Se alle artikler

Aktivitetskalender

October
04
November
02
Torskefisk-konferansen 2023
November
08
November
22
Se alle aktiviteter

Aktuelt fra Fiskebåt

Ytringer

Redaktør på villspor

Redaktør i Fiskeribladet, Øystein Hage, omtaler i en kommentarartikkel Olje- og energidepartementets forslag om å gjøre unntak fra innsyn i søknader og protokoller i saker om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs som første skritt på veien mot en total overkjøring av miljø- og fiskeriinteressene.
Nyheter

Fiskebåt ber om innsyn og ny høringsrunde i omstridt havvindsak

Fiskebåt ber om innsyn i hvilke aktører Olje- og energidepartementet har sendt eller oppført som høringsinstanser til høring om differansekontrakter for havvind på Sørlige Nordsjø II.
Nyheter

ICES gir råd om mindre kvote for sild og makrell

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har i dag kommet med kvoteråd for norsk vårgytende sild, makrell, kolmule og hestmakrell. Fiskebåt deler bekymringen mange fiskere har for utviklingen i bestanden av norsk vårgytende sild, samt at det stilles spørsmål ved bestandssituasjonen for makrell.
Nyheter

Fiskebåt sine innspill til forvaltningsplaner for havområdene

- Fiskebåt er grunnleggende positive til forvaltningsplaner, som har fått økt aktualitet parallelt med større arealbehov til nye næringer som havvind, og større ambisjoner for vern av havområder. Forvaltningsplanene er spesielt viktige for å gi de ulike næringene forutsigbarhet, og for å dempe konfliktnivået mellom næringene.
Nyheter

Staten gir milliardsubsidier – Fiskebåt reagerer på hemmelighold 

Fiskebåt mener det er oppsiktsvekkende at staten ikke stiller nødvendige miljøkrav i avtalene Staten skal inngå med vindkraftnæringen når det tildeles milliarder i statlige subsidier. Det skriver Fiskebåt i sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet.
Nyheter

Regjeringen vil innskrenke innsyn i vindkraftsaker - Fiskebåt sterkt kritisk til forslaget

Fiskebåt – havfiskeflåtens interesseorganisasjon – går imot Olje- og energidepartementets forslag om å fjerne dagens innsynsrett som gjelder i saker om prekvalifisering og tildelinger av prosjektområder for vindkraft til havs.
Se flere artikler