Fiskebåt Vest

Fiskebåt Vest 2023

Hotel Alexandra, Loen
Deltakerliste

Friday
01
.
December
2023

Kl. 09.00

Kl. 09.00

Åpning av messeområde

Friday
01
.
December
2023

Kl. 10.00

Kl. 10.00

Årsmøtet starter

Friday
01
.
December
2023

Kl. 10.45

Kl. 10.45

Friday
01
.
December
2023

Kl. 11.45

Kl. 11.45

Messebesøk/kaffepause

Friday
01
.
December
2023

Kl. 12.15

Kl. 12.15

Årsmøtet fortsetter

Friday
01
.
December
2023

Kl. 13.30

Kl. 13.30

Lunsj/messebesøk

Friday
01
.
December
2023

Kl. 14.30

Kl. 14.30

Årsmøtet fortsetter

Friday
01
.
December
2023

Kl. 15.30

Kl. 15.30

Messebesøk/kaffepause

Friday
01
.
December
2023

Kl. 15.45

Kl. 15.45

Årsmøtet fortsetter

Friday
01
.
December
2023

Kl. 17.00

Kl. 17.00

Møteslutt

Tuesday
05
.
December
2023

10:00-10:15

10:00-10:15

Velkommen - styreleder Carl Aamodt i Fiskebåt Sør

Tuesday
05
.
December
2023

10:15-10:30

10:15-10:30

Godkjenning av møteinnkallelsen

Tuesday
05
.
December
2023

10:30-10:45

10:30-10:45

Konstituering

Tuesday
05
.
December
2023

10:45-11:00

10:45-11:00

Kaffepause

Tuesday
05
.
December
2023

11:00-11:30

11:00-11:30

Rammebetingelser for fiskeflåten

Tuesday
05
.
December
2023

11:30-12:00

11:30-12:00

Datafangst og datadeling: utfordringer, erfaringer og forslag til løsning(er)

Tuesday
05
.
December
2023

12:00-13:00

12:00-13:00

Julelunsj

Tuesday
05
.
December
2023

13:00-14:30

13:00-14:30

Utfordringer i pelagisk sektor

Tuesday
05
.
December
2023

14:30-14:45

14:30-14:45

Kaffepause

Tuesday
05
.
December
2023

14:45-16:00

14:45-16:00

For medlemmer i Fiskebåt Sør

Tuesday
13
.
February
2024

Kl. 09:00

Kl. 09:00

Musikalsk åpning

Tuesday
13
.
February
2024

Kl. 12:30 - 13:30

Kl. 12:30 - 13:30

Lunsj

Tuesday
13
.
February
2024

Kl. 16:00

Kl. 16:00

Møteslutt dag 1

Tuesday
13
.
February
2024

Kl. 19:30

Kl. 19:30

Aperitiff

Tuesday
13
.
February
2024

Kl. 20:00

Kl. 20:00

Festmiddag med kulturelt innslag

Wednesday
14
.
February
2024

Kl. 10:00

Kl. 10:00

Fiskebåt organisering (lukket møte)

Wednesday
14
.
February
2024

Kl. 11:00

Kl. 11:00

Årsrapport

Wednesday
14
.
February
2024

Kl. 12:00

Kl. 12:00

Sak 11 Avslutning

Sak 5

Regjeringens nærings- og fiskeripolitikk - Kvotemeldingen

PDF

Innleder: Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap)

Adm.dir i Fiskebåt Audun Maråk

Sak 6

Det grønne skiftet i fiskeflåten

PDF

Innleder: Spesialrådgiver Sveinung Oftedal (KLD)

Segmentdirektør for spesialskip i DNV, Arnstein Eknes

Adm.dir Havforskningsinstituttet, Nils Gunnar Kvamstø

Ass. dir i Fiskebåt Jan Ivar Maråk

Sak 7

Fiskebåt - organisering

PDF

Innleder: Styreleder i Fiskebåt, Christian Strand Halstensen

Sak 2

Konstituering

PDF
  • Valg av møteleder(e)
  • Navneopprop, registrering av stemmeberettigede
  • Forretningsorden
  • Valg av referenter og signering av protokoll
  • Valg av redaksjonsnemnd

Sak 3

Rammebetingelser for fiskeflåten

PDF

Innleder: Kristina Hansen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

Sak 5

Utfordringer i pelagisk sektor

PDF
  • Økte kostnader og stramme budsjett - hva betyr det for pelagisk forsning? Innleder Aril Slotte, HI
  • Makrell, hva skjer? Innleder Leif Nøttestad, HI
  • Norsk makrellfiske, Brexit og fotavtrykk. Innleder Kim Josefin Niklasdotter Scherrer, UiB
  • Hva betyr miljøsertifisering for fôrprodusentene? Innleder Leif Kjetil Skæveland, Skretting

Sak 10

Organisasjonssaken

PDF

Innleder: Christian Strand Halstensen, styreleder Fiskebåt

Sak 3

Konstituering

PDF

a) Navneopprop b) Forretningsorden c) Valg av møtedirigenter d) Redaksjonsnemnd e) Valg- og lønnsnemnd 2024

Sak 4

Fremtidens fiskeripolitikk - kvotemelding 2.0

PDF

Innledninger v/ adm. direktør i Fiskebåt Audun Maråk og stortingsrepresentant Olve Grotle (Høyre)

Sak 5

Status i ressursforskningen for sentrale arter og fremtidige kvoteutsikter

PDF

Innledninger v/ forskningssjefene Jane Aanestad Godiksen og Espen Johnsen, Havforskningsinstituttet

Sak 6

Status i forhandlingene om en klimapartnerskapsavtale

PDF

Innledning v/ ass. direktør Fiskebåt Jan Ivar Maråk

Sak 10

Godtgjørelser og kontingenter for 2024

PDF

Innledning v/ leder av valg- og lønnsnemnda Øystein Sandøy

Sak 11

Valg

PDF

Innledning v/ leder av valg- og lønnsnemnda Øystein Sandøy

Sak 12

Organisasjonssak (kun for medlemmer)

PDF

Innledning v/ styreleder i Fiskebåt Vest Janne Grethe Strand Aasnæs