This is some text inside of a div block.

Norge eksporterte sjømat for 13,1 milliarder kroner i mai. Dette er en økning på 816 millioner kroner, eller sju prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Den svake norske kronen bidro alene med en verdivekst på om lag 1,5 milliarder kroner i forrige måned. Uten denne valutautviklingen ville det ha vært en nedgang i eksportverdien, skriver Norges sjømatråd i sin månedlige analyse av markedet.

Målt i euro falt eksportverdien med åtte prosent i mai, mens målt i dollar falt den fem prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 67,5 milliarder kroner. Det er en vekst på 9,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Fryst torsk

For fryst torsk, så falt volumet med 11 prosent sammenlignet med mai i fjor. Det ble eksportert 7 256 tonn fryst torsk til en verdi av 403 millioner kroner i mai. Verdien falt med 34 millioner kroner, eller åtte prosent, sammenlignet med mai i fjor, skriver Sjømatrådet.

Storbritannia, Kina og Polen var de største markedene for fryst torsk i mai. Nedgangen for fryst torsk er drevet av en tilnærmet halvering av volumet til Kina. Det faller fra 2 100 tonn i mai i fjor til 1 200 tonn i år.

Storbritannia hadde størst verdivekst i mai, med en økning på 51 millioner kroner, eller 64 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Storbritannia i mai endte på 1 900 tonn, noe som er 58 prosent høyere enn samme måned i fjor. Eksporten av både fryst hel torsk og fryst filet økte til Storbritannia i mai.

- Kun en måned tidligere har det blitt eksportert mer fryst hel torsk til Storbritannia i en enkeltmåned, og det var i oktober 2016, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Hittil i år har det blitt eksportert over 7 000 tonn fryst torsk til Storbritannia, og vi må helt tilbake til 2002 for å finne tilsvarende volum etter årets fem første måneder.

Nedgang for sild

Norge eksporterte 10 308 tonn sild til en verdi av 182 millioner kroner i mai. Verdien falt med 91 millioner kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Volumet falt med 52 prosent.

Polen, Egypt og Frankrike var de største markedene for sild i mai. Nordsjøsildefisket startet opp i uke 18, og fisket ligger godt bak fjoråret da det ble tatt mye nordsjøsild i mai. Ved utgangen av uke 21 (28. mai) hadde norske båter tatt 11 000 tonn, sammenlignet med 26 500 tonn i 2022.

Sterk måned for makrell

Norge eksporterte 9 900 tonn makrell til en verdi av 226 millioner kroner i mai. Verdien økte med 90 millioner kroner, eller 66 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Det er en vekst i volum på 46 prosent.

Sør-Korea, Vietnam og Thailand var de største markedene for makrell i mai, og det er god etterspørsel i Asia. En av grunnene til dette, er fallende makrellfangster og lite stor makrell i flere av de asiatiske landene, sier ansvarlig for pelagisk fisk i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Fakta om sjømateksporten i mai

- Det ble eksportert sjømat til totalt 115 land i mai. Dette er to færre enn samme måned i fjor.

- De største markedene for norsk sjømateksport i mai var Danmark, Polen og USA.

- USA hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 251 millioner kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. 

- Eksportvolumet til USA endte på 8 345 tonn, noe som er 16 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Her kan du lese hele markedsmeldingen fra Norges sjømatråd.

Nyheter