Fisk og havvind

Fisk og havvind

Invitasjon

Vi inviterer til årets Fisk og havvind seminar på

Clarion Hotel Air, Sola

12.-13. juni 2024

Lunsj til lunsj

Arrangørar

Offshore Norge

Norges Fiskarlag

Nord Fiskarlag

Sør-Norges Fiskarlag

Fiskebåt

Den første havvind-auksjonen på norsk sokkel er avgjort på Sørlige Nordsjø II, mens utlysing av Utsira Nord er utsett. Diskusjonane går om kvar ein skal bygga ut havvind. Regjeringa har ein ambisjon om å ha tildelt areal for 30 GW havvind innan 2040.

Norge treng meir fornybar energi og å skape arbeidsplassar og industriutvikling.

Samtidig er det ei grunnleggande føresetnad at havvind ikkje skal øydelegga for fiskerinæringa eller for fiskeribestandar.

Dette er bakgrunnen for at dei 5 organisasjonane samarbeidar om løysingar som kan sikra at både fiskeri og havvind skal kunna driva næringsverksemd i havet. Organisasjonane fortsett arbeidet med å finna løysingar for begge næringane.

Seminaret er gratis og ope for alle, men deltakarane betalar overnatting og dagpakke.

Me har halde av rom på Clarion Hotel Air, Sola

NB! Reserver rom før 14. mai for å være garantert rom.

For å få vår spesialpris, vennligst bestill via denne lenken

Programmet finn du her

Tid:
12
.
June
2024
Sted:
Sola
Se her for mer informasjon