Medlemsmøte i Fiskebåt Nord om skatt

Medlemsmøte i Fiskebåt Nord om skatt

Fiskebåt Nord inviterer til medlemsmøte den 4. oktober 2023 på Kystens hus, Tromsø. Vi starter møtet med lunsj kl 11, møteslutt ca 1500.

Agenda for møtet er ressursrentebeskatning og vi har i den forbindelse hentet inn følgende dyktige innledere til å lose oss gjennom temaet:

Christian Halstensen, Styreleder i Fiskebåt.

Martin H. Bryde, Senioradvokat – Wikborg Rein, Bergen.

Jarle Møen, Professor, Norges handelshøyskole, Bergen.  

Fiskebåt Nord håper våre medlemmer ser nytte i og benytter muligheten for å få mer kunnskap om et tema som fort kan bli en utfordring også for fiskeflåten i årene som kommer. Ressursrentebeskatning er allerede innført for havbruksnæringen og det er derfor stor sannsynlighet for at også fiskeri er under lupen fra Finansdepartementet når det gjelder skatteobjekt i så måte.  

Av hensyn til bevertning settes frist for påmelding innen 2. oktober.

Påmelding til møtet sendes pr mail til: Ragnhild@fiskebat.no

Tid:
4
.
October
2023
Sted:
Tromsø
Se her for mer informasjon