This is some text inside of a div block.

Årsmøtet 2019 blei sendt direkte på nett. Under kan du sjå opptak frå dei to årsmøtedagane.

Her kan du lese talen til styreleiar Jonny Berfjord.

Presentasjonar frå årsmøtet 2019

Under har vi samla alle presentasjonane frå årsmøtet. Klikk på lenka for å opne.

Regjeringens nærings- og fiskeripolitikk, Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

Ressursrentebeskatningi fiskerinæringen:

Jonny Berfjord, Fiskebåt.

Professor Ragnar Arnason (University of Icland) og professor Trond Bjørndal (NTNU).

Heidrun Lind Marteinsdottir, CEO Fisheries Iceland.

Vegard Helland, Konserndirektør Sparebank 1 SMN.

Mons A. Paulsen, Advokatfirmaet Thommessen AS. Han hadde ikkje visuell presentasjon.

Ressurssituasjonen for sentrale bestander, forskningsdirektør Geir Huse, Havforskningsinstituttet.

CO2-avgift –fiskeflåtensutfordringer og strategi, Jan Ivar Maråk, Fiskebåt.

Vedtaka frå årsmøtet

Vedtak: Regjeringens fiskeri- og næringspolitikk.

Vedtak: Ressursbeskatning i fiskerinæringen.

Vedtak: Ressurssituasjonen for sentrale bestander.