This is some text inside of a div block.

Fiskebåt ber Nærings- og fiskeridepartementet om snarest å endre reguleringsforskriftens § 32, slik at kystfartøy med faktisk lengde over 28 meter likestilles med øvrige kystfartøy under det tradisjonelle lofotfisket i statistikkområde 00 og sørover.


Brevet fra Fiskebåt til departementet kan du lese her.

Nyheter