Se alle artikler

Aktivitetskalender

December
01
December
05
Fiskebåt Sør årsmøte 2023
January
04
January
10
Pelagisk Arena 2024
Se alle aktiviteter

Aktuelt fra Fiskebåt

Nyheter

Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2024

Norge og Grønland er enige om å videreføre kvotenivået fra inneværende år og fortsetter det gode fiskerisamarbeidet. Partene viderefører også det gode forskningssamarbeidet.
Nyheter

- Vi treng ein klimapolitikk som fungerer

- Norske fiskarar må bidra med å redusere klimautsleppa, men eg etterlyser eit avgiftsregime som er på linje med våre europeiske konkurrentar. Særnorske avgifter vil berre bidra til å svekke konkurranseevna til norske fiskarar og ikkje redusere dei globale miljøutsleppa. Det seier styreleiar i Fiskebåt Vest, Janne-Grethe Strand Aasnæs.
Nyheter

Foreslår økning i snøkrabbekvoten

Snøkrabbebestanden i Barentshavet fortsetter å vokse, noe som gir grunnlag for en økning i kvoterådet for 2024.– Kvoterådet for neste år er på 10 300 tonn. Det er en god økning i forhold til i fjor, sier havforsker og bestandsansvarlig for snøkrabbe, Ann Merete Hjelset.Kvoterådet i 2023 var på 7790 tonn.
Nyheter

- Store endringar i økosystema

- Det er store endringar i økosystema som fører til at det er vanskeleg å overvake sentrale bestandar på ein god måte, seier forskingssjef Espen Johnsen ved Havforskingsinstituttet.
Nyheter

Fiskebåt Vest vil greie ut organisasjonstilknytting

Årsmøtet i Fiskebåt Vest har vedtatt at styret i Fiskebåt greie ut alternative organisasjonstilknyttingar. Konklusjonen i vedtaket er difor den same som årsmøtet i Fiskebåt Nord vedtok sist veke.
Nyheter

Vedtaka frå årsmøtet i Fiskebåt Vest

Årsmøtet til Fiskebåt Vest, gjorde desse vedtaka på sitt årsmøte i Loen fredag 1. desember.
Se flere artikler