This is some text inside of a div block.

Fiskebåt er svært kritisk til at regjeringen åpner for å starte gruvedrift på havbunnen i en situasjon der vi mangler kunnskap om hvordan slik aktivitet virker inn på havmiljøet. Beslutningen kan også påvirke debatten om havvind.

- Det foreligger svært lite kunnskap om hvordan gruvedrift på havbunnen kan virke inn på økosystemene i havet. Forskere og ulike fagmiljø, både nasjonalt og internasjonalt -  har advart mot slik aktivitet, så derfor er vi overrasket over meldingen fra regjeringen som kan åpne opp for gruvedrift, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt. Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.

Maråk viser til vedtaket fra Arbeiderpartiet sitt landsmøte i vår, der AUF tilsynelatende vant fram på sitt syn om gruvedrift på havbunnen.

- Landsmøtet presiserte der at det skal ligge til grunn en kunnskapsbasert tilnærming der hensyn til miljø veier tungt og skal være førende for norsk havbunnsmineralnæring. Og videre at forutsetningen for eventuell utvinning er at dette må baseres på føre var-prinsipper, og en forsiktig tilnærming. AUF er med denne beslutningen overkjørt av regjeringen, sier Maråk.

Stortingsmeldingen kommer parallelt med at en planlegger en storstilt utbygging av havvind, og bidrar i så måte negativt med tanke på debatten som pågår rundt sameksistens mellom havvind og fiskerinæringen, mener Maråk.

- Gruveaktivitet på havbunnen er store inngrep, og da er det viktig at en tar seg god nok tid før en setter i gang. Havvind fører også til stor belastning på havmiljøet, og det er derfor viktig at en får landet disse utfordringene og konklusjonene før en starter opp med nye planer om gruvedrift på havbunnen, sier Maråk.

Her kan du lese pressemeldingen fra regjeringen

Her kan du lese Fiskebåt sitt høringssvar i saken

Nyheter
No items found.