This is some text inside of a div block.

Regjeringens forslag til havdeling vil føre til store endringer i flere kystsamfunn. Det kommer fram i en rapport som analyseselskapet Capia AS har laget på oppdrag for Cod Cluster.

Analysene viser at fiskerisamfunnene fra Måsøy og østover kan få kuttet varestrømmen betraktelig, dersom regjeringens forslag går igjennom, skriver Kyst og Fjord.

Forslaget som er ute på høring omhandler bare torsk, men Cod Cluster har valgt å ta med ved fakta som viser fangstene etter torsk, sei og hyse utenfor fire nautiske mil, innenfor 2-4 nautiske mil og innenfor to nautiske mil for båter over 28 meter, for å vise viktigheten av disse artene for helårlig mottak og produksjon.

Flytte de største fartøyene

I høringen foreslås det å flytte fisket for fartøyer over 28 meter utenfor fire nautiske mil. Rapporten til Cod Cluster viser at for fartøyer over 28 meter, som leverer fersk torsk, sei og hyse, får det bare konsekvenser for snurrevadflåten. 25 prosent av fersk torsk, sei og hyse som ble landet i 2022 i Nord-Norge kommer fra snurrevadflåten.

Store konsekvenser

For kommunene Nordkapp, Øksnes, Båtsfjord og Måsøy, vil en havdeling få store konsekvenser da henholdsvis 64-, 48-, 41- og 31 prosent av de totale leveransene kom fra snurrevadflåten. Videre er 50 prosent av denne flåtegruppens fangster tatt innenfor fire nautiske mil.

I Øst-Finnmark blir cirka 75 prosent fangstet innenfor fire nautiske mil, går det fram av rapporten.

Her kan du lese rapporten.

Les også;

- Fiskerinæringen for viktig til å bli en parantes i budsjettforhandlingene

Forlenger høringsfrist om havdeling

Nyheter
No items found.