This is some text inside of a div block.

Fiskebåt og Fiskarlaget har fått nye kontorer i Bergen. I dag ble flyttingen markert med kaffe, kaker og gjester.

De nye kontorlokalene med tilhørende møterom er lokalisert til Bradbenken 1. Utleier valgte å leie inn interiørarkitekt, og Fiskarlagets og Fiskebåts fargepaletter og profilelement er lagt til grunn for kontordesign.
 
På gjestelisten under åpningen sto samarbeidspartnere fra Norges Sildesalgslag, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Pelagisk Forening, Seafood People og Vestland fylkeskommune.

Foto: Norges Fiskarlag.

Bradbenken er et kaiområde i Bergen, på østsiden av Vågen, nord for Bryggen rett ved Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Området ble totalt ødelagt under eksplosjonskatastrofen på Vågen i 1944, og dagens bygg ble reist som administrasjonsbygg for Det Bergenske Damskipsselskap i 1958. Bradbenken har tradisjon for leietakere med tilknytning til marine virksomheter og næringsmiljø.

En bradbenk er et sted hvor fartøy ble kjølhalt og satt i stand. Det var her skutene ble tatt under behandling når de begynte å bli utette. Ordet ”brad” betyr smelting, smøring og overstrykning med tjære eller smeltet bek, kunne fiskarlagsleder Kåre Heggebø fortelle under åpningen av kontoret.

Foto: Synnøve Liabø/Norges Fiskarlag.
Foto: Synnøve Liabø/Norges Fiskarlag.
Foto: Syunnøve Liabø/Norges Fiskarlag.

Ved kontoret i Bergen finner du:
Nina Rasmussen, avdelingsleder i Fiskebåt
Gjert Dingsør, ressursforsker i Fiskebåt
Britt Sæle Instebø, avdelingsleder i Sør-Norges Fiskarlag
Eirin Kongestøl Espeland, rådgiver i Sør-Norges Fiskarlag
Synnøve Liabø, fagsjef i Norges Fiskarlag
 

Nyheter
No items found.