This is some text inside of a div block.

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort at fangstmeldinger som blir rapportert inn gjennom ERS, skal publiseres med en måneds forsinkelse.

Dette er et viktig gjennomslag for Fiskebåt, som tidligere har vist til at offentliggjøring i sanntid fører til at fangstratene i et gitt område går ned, når mange strømmer til for å fiske de. Fiskeridirektoratet legger daglig ut detaljert informasjon om fiskeriaktiviteten til fiskeflåten over 15 meter. Dette er data båtene er pålagt å rapportere inn til myndighetene gjennom ERS-forskriften. 

Fiskebåt har bedt departementet se på denne ordningen og vist til at det også kan være lovstridig å dele fangstinformasjonen i nå-tid. Men nå har altså dette blitt endret, slik at informasjonen blir holdt tilbake i en måned, skriver Fiskeridirektoratet på sin nettside.


Les også;

- Offentliggjøring av ERS-data uten forsinkelse er lovstridig

Nyheter
No items found.