This is some text inside of a div block.

Kyststatane har blitt einige om totalkvote for 2024, for artane NVG-sild og kolmule. I kyststatsforhandlingane om norsk vårgytande sild (NVG-sild) og kolmule, har det blitt avtalt ein totalkvote på 1 529 754 tonn for kolmule, som er ei auke på 13 prosent fra 2023.

For norsk vårgytande sild vart totalkvota på 390 010 tonn, som er ein nedgang på 24 prosent.

Nyheter