This is some text inside of a div block.

Regjeringen lanserer et globalt havovervåkningsprogram mot fiskerikriminalitet. Over en tredjedel av alle verdens kyststater skal nå få tilgang til satelittdata og kompetanse fra Norge, som de kan bruke til å overvåke egne havområder og avdekke fiskerikriminalitet. 


- Dette er grensekryssende organisert økonomisk kriminalitet, som tapper havene for milliardverdier. Fiskerikriminalitet truer økosystemene og bærekraften i havet, og tapper lokalsamfunn for arbeidsplasser og verdier. Kampen mot ulovlig fiske er veldig viktig for en stor havnasjon som Norge. Nå deler vi norsk teknologi og kompetanse med mange andre land for å få bukt med problemet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding fra departementet.


Norge skal dele AIS-data fra norske satelitter med alle landene som deltar i Blue Justice Community. Landene får informasjonen kostnadsfritt, og kan dermed gjennomføre analyser selv og avdekke fiskerikriminalitet. De kan også få gratis bistand fra den norske sporingsenheten i Vardø, som er bemannet med analytikere fra Kystverket og Fiskeridirektoratet.

Bærekraftige havøkonomier

- Å bekjempe fiskerikriminalitet er viktig for å utvikle bærekraftige og rettferdige havøkonomier i utviklingsland, og sporing av fiskefartøy kan bli et helt avgjørende verktøy for disse landene, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).
Det nye havovervåkingsprogrammet er utviklet av Kystverkets BarentsWatch og Norsk romsenter.

Norge har lenge vært en pådriver for en samlet internasjonal satsing mot fiskerikriminalitet, og finansierer allerede et prosjekt mot fiskerikriminalitet som ligger under FNs utviklingsprogram. Blue Justice Community vil bli et viktig bidrag til dette arbeidet.

- Norge og ikke minst Norden, er en region som har mye å tilby det globale sør. Det unike med det norske initiativet er å kombinere solid statlig fagkunnskap med digitalisering og deling av data. Dette er helt essensielt for FN i vårt arbeid for å nå bærekraftsmålene, sier Ulrika Modeér, FNs assisterende generalsekretær og direktør for UNDPs kontor for eksterne relasjoner.

Fakta om Blue Justice initiativet

* Norge tok initiativ til en nordisk ministererklæring mot fiskerikriminalitet I 2017, da Norge hadde formannskapet i Nordisk ministerråd.
* I 2018 tok Norge initiativ til en internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet. Den ble først signert av ni kystnasjoner.
* I dag har den internasjonale erklæringen mot fiskerikriminalitet fått støtte fra 61 land. Dette tilsvarer bortimot 37% av verdens kyststater. De fleste av disse landene er utviklingsland, som særlig vil dra nytte av det nye programmet.
* I 2019 startet Norge opp «Blue Justice initiativet». Satsingen skal bistå land med å arbeide mot fiskerikriminalitet internasjonalt.
* De utviklingsrettede aktivitetene i initiativet følges primært opp av det nordiske kontoret til FNs utviklingsprogram (UNDP) som har kontorer i Oslo.
* Blue Justice-initiativets sporingssenter er samlokalisert med den felles analyseenheten mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket ved Vardø trafikksentral.
* Samarbeidet skal gjøres gjennom et internasjonalt fartøyssporingssenter som er etablert i Vardø i 2021, og gjennom en digital plattform som er norskutviklet og administrert av FN gjennom UNDP. Den digitale plattformen skal sørge for sikker stat-til-stat samarbeid mot fiskerikriminalitet.
Fakte om AIS
* AIS står for automatisk identifikasjonssystem.
* Fartøy med AIS-transponder om bord sender ut dynamisk informasjon om egen identitet, fart og kurs til nærgående skip via VHF-båndet, og tar imot tilsvarende informasjon fra skip i nærheten.
* Det ble først etablert som et antikollisjonsverktøy for skipsfarten.
* For skip er AIS-informasjon et supplement til radarbasert informasjon.
* Verdens første mikrosatellitt med AIS-teknologi er utviklet i Norge, og ble skutt opp fra India i 2010.
* I dag har Norge flere mikrosatellitter i bane rundt jorden og nye er under utvikling.
* De norske satellittene samler hvert år inn ca. 2,1 milliarder sporingssignaler (AIS) fra hele verden.

Nyheter
No items found.