This is some text inside of a div block.

Snøkrabbefisket for i 2023 avsluttes søndag 2. april, men vanskelige isforhold gjør at et betydelig antall liner (med teiner) vil bli stående igjen etter stoppen i fisket.


Ifølge værvarslingen vil det fortsatt være nordlige vinder i området de nærmeste dagene og det er derfor lite trolig med en umiddelbar bedring i isforholdene. 

Fiskebåt har sendt ut melding til flåten om at alt bruk som ikke er tatt opp innen fristen, må meldes inn til Fiskeridirektoratet med posisjoner og begrunnelse for hvorfor det ikke er tatt opp. Bruket vil derfor bli stående i Fiskinfo (BW) inntil det er hentet. 

Det er usikkert når isforholdene tillater at bruket kan tas opp. Fiskebåt ber derfor Fiskeridirektoratet om at en kan organisere opphentingen av gjenstående bruk.

Gjeldende regelverk tillater ikke at et fartøy henter et annet fartøys bruk, men ut fra miljøhensyn og økonomiske hensyn ber Fiskebåt om at dette likevel tillates i dette tilfellet.

Nyheter
No items found.