This is some text inside of a div block.

Fiskebåt Nord setter ressursrenteskatt på dagsorden og inviterer til medlemsmøte på Kystens hus 4. oktober.

Det blir tre innledere på møtet;

Christian Halstensen, Styreleder i Fiskebåt.
Martin H. Bryde, Senioradvokat – Wikborg Rein, Bergen.
Jarle Møen, Professor, Norges handelshøyskole, Bergen.   

Fiskebåt Nord håper at medlemmene ser nytte i, og benytter muligheten for å få mer kunnskap om et tema som fort kan bli en utfordring også for fiskeflåten i årene som kommer. Ressursrentebeskatning er allerede innført for havbruksnæringen og det er derfor stor sannsynlighet for at også fiskeri er under lupen fra Finansdepartementet når det gjelder skatteobjekt i så måte.

Fiskebåt Nord inviterer derfor til medlemsmøte den 4. oktober 2023 på Kystens hus, Tromsø, for å orientere om dette.

Møtet starter møtet med lunsj kl 11.00, og møteslutt er satt til ca. kl. 1500.

Nyheter
No items found.