This is some text inside of a div block.

Norge eksporterte sjømat for 18,4 milliarder kroner i oktober. Det er en økning på 3,3 milliarder kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Aldri tidligere har Norge eksportert sjømat for en høyere verdi i en enkeltmåned.

Siste toppnotering stammer fra mars i år. Da endte eksportverdien på 15,7 milliarder kroner, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

Laksen er den fiskearten som trekker mest opp, men 2023 har så langt vært preget av høy matvareinflasjon, økte kostnader og en kraftig valutaeffekt. Dette er faktorer som har vært med å presse opp verdien målt i norske kroner. Resultatet er at sjømateksporten i år vil bli rekordhøy, skriver Sjømatrådet.

Villfanget torsk påvirkes av ulike faktorer 

- Eksporten av villfanget fersk torsk faller i takt med lavere kvoter og landinger, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Mens Spania var det største destinasjonslandet for oppdrettstorsk i oktober, med et eksportvolum på over 300 tonn, endte over 80 prosent av den villfangede torsken i transittlandet Danmark.

Fall i volum og verdi for fryst torsk

* Norge eksporterte 4 349 tonn fryst torsk til en verdi av 246 millioner kroner i oktober
* Verdien falt med 27 millioner kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
* Volumet falt med 7 prosent
* Kina, Polen og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i oktober

Selv om Kina var det største destinasjonslandet for fryst torsk i oktober, fortsetter volumet dit å synke, slik det har gjort i hele år. 

Positiv verdiutvikling for sild

* Norge eksporterte 23 314 tonn sild til en verdi av 430 millioner kroner i oktober
* Verdien økte med 22 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
* Volumet falt med 20 prosent
* Polen, Litauen og Tyskland var de største markedene for sild i oktober

Den viktige NVG-fangstsesongen kom i gang tidlig i oktober. De første ukene var rolige, men fra midten av måneden har det vært et godt fiske, med 36 200 tonn i uke 42 og 47 200 tonn i uke 43. 

Vekst i volum og verdi for makrell

* Norge eksporterte 79 172 tonn makrell til en verdi av 1,8 milliarder kroner i oktober
* Verdien økte med 357 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
* Det er en vekst i volum på 4 prosent
* Japan, Sør-Korea og Kina var de største markedene for makrell i oktober

Godt volum og en rekordhøy snittpris for makrellen ga rekordhøy eksportverdi for makrell i en enkeltmåned. Snittprisen i oktober i år var 22,50 kroner, mot 18,70 kroner i oktober i fjor, en økning på 20 prosent. Samtidig har prisen som industrien betaler til flåten, økt med 28 prosent så langt i år.

Fisket tok seg opp i britisk sone

- Etter et labert fiske i norsk sone i september, tok fisket seg opp da de norske båtene begynte å fiske i britisk sone i oktober. Avtalen med Storbritannia fra i juni i år åpnet for at norske fiskere kunne fiske totalt 135 000 tonn i britiske farvann. Av dette gjenstår nå kun 400 tonn. For flåten gjenstår det nå ca. 35 000 tonn i norsk sone, opplyser ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Økt direkteeksport til Japan

Trenden med økt direkteeksport til Japan og økt eksport til bearbeiding i Vietnam istedenfor Kina fortsetter. 

- Så langt i år er det eksportert 55 000 tonn til Japan, mot 45 000 tonn i fjor, en økning på 22 prosent. Til Kina har det så langt i år gått 21 000 tonn, mot 50 000 tonn på samme tid i fjor, en nedgang på 58 prosent, sier Johnsen. 

Kraftig fall for snøkrabbe

* Norge eksporterte 34 tonn snøkrabbe til en verdi av 3 millioner kroner i oktober
* Verdien falt med 30 millioner kroner, eller 90 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
* Volumet falt med 85 prosent
* Bulgaria, USA og Nederland var de største markedene for snøkrabbe i oktober. Bulgaria hadde størst verdivekst denne måneden, med en eksportverdi på 2 millioner kroner, mot ingenting i fjor. Eksportvolumet endte på 26 tonn.

Sterk måned for reker

* Norge eksporterte 1 928 tonn reker til en verdi av 118 millioner kroner i oktober
* Verdien økte med 13 millioner kroner, eller 12 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
* Det er en vekst i volum på 32 prosent
* Storbritannia, Sverige og Nederland var de største markedene for reker i oktober

Nederland hadde størst verdivekst i oktober, med en økning i eksportverdi på 8 millioner kroner, eller 121 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Fakta om sjømateksporten i oktober

* De største markedene for norsk sjømateksport i oktober var Polen, Danmark og USA
* Polen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 740 millioner kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
* Eksportvolumet til Polen endte på 37 283 tonn, noe som er 18 prosent høyere enn samme måned i fjor
* Det ble eksportert sjømat til totalt 116 land i oktober
* Av de villfangede artene var det sild og makrell som hadde den største verdiveksten i oktober.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra Norges sjømatråd.

Nyheter