This is some text inside of a div block.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt torskekvoten ved Jan Mayen til 315 tonn, i henhold til anbefalingen fra Havforskningsinstituttet.

Fiskeridirektoratet har samtidig fastsatt forskriften i dag, og har åpnet for at konvensjonelle havfiskefartøyer kan fiske totalkvoten med line.

Kun ett fartøy kan delta i kartleggingsfisket om gangen, og det fartøyet som seiler først inn i fiskerisonen ved Jan Mayen har fortrinnsrett. Neste fartøy kan eventuelt starte fisket når fartøyet som er først i sonen har avsluttet fisket, og forlatt sonen.

Les også;

Nytt kartleggingsfiske ved Jan Mayen

Nyheter