This is some text inside of a div block.

Havforsker Håkon Otterå, ved Havforskningsinstituttet, leder fangstprøvelotteriet. Ordningen er et prøvetakingssystem som tilfeldig velger ut både fangst og fartøy gjennom den elektroniske fangstdagboken, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside.

Selve lotteriet startet i 2018 og har utviklet seg til å gjelde sild, kolmule, makrell, øyepål, brisling, tobis, hestmakrell, vassild og lodde. Siden 15. januar 2021 har ordningen vært obligatorisk for alle fartøyer som melder inn fangstene sine elektronisk.

Deltakelsen gikk litt opp etter at det ble obligatorisk, men ikke så mye som forskerne hadde håpet på. I 2021 fikk forskerne inn litt over 60 prosent av prøvene de bestilte, viser foreløpige tall.

– Vi kompenserer med å bestille flere prøver enn vi trenger, sier Otterå.

 

Her kan du lese hele saken fra Havforskningsinstituttet.

Nyheter
No items found.