Årsmøter

Årsmøtet er det øverste organet i Fiskebåt og blir gjennomført i februar hvert år. På årsmøtet møter delegater som blir valgt på de regionale årsmøtene i Fiskebåt sine regionlag. Her finner du oversikt over saker og vedtak fra de siste årsmøtene i Fiskebåt.