This is some text inside of a div block.

Regjeringen lyser nå ut de første havvindområdene, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Begge feltene ligger sør i Nordsjøen. Fiskebåt er bekymret for at fiskeriinteressene blir vektet for lavt.

- Vi er bekymret for vektingen av de ulike kriteriene, hvor bærekraftskriterie, der fiskeri og sameksistens er innbefattet, kun skal vektes med 20 prosent for Sørlige Nordsjø II og 10 prosent for Utsira Nord. Samtidig er vi ikke overrasket over at elementer som omhandler gjennomføringsevne, herunder det økonomiske, tildeles den desidert høyeste vektprosenten, sier Hanna Bauge, rådgiver i Fiskebåt.

Hanna Bauge, rådgiver i Fiskebåt. Foto: CF. Wesenberg.

Les også;

Fiskebåt advarer mot for lav utnyttingsgrad

Høringssvar om tildeling av fase èn av Sørlige Nordsjø II

Høringssvar om tildeling av områdene i Utsira Nord


Ifølge Bauge ser det ikke ut til å være gjort store endringer fra høringen til utlysningen kom i dag.

- Det er positivt at regjeringen har tatt inn et eget underkriterie på natur og miljø, men det er bekymringsverdig at de samtidig har valgt å fjerne underkriterie om arealeffektivitet. Begge kriteriene er svært viktige for fiskerinæringen, og vi må se nærmere på underliggende dokumenter om hvordan dette kan komme til å påvirke vår næring, sier Bauge.

Hun hadde også gjerne sett at regjeringen kom med tydeligere føringer om hvordan fiskerinæringen skal henyntas i denne prosessen, herunder at det ikke skal bygges ut havvind i viktige fiske- og gytefelt.

- Dette har medlemmer av regjeringen flere ganger uttalt muntlig, og vi hadde forventninger om at dette ville tydeliggjøres i forbindelse med utlysningen av disse to første områdene for havvind, sier Bauge.

Det grønne skiftet

I dag åpnet regjeringen for å sette i gang søknadsprosessene for de to områdene i Nordsjøen. Søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II er 4. august 2023 og for Utsira Nord er den 1. september 2023.

Kilde: Regjeringen.

– Å lede Norge gjennom det grønne skiftet, er en av våre viktigste oppgaver som regjering. For å utvikle Norge videre, er svaret på nesten alle spørsmål at vi trenger mer kraft. Derfor er dagen i dag en milepæl, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringens ambisjon er å tildele områder for 30 000 MW fra havvind innen 2040, det vil si om lag like mye som hele Norges kraftproduksjon i fjor.

Raskere utbygging

– Nå ser vi frem til mange gode søknader fra aktuelle utbyggere, slik at vi kan tildele prosjektområdene senere i år, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Olje og energiministeren sier innspill fra næringen har vært veldig viktig for konkurransene som nå lyses ut.

Energikommisjonens rapport, som ble lagt frem tidligere i år, peker på at det må bygges ut mer fornybar kraft raskere enn før, blant annet ved å gjøre flere ting samtidig. Regjeringen har derfor allerede startet et arbeid for å vurdere nye arealer til havvind, og regjeringen legger opp til at det vil være en ny runde med utlysninger i 2025.

Høyre ville bygget ut mer

Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, sier han er skuffet over at regjeringen utsetter halvparten av utbyggingen av Sørlige Norsjø ll. Ifølge Astrup trenger Norge mer kraft raskt for å redusere strømprisene, kutte utslipp og tilrettelegge for nye arbeidsplasser.

Her kan du lese mer om Sørlige Nordsjø II

Her kan du lese mer om Utsira Nord

Nyheter
No items found.