This is some text inside of a div block.

Første årsmøtedag

Andre årsmøtedag

Her kan du lese talen til styreleiar Jonny Berfjord.

Presentasjonar frå årsmøtet 2020

Regjeringens nærings- og fiskeripolitikk, Fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen (H)

Etablerte og nye næringer i havrommet – behov for arealplan? Statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen (H), OED

Fiskerinæringen i et bærekraftsperspektiv;

Thina Saltvedt, Nordea
Øyvind Endresen, DNV GL
Ulf Witner, Sintef Ocean
Marius Holm, Zero
Audun Maråk, Fiskebåt
Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge

Miljøsertifisering – status og fremtidige utfordringer

Tor Bjørklund Larsen, Norges Fiskarlag

Vedtak frå årsmøtet

Klikk på lenkene under for å lese vedtaka frå årsmøtet;

Regjeringens nærings- og fiskeripolitikk

Etablerte og nye næringer i havromet

Fiskerinæringen i et bærekraftsperspektiv

Her finn du det nye styret i Fiskebåt