekymret for at fiskeriinteressene blir vektet for lavt.
Nyheter

Godt kolmulefiske i vest

Sist uke ble det registrert 46 700 tonn kolmule i journalen til Sildesalgslaget. Kvantumet er fordelt på 27 fartøy.
Nyheter

Biodrivstoff kan være en løsning, men må kompenseres

I påvente av andre aktuelle null- eller lavutslippsløsninger for fiskeflåten, mener Fiskebåt at et omsetningskrav for biodrivstoff er et effektivt tiltak for å få ned klimagassutslippene i fiskeflåten, men det har sine ulemper.
Nyheter

Ber om reell påvirkning

Fiskerne har de senere årene opplevd at seismikkaktiviteten har økt og at den i større grad har vært til hinder for en god gjennomføring av fiskeriene.
Nyheter

Viste fram Gerd Julie under LofotFishing

Svolvær-rederene, og brødrene Tor-Gunnar og Kristian Kransvik, hadde åpen båt og viste fram sitt nye kjøp Gerd Julie, i Svolvær i forbindelse med fiskerimessen LofotFishing.
Se flere artikler