This is some text inside of a div block.

Sist uke ble det registrert 46 700 tonn kolmule i journalen til Sildesalgslaget. Kvantumet er fordelt på 27 fartøy.

Fangstene varierer fra 900 tonn som lavest til 3400 tonn som den største fangsten, skriver Sildesalgslaget på sin nettside.

Etter at den bilaterale avtale med EU kom på plass 17 mars så ble det både større kolmulekvote og tilgang på å fiske i EU sonen. Normalt flytter kolmula seg inn i EU sonen i siste delen av mars, og sist uke ble 3200 tonn fisket i internasjonalt farvann. Resten ble tatt i ytterkant av den kjente kolmulebanken «Porcuepine Bank» vest av Irland.

Den totale kolmulekvoten er nå på 378 766 tonn, og på vel seks uker er det fisket hele 248 000 tonn. Ifølge Sildelaget har fiskere meldt om store mengder med kolmule i vinter.

Nyheter