This is some text inside of a div block.

Fiskebåt ber om innsyn i hvilke aktører Olje- og energidepartementet har sendt eller oppført som høringsinstanser til høring om differansekontrakter for havvind på Sørlige Nordsjø II.


Fiskebåt ber videre om en oversikt over hvilke aktører forslaget til differansekontrakt er sendt til uttalelse hos i forkant høringsrunden.

- Det var en ren tilfeldighet som gjorde at vi ble oppmerksom på denne høringen, da den hverken var publisert under departementets høringsportal eller sendt ut til Fiskebåt, slik normal prosedyre er. Vi reiser også spørsmål ved høringsprosessen og at høringsfristen kun var satt til ni dager som er svært kort tid, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Han viser til at Fiskebåt som representant for den havgående fiskeflåten i Norge, har rettslig interesse i å bli hørt når det gjelder utbygging av vindkraftverk til havs, herunder hvilke vilkår som måtte bli stilt til potensielle utbyggere av disse anleggene for å sikre interessene til norsk fiskerinæring.

- Når det offentlige legger opp til en betydelig bruk av subsidier, må en ha betryggende prosesser rundt disse forholdene. I dette tilfelle har høringsprosessen åpenbart ikke vært god, og skaper ikke den nødvendige grad av tillit som bør ligge til grunn etter en slik prosess, sier Jacobsen.

I innsysnbegjeringa til Olje- og energidepartementet ber Fiskebåt om at saken i sin fulle bredde legges ut til ny høring slik at man sikrer at alle relevante parter blir hørt.

Les også;
Staten gir milliardsubisier  - Fiskebåt reagerer på hemmelighold

Regjeringen vil innskrenke innsyn i vindkraftsaker – Fiskebåt sterkt kritisk til forslaget

Nyheter
No items found.