This is some text inside of a div block.

Bakgrunn for SV sitt forslag er at det er fremsatt påstander om at de større kystfartøy fortrenger de minste, en fremstilling vi mener er unyansert og lite dokumentert.

- Det er ingen tvil om at SV sitt forslag vil medføre store konsekvenser for helårlige arbeidsplasser i landindustrien langs hele Finnmarkskysten. Dette vil i sin tur også gå ut over de mindre mobile fiskefartøyene, da flere foredlings- og mottaksanlegg vil måtte permittere egne ansatte og holde dørene stengt store deler av året, heter det i en pressemelding som er signert direktørene i de tre organisasjonene Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, Robert Eriksson i Sjømatbedriftene og Audun Maråk i Fiskebåt.

- Landindustrien og fiskeflåten er for viktig til at spørsmålet om havdeling tas i en «bisetning» i forbindelse med budsjettforhandlingene slik SV ser ut til å kreve. Det forventes derfor at spørsmålet utredes på en ryddig og god måte, gjennom at man får frem fakta som kan danne grunnlag for gode og veloverveide beslutninger. Vi er derfor helt på linje med Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i at spørsmålet om havdeling må sendes på høring, sier de i pressemeldingen.

Nyheter
No items found.