Fiskebåt Nord - årsmøte 2023

Fiskebåt Nord - årsmøte 2023

Fiskebåt Nord arrangerer sitt årsmøte på Radisson i Tromsø 22.-23. november 2023. Under ser du dagsorden for møtet.

DAGSORDEN

 

ÅRSMØTET I FISKEBÅT NORD

 

22. OG 23. NOVEMBER 2023

 

 

Onsdag22. november

           

Kl. 0900                       Sak 1   Åpningstale ved styreleder Marius Ytterstad

                                              Hilsningstaler

                                             

Kl.09.10                      Sak 2   Konstituering:                      

A. Valg av tillitspersoner
B. Navneopprop
C. Forretningsorden
D. Dagsorden for møtet

 

Kl. 09.15                     Minimesse - Kaffepause                      

 

Kl. 10.00                      Sak 3   Rammebetingelserfor fiskeflåten

Innleder: Audun Maråk, adm.dir. Fiskebåt

Kl.11.00                      Kaffepause -minimesser

 

Kl. 11.15                      Sak 4   Utfordringer i fiskerisamarbeidet Norge –Russland

Innledere:        
Redaktør Arne O. Holm, High North News
Seniorforsker GeirHønneland, Fritjof Nansens Institutt

                                 

Kl. 12.15                      Lunsj - minimesser

 

Kl. 13.15                      Sak 5   Vindkraft til havs

                                 

Innledere:        
Seniorrådgiver IngvildAndersson, Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE)
Seksjonssjef Birgitte Arstein, Fiskeridirektoratet

 

Kl.14.30                      Minimesseog kaffepause

 

Kl.14.45                      Sak 6   Ressurssituasjoneni Barentshavet

Innleder:          
Forsker Bjarte Bogstad,Havforskningsinstituttet

 

Kl.16.30                      Avslutning første dag

 

Kl.19.30                      Festmiddag

 

 

Torsdag23. november

 

Kl. 09.00                      Sak   7  Organisasjonssak

 

Innledere: Styreleder Christian Halstensen,Fiskebåt

 

Sak 8     Styrets beretning for 2022/2023

Sak 9     Regnskap for 2022 med revisjonsberetning

Sak 10   Fastsettelse av godtgjørelser

Sak 11   Vedtektsendring

 

Kl.10.30                      Kaffepause -minimesse

 

Kl.10.45                    Sak 12 Valg

Kl. 12.00                      Sak 13 Avslutning

 

Tid:
22
.
November
2023
Sted:
Tromsø
Se her for mer informasjon