Årsmøte i Surofi 2024

Årsmøte i Surofi 2024

Årsmøtet i Surofi arrangeres på Quality Hotel Waterfront, Ålesund den 30. april 2024.

Møtet starter kl. 10:00 og beregnes avsluttet senest kl. 16:00.

Utenom ordinære årsmøte- og organisasjonssaker vil følgende fagtemaer inngå i programmet:

1. Markedet for hvitfisk – status og utsikter
v/sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness, Nordea

2. Bestands- og kvoteutsikter. Fiskens vandringer – sildegyting og sesongfiskeri på Møre i fremtiden?
v/Havforskningsinstituttet

3. Forventninger til salgslagene i et samfunnsperspektiv
v/daglig leder Jan-Erik Larsen, Kruse Larsen og adm. dir. Sveinung Flem, Surofi

Påmelding innen 23. april via følgende lenke: https://minside.surofi.no/skjema/paamelding-aarsmoete-2024/

For eventuelle spørsmål kontakt Vigdis Torheim på telefon 920 83 017 eller e-post vigdis.torheim@surofi.no.

Tid:
30
.
April
2024
Sted:
Ålesund
Se her for mer informasjon