This is some text inside of a div block.

Havforskningsinstituttet har holder tobisrådet uendret på 60 000 tonn. Rekrutteringen har vært dårligere enn forventet.

Forskerne fant nemlig svært lite ett år gammel tobis på toktet sitt. Toktleder Espen Johnsen, sier at rekrutteringen har vært dårligere enn ventet basert på skrapetoktet i vinter.

Du kan lese mer om rådet på Havforskningsinstituttet sin nettside.

Nyheter
No items found.