This is some text inside of a div block.

Årsmøtet blei gjennomført som eit digitalt møte utan andre saker enn reine årsmøtesaker.

Her kan du lese meir om val og styreleiar sin tale.