This is some text inside of a div block.

Fiskebåt er med i et forskningsprosjekt som skal kartlegge interesse- og arealkonflikter mellom fiskeri og seismiske undersøkelser. Det er viktig å få med fiskerne sine synspunkt.

Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet, HI, og finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, FHF. Fiskebåt er i tillegg representert med fiskere i referansegruppen til prosjektet.

Det er nå laget en kort spørreundersøkelse om problematikken fisk og seismikk som vi oppfordrer våre medlemmer i Fiskebåt til å besvare. Det er snakk om å svare på åtte spørsmål med avkrysningsalternativer. Undersøkelsen besvares anonymt.

Trykk her for å delta i undersøkelsen.

Interesse- og arealkonfliktene blir ikke mindre fremover. Med begrensede muligheter til å fiske i andre lands farvann og nye næringer som skal etablere seg i våre farvann vil det også fremover være utfordrende å unngå interesse- og arealkonflikter på havet.

På HI sine sider kan dere lese mer om forskningsprosjektet.

Nyheter
No items found.