Se alle artikler

Aktivitetskalender

February
27
Norway-UK Seafood Summit
February
28
April
03
Fisk og seismikk 2024
April
30
Årsmøte i Surofi 2024
Se alle aktiviteter

Aktuelt fra Fiskebåt

Nyheter

Fiskebåt ber departementet endre reguleringsforskriften torsk, hyse og sei nord for 62 N

Fiskebåt ber Nærings- og fiskeridepartementet om snarest å endre reguleringsforskriftens § 32, slik at kystfartøy med faktisk lengde over 28 meter likestilles med øvrige kystfartøy under det tradisjonelle lofotfisket i statistikkområde 00 og sørover.
Nyheter

Fiskebåt vil ha kvotebytteordning også for Stor Kyst

Fiskebåt foreslår at det iverksettes prosess med formål om å etablere en kvotebytteordning for den den største kystflåten. Denne delen av flåten har ikke hatt denne muligheten tidligere.
Nyheter

- Loddefisket i Barentshavet må lukkast

Fiskebåt gjentar kravet om at loddefisket i Barentshavet bør lukkast. I år er det rekordmange fartøy som er påmeldt fisket, og Fiskebåt har reist spørsmål rundt om alle er eigna til å drive dette fiskeriet.
Ytringer

Styreleder fortsetter å provosere

Styreleder i Nord Fiskarlag, Roger Hansen, fortsetter med provokasjoner. I et intervju med Kyst og Fjord, ber han om «regnehjelp» fra Fiskebåt.
Nyheter

Fiskebåt fortsetter utredning om tilhørighet

Årsmøtet i Fiskebåt anmoder styret om å iverksette en utredning av alternative organisasjons-tilknytninger for Fiskebåt.
Nyheter

Marius Ytterstad ut av styret i Fiskebåt

Christian Halstensen fikk ny tillit som styreleder for Fiskebåt. Marius Ytterstad gikk ut av styret, og ble takket av for sin innsats i styret.
Se flere artikler