This is some text inside of a div block.

Hele 1339 garn, eller ca 37000 meter, er tatt opp og fjernet fra havbunnen i løpet Fiskeridirektoratets opprenskingstokt som nylig er gjennomført. I tillegg er det tatt opp kilometervis med liner, tauverk og trålvaier.


Ifølge Fiskeridirektoratet har det aldri mer blitt tatt opp så mye garn fra havbunnen. Direktoratet har drevet med opprenskingstokt i mer enn 40 år. Den forrige rekorden er fra 1992, da det ble funnet 1180 garn, skriver Fiskeridirektoratet på sin nettside.

Forbedringspotensiale

Toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet er det fleste grana mistet under fiske av ulike årsaker, og han gir ros til fiskerne som melder fra, når de mister redskapene sine. Han viser likevel til at fiskerne fortsattt har et forbedringspotensiale, ved for eksempel dimensjonering på fiskeredskapene.

Toktet har pågått kontinuerlig i mer enn 40 døgn fra begynnelsen av august til slutten av september. Det har pågått fra Ålesund i sør til Kirkenes i nord med det innleide fartøyet M/S «Vikingbank». Arbeidet har dekket kysten og havområdene utenfor på dyp mellom 50 – 1300 meter, fordelt på 242 stasjoner.

Varierte funn

Totalt er det tatt opp og fjernet 1339 garn av ulike typer, 42000 meter line, 25000 meter tauverk, 229 teiner samt mengder av vak og anker, og over 8000 meter trålvaier og 5000 meter med snurrevadtau som er forlatt eller dumpa. I tillegg er det tatt opp diverse komponenter fra trålfiske som tråldører, gear og ca. 250 kvadratmeter med trållin.

Ulike former for plast, oljefat, oljeklær, hansker samt diverse rør og motordeler som har blitt fasthekting i garn er også tatt opp. Alle resultatene er lagt inn på et kart, der en kan se hva som er funnet.

Spøkelsesfiske

Langedal viser til at etterlatte og tapte redskaper vil fortsette å fiske og representerer et uønsket uttak av levende marine ressurser.

Gjennom toktet ble det registrert ca. 15000 kg fisk, 2300 krabber, en hval og tre niser i redskapene. Det er ikke registrert sjøfugler i redskapene.

Du kan lese mer om ryddetoktet på Fiskeridirektoratet sin nettside.

Nyheter