Se alle artikler

Aktivitetskalender

April
12
Fisk og seismikk 2023
May
02
May
04
The Next Wave
Se alle aktiviteter

Aktuelt fra Fiskebåt

Nyheter

Biodrivstoff kan være en løsning, men må kompenseres

I påvente av andre aktuelle null- eller lavutslippsløsninger for fiskeflåten, mener Fiskebåt at et omsetningskrav for biodrivstoff er et effektivt tiltak for å få ned klimagassutslippene i fiskeflåten, men det har sine ulemper.
Nyheter

Ber om reell påvirkning

Fiskerne har de senere årene opplevd at seismikkaktiviteten har økt og at den i større grad har vært til hinder for en god gjennomføring av fiskeriene.
Nyheter

Viste fram Gerd Julie under LofotFishing

Svolvær-rederene, og brødrene Tor-Gunnar og Kristian Kransvik, hadde åpen båt og viste fram sitt nye kjøp Gerd Julie, i Svolvær i forbindelse med fiskerimessen LofotFishing.
Nyheter

Norge har inngått fiskeriavtale med EU for 2023

Norge og EU undertegnet 17. mars bilaterale kvoteavtaler med EU om Nordsjøen, Skagerrak, i tillegg til naboskapsavtalen med EU om Sverige.
Nyheter

Fiskebåt ble hørt – nå blir det en måneds forsinkelse på ERS-data

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort at fangstmeldinger som blir rapportert inn gjennom ERS, skal publiseres med en måneds forsinkelse.
Nyheter

Ny internasjonal standard for håndtering av avfall på fiskefartøy

Den internasjonale standarden ISO 5020 skal forebygge marin forsøpling og annen forurensning.
Se flere artikler